KGPAA Paku Alam VI
KGPAA Paku Alam VIII
Raja Pakualaman.
Miyos Yogyakarta, 9 April 1856
Séda Yogyakarta, 9 Juni 1902
Jabatan

Raja Pakualaman

Kanjeng Gusti Pangéran Adipati Arya Paku Alam VI (Hanacaraka: ꦑꦚ꧀ꦗꦼꦁꦓꦸꦱ꧀ꦠꦶꦦꦔꦺꦫꦤ꧀​ꦄꦢꦶꦥꦠꦶꦄꦂ​ꦪꦦꦏꦸꦄꦭꦩ꧀꧇꧖꧇) dipuncekak Paku Alam VI miyos ing dinten Kamis Legi 4 Ruwah 1784 utawi 9 April 1856.[1] Piyambakipun dipunangkat dados Kepala Kadipatèn Pakualaman ing dinten Kamis Pahing 21 Besar 1830 utawi 11 April 1901 kanthi sesebutan KGPAA Paku Alam VI.[1] Nalika semonten, yuswanipun piyambakipun sampun 45 taun.[1] Nalika dados Kepala Kadipaten, Paku Alam VI gadhah pangarep-arep manawi putra mbajengipun inggih punika BRMH Surarja utawi Paku Alam VII saged nggantosaken kalungguhan Sri Paku Alam VI.[2] Pramila, Paku Alam VI paring wejangan pendhidhikan kilèn déning Paku Alam VII.[3]

Paku Alam VI séda sadèrèngipun Paku Alam VII dipunangkat dados Kepala Kadipatèn Pakualaman.[4] Paku Alam VI séda ing dinten Rebo Legi 2 Rabiul akir 1832 utawi 9 Juni 1902.[5] Paku Alam VI mangku kalungguhan dados Kepala Kadipatèn Pakualaman namung 14 sasi kémawon.[3] Nalika séda, yuswanipun piyambakipun taksih 46 taun langkung sakedhik.[4] Paku Alam VI dipunsarékaken ing pasaréyan Giriganda sesarengan bapakipun, inggih punika Sri Paku Alam V.[5]

Putra-Putri besut

Paku Alam VI patutan putri ingkang cacahipun sanga, inggih punika:[4]

 1. BRA Bratadiningrat, garwanipun Bupati Madiun (saking garwa padmi, ingkang ing sajarah Pakualaman dikenal kanthi sesebutan “Gusti Timur”).
 2. BRM Surtiya (saking garwa padmi Gusti Timur), séda nalika piyambakipun sinau ing nagari Walandi. Piyambakipun dipunsarékaken ing nagari Walandi.
 3. Paku Alam VII, nalika taksih nèm gadhah asma BRMH Surarja (saking garwa padmi Gusti Timur).
 4. BRA Mangkudiningrat, krama kaliyan KPH Mangkudiningrat saking Kasunanan Surakarta (saking garwa padmi Gusti Timur).
 5. BRA Suryasusarsa, krama kaliyan KPH Suryasusarsa saking Mangkunegaran (saking garwa padmi Gusti Timur).
 6. KPH Suryaningprang (saking garwa padmi Gusti Timur).
 7. BRMH Suryanataningrat (saking garwa ampéyan)
 8. BRA Natadiningrat, krama kaliyan Ir. Natadiningrat, ingkang salajengipun gantos asma dados Prof. Ir. Wreksodiningrat.
 9. BRA Natasudirya (saking garwa ampéyan).

Ugi pirsani besut

Pranala njaba besut

Cathetan suku besut

 1. a b c Dwiyanto, Djoko. 2009. Puro Pakualaman Sajarah, Kontribusi, dan Aji Kejuangannya. Yogyakarta: Paradigma Indonesia. Hal 53.
 2. Buys, Brandts JS. Sri Paku Alam VI. Majalah Djawa No.4 bulan Dhésèmber 1931. Hal 125.
 3. a b Purwokoesoemo, Soedarisman. 1985. Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
 4. a b c Prawirohadikusumo, Soejono. 1999. Jumeneng Dalem KGPAA Paku Alam IX. Yogyakarta: Puro Pakualaman.
 5. a b Dewantara, Hadjar. 1967. Kebudayaan Umum. Yogyakarta: Taman Siswa.


Dipunrumiyini
déning:
Paku Alam V
Raja Kadipatèn Pakualaman
1901 - 1902
Dipunlajengaken
déning:
Déwan Urusan Babagan Pakualaman