Linus Suryadi Agustinus

Linus Suryadi Agustinus ingkang miyos wonten ing dhusun Kadisobo, Sléman, Yogyakarta ing tanggal 3 Maret 1951 lan séda ing Yogyakarta tanggal 30 Juli 1999 inggih punika salah satunggaling penyair ugi sastrawan Indonésia ingkang kathah nyerat puisi.[1]

Linus Suryadi AG
Linus Suryadi.jpg
PakaryaPenyair
BangsaIndonesia
GènrePuisi

Riwayat PagesanganipunBesut

Linus Suryadi inggih punika putra nomer kalih saking sedasa sedhèrèkipun ingkang asalipun saking kulawarga tani. Pendhidhikanipun ing sekolah dhasar dipuntindakaken ing SD ing dhusunipun. Lajeng piyambakipun nerasaken sekolah ing SMP Kanisius Sléman, lajeng nersaken ing SMA Bopkri I. Sasampunipun lulus SMA ing taun 1970, Linus nerasaken sekolah ing jurusan Basa Inggris ABA saha ing IKIP Sanata Dharma, nanging ing sekolah kekalihipun piyambakipun boten lulus. Linus sinau kathah jinis ngilmu sanèsipun kanthi otodidak.[2] Ing taun 1970, Linus wiwitan sepisanan nyerat puisi saha esai nalika gabung kaliyan Persada Klub ing ariwarta minggon Pelopor Yogya ingkang dipunpimpin déning pujangga asalipun saking Pulo Sumba, inggih punika Umbu Landu Peranggi. Ing taun 19791986, piyambakipun dados redaktur kabudayan ariwarta ''Berita Nasional'' ing Yogyakarta. Linus asring ndhèrèk ugi panalitèn – panaliten kanthi informal utawi formal, mliginipun ingkang ngengingi bab kabudayan. Linus dados anggota Dewan Kesenian Yogyakarta kanthi dangunipun 3 periode saking taun 1986196. Lajeng, piyambakipun ugi dados pemimin redaksi jurnal kabudayan Citra Yogyakarta ingkang dipunwedalaken déning Dewan Kesenian Yogyakarta, ing taun 19871999. [3] Ing taun 1982, Linus ndhèrèk Program Menulis Internasional ing Universitas Iowa, Iowa City, Amérikah Sarékat. Linus ugi naté ndhèrèk The Indonesian Cultural Festival, ing London, sareng kaliyan penyair-penyair Indonesia sanèsipun kados ta, Sapardi Djoko Damono, Subagio Sastrowardoyo, Taufiq Ismail, Eka Budianta, Toeti Heraty, saha Edi Sedyawati ing taun 1990.[4]

Asiling KaryaBesut

Bukunipun ingkang sapisan dipunwedalaken déning PT Dunia Pustaka Jaya inggih wujud cariyos kanggé laré-laré, saha Perang Troya ing taun 1977. Déné karya-karya sanèsipun ing antawisipun inggih kados makaten:

Kempalan PuisiBesut

 • Langit Kelabu (1976)
 • Pengakuan Pariyem: Dunia batin seorang wanita Jawa (1981)(prosa lirik)
 • Perkutut Manggung (1986)
 • Kembang Tanjung (1989)
 • Rumah Panggung (1989)
 • Nafas Budaya Yogya (1994)
 • Tirta Kamandanu (1997)
 • Tugu minangka penyunting antologi puisi 32 penyair Yogyakarta (1986) * Tonggak: antologi puisi Indonesia modern dados penyunting 4 jilid buku (1987)
 • Karya-karyanipun ugi kapacak wonten ing sapérangan antologi, inggih punika Laut biru langit biru (penyunting Ajip Rosidi (1977), Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang penyunting Pamusuk Eneste (1986)
 • Pista Emas Sastra Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta (dados penyunting bersama Danu Priyo Wibowo, 1996)

EsaiBesut

 • Dari Désa Ke Kota (1986)
 • Kesaksian di Pinggir (1993)
 • Regol Megal Megol Fenomena Kosmogoni Jawa (1993)
 • Dari Pujangga Jawa ke Penulis Jawa (1995)

TerjemahanBesut

 • Walking Westward in the Morning:Seven Contemporary Indonesia Poets (antologi puisi, penyunting John McGlynn, 1990)
 • De Bokontinen van Pariyem dipunterjemahaken wonten ing basa Welanda déning Marjanne Thermorshuizen, 1985)
 • On Foreign Shores (antologi puisi, penyunting lan penerjemah John McGlynn, 1990)
 • This Same Sky: A Collection of Poems from Around the World (antologi puisi, penyunting Naomi Shihab Nye, 1992)

PenghargaanBesut

Penghargaan ingkang sampun naté dipunasilaken déning Linus ing antawisipun inggih bebungah seni saking pamaréntah Yogyakarta kanggé babagan sastra (1984). Saking BBC London Seksi Indonésia kanggé mengeti para pujangga saha sastrawan Indonésia ingkang sampun séda, kanthi puisinipun Berlayar (1976). Kumpulan puisi Rumah Panggung pikantuk penghargaan saking Pusat Basa, Jakarta, (1994).

Cathetan sukuBesut

 1. Rampan, Korrie. Leksikon Sastra Indonesia. Balai Pustaka, 2000, Jakarta. Kaca 262.
 2. Suryadi, Linus (1995). Dari pujangga ke penulis Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 9798581172. {{cite book}}: Text "Kaca 147" ignored (pitulung)
 3. Linus, Suryadi (1999). Pengakuan Pariyem: donya batin seorang wanita Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 9799075955. kaca 320
 4. Linus, Suryadi (1999). Pengakuan Pariyem: donya batin seorang wanita Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 9799075955. kaca 321