Begawan Drona utawi Resi Durna utawi Bambang Kumbayana inggih punika salah satunggalipun paraga wayang (tokoh wayang) saking wiracarita Mahabarata. Durna punika putranipun Resi Baratmadya saking Hargajembangan kaliyan Dewi Kumbini. Durna asalipun saking Atasangin. Kacariyosaken bilih Durna punika dipuntudung minggat saking Atasangin amargi boten kersa dipunjodhoaeken kaliyan ramanipun. Durna punika dados ara-araipun Sata Kurawa lan Pandhawa. Panjenenganipun punika priyantun ingkang ahli seni paperangan.

Begawan Drona utawi Resi Durna

Durna gadhah pusaka sekti awujud keris Cundamanik lan Panah Sangkali (ing wekdal salajengipun panah punika dipunparingaken dhateng Arjuna).[1] Durna palakrami kaliyan Dewi Krepi, putrinipun Prabu Purungaji, raja nagari Tempuru, lan pikantuk putra ingkang namanipun Bambang Aswatama.[1] Durna kasil damel padepokan Sokalima sasampunipun kasil ngrebat meh sepalih wewengkon nagari Pancala saking kakuaosanipun Prabu Drupada.[1]

Nalika perang Bharatayuda, Resi Durna pinitados minangka Senapati Agung Kurawa, sasampunipun Resi Bisma tiwas ing paprangan.[1] Resi Durna tiwas ing medan paprangan amargi tusukan pedhang Drestajumena, putranipun Prabu Drupada.[1]

Watak kaprebadinipun

besut

Watek kapribadenipun Drona inggih punika sekti mandraguna, wasis babagan paperangan, nanging panjenenganipun watek kapribadenipun ingkang kirang saé inggih punika gumedhe, wengis, lan kathah guneman.

Pagesanganipun

besut

Nalika taksih enem Drona gadhah asma timur (nama kecil) Kumbayana. Wonten ing salah satunggalipun versi, Kumbayana punika putranipun Resi Baratmadya saking Argajembangan kaliyan Dèwi Kumbini. Ing versi ingkang sanès, Kumbayana punika gadhah garwa Dèwi Wilutama ingkang dados jaran amargi kénging sepatanipun déwa. Ing Bharatayudha, Drona dipunperjaya pati déning Drestadyumna.

Agastya

besut

Poerbatjaraka, salah satunggalipun ahli purbakala, naté nyerat bilih Drona punika kadhang-kala dipunsebat Agastya. Pangiran punika dipunpendhet saking asma Kumbayana ingkang caket kaliyan asma kumbha sambhava, asma sanès Kumbayana..

Uga delengen

besut

Pranala njaba

besut

Cathetan suku

besut
  1. a b c d e Durna - Solo dipunundhuh tanggal 3 April 2012)