Masjid Agung Nurul Islam

Masjid Agung Nurul Islam utawi ingkang misuwur kanthi nama ‘’’Masjid Agung Sawahlunto’’’ inggih punika kalebet salah satunggaling masjid ingkang sampun sepuh ing Indonésia ingkang dumunung wonten ing Kalurahan Kubang, Sirakuak Utara, Kacamatan Lembah Segar kutha Sawahlunto, Sumatra Kulon. Papanipupun masjid agung Sawahlunto punika celak kaliyan Museum Kereta Api Sawahlunto ingkang tebihipun 150 mèter saking papan dumunungipun masjid wau. Masjid Agung Nurul Islam Sawahlunto punika dipunyasa nalika jaman penjajahan Walanda ingkang sajatosipun kala rumiyin inggih yasan pusat pembangkit listrik tenaga uwab (PLTU). Wangunan punika dipunyasa ing taun 1894 lan ngalami éwah –éwahan fungsinipun dados masjid ing taun 1952. Déné crobong beluk yasan punika ingkan salajengipun dados menara masjid kanthi tambahan kubah ingkang dhuwuripun 10 mèter. Wangunan ingkang wigati saking masjid punika inggih gafhah ukuran 60 x 60 mèter saha gadhah satunggal kubah ingkang ageng ingkang madeg wonten ing tengah lan dipunkiteri déning sekawan kubah sanèsipun ingkang gadhah ukuran langkung alit.[1] Wonten ing ngandhap yasan masjid wonten banker, bolongan kanggé papan nylametaken dhiri ingkang naté dipun-ginakaken kanggé papan ngrakit senjata, granat tangan, saha mortar. Kajawi punika, masjid agung nurul Islam Sawahlunto kejawi gadhah pigunan kanggé papan sarana ngibadah kanggé umat Islam, masjid kanthi tingkat kalih punika ugi dipun-ginakaken kanggé sarana pendhidhikan agama damel masarakat ing sakiteripun.

Masjid Agung Nurul Islam Sawahlunto

SajarahBesut

Pangrembakaning infrastruktur ing kitha Sawahlunto punika dipunjalari kanthi wontenipun papan tambang batu bara ingkang ngrembaka sanget ing pungkasaning aabad kaping 19. Awit saking punika, kanggé nggerakaken kathah mesin listrik ingkang wonten, pamaréntah Hindia-Walanda yasa Pusat Pembangkit Listrik Bertenaga Uap (PLTU) kanthi migunakakne aliran toya saking Batang Lunto ing Kubang Sirakuak nalika taun 1894. Nanging, amargi ningali debit toya kali ing pinggiring PLTU kasebat ingkang sansaya kirang, mila pamaréntah Hindia-Walanda lajeng yasa PLTU kanthi gantosipun wonten ing Salak, Talawi nalika taun 1924 kanthi migunakaken aliran toya saking Batang Ombilin. Wangunan PLTU wonten ing Kubang Sirakuak ingkang sampun boten kanggé malih punika sampun naté dipun-ginakaken kanggé papan perlindhungan saha kanggé ngrakit sanjata déning para pejuang kamardikan ing Sawahlunto nalika repolusi Indonésia saderengipun dados masjid wiwit taun 1952, déné cerobong beluk kanthi dhuwur 75 mèter punika dipundadosaken menara masjid.[2]

Cathetan sukuBesut

  1. [1] Masjid Agung Nurul Islam Sawahlunto (dipunundhuh tanggal 19 Januari 2013)
  2. [2] Melihat Bekas ‘Pabrik Senjata' Pejuang Sawahlunto (dipunundhuh tanggal 19 Jauari 2013)