Tuduhaké menu pokok

Para Korawa (utawi rikala-kala Kurawa) punika para paraga antagonis salebeting wiracarita Mahabharata. Sedaya punika para mengsah bebuyutaning para Pandhawa. Cacahipun wonten satunggal atus kaliyan sadaya punika, putranipun prabu Dertarastra ingkang wuta boten saged ningali kaliyan garwanipun, sang pramèswari, Dewi Gandari.

Tegesipun namiBesut

Korawa utawi Kaurava ing basa Sangskreta, tegesipun “tiyang saking trah Kuru”. Kuru punika leluhuripun para panguwasa ing nagari Hastina. korawa punika putra saking Destarastra kaliyan dewi gendari. cacahipun wonten satus.Sajatinipun para Pandhawa ugi saking trah Kuru, nanging namung para Korawa kémawon ingkang dipunsebat kados punika.

Para KorawaBesut

Sadhèrèk para KorawaBesut

Para Korawa cacahipun satus, nanging taksih gadhah sadhèrèk èstri kaliyan jaler. Inggih punika Yuyutsu, putra prabu Dertarastra nanging bènten ibu, ibunipun wanita wesya. Lajeng saking Dewi Gandari, wonten malih putra naminipun Duskampana kaliyan putri Duhsala (utawi Duśśala).

Kapurih mangga ugi dipunpriksaniBesut

RujukanBesut