Kipo inggih punika salah satunggaling dhedhaharan tradhisional Jawa khas Kota Gede, Ngayogyakarta, ingkang dipundamel saking wos ketan.[1] Wujudipun kipo punika bunder alit-alit, agengipun boten langkung saking sanyari jempol tiyang diwasa.[2] Kanggé kulit pérangan njawinipun dipundamel saking adonan glepung ketan, déné isinipun dipundamel saking parutan klapa ingkang winastan entèn-entèn.[3]

Kipo

SajarahBesut

Kipo kapérang saking cekakan tembung 'iki apa' ingkang tegesipun ing basa Indonesia 'ini apa'. Kipo punika wujudipun alit, wernanipun ijo, isi lebetipun klapa diparut lan gula jawa. Kipo inggih dhedhaharan tradhisional ingkang namung saged kapanggih ing Ngayogyakarta mliginipun Kotagede.[4]

Bahan-bahanBesut

Bahan-bahan ingkang dipun-ginakaken kanggé damel kulit kipo ing antawisipun inggih:[5]

Déné kanggé damel isi kipo, bahan-bahan ingkang dipunbetahaken inggih punika:[5]

 • 150 gram [[klapa mudha> dipunparut dawa-dawa
 • 50 ml toya
 • 100 gram gendhis jawa
 • 2 lembar ron pandan
 • uyah sak cekapipun

Cara NdamelipunBesut

 1. Kangge isi. Gendhis jawa dipungodhog sesarengan kaliyan toya lan godhong pandan.
 2. Sasampunipun umub, klapa parut lan sarem dipunlebetaken.
 3. Lajeng dipunudheg ngatos rata. Manawi sampun saged dipunpisahaken.
 4. Glepung ketan dipuncampur kaliyan santen panas sakedhik-sakedhik ngantos glepungipun saged dipunbentuk.
 5. Lajeng dipuncampur malih kaliyan toya godhong suji utawi pawarna ijem.
 6. Pendhet setengah cendhok adonan kulit lajeng dipundamel tipis-tipis.
 7. Manawi kulitipun sampun dados, lajeng saged dipunlebetaken setengah cendhok teh adonan isi ing lebetipun.
 8. Manawi isinipun sampun dipunlebetaken, lajeng pinggiripun kulit saged dipunrapetaken, dipunwujud wujud separo bunderan.
 9. Salajengipun, saged manasaken waja ingkang inggilipun dipunulesi godhong gedhang.
 10. Adonan ingkang sampun dipunwujud kala wau lajeng dipundang ing nggilipun.

Cathetan sukuBesut

 1. [1](dipunundhuh tanggal 14 Novèmber 2012)
 2. [2](dipunundhuh tanggal 14 Novèmber 2012)
 3. [3](dipunundhuh tanggal 14 Novèmber 2012)
 4. [4](dipunundhuh tanggal 15 Novèmber 2012)
 5. a b [5](dipunundhuh tanggal 16 Novèmber 2012)