Parasurama

Parasurama (Dewanagari|Sansekerta: परशुरामभार्गव; Parashurāma Bhārgava) utawi wonten ing Indonesia kala mangsa mau Ramaparasu, inggih punika namanipun paraga Ciranjiwin (abadi) wonten ing ajaran agama Hindhu. Asma Parashurama tegesipun "Rama kanthi senjata pethèl". Asma sanèsipun inggih punika Bhagarwa (Keturunan Maharesi Bregu). Parasurama kawentar manawi awatara Wisnu ingkang kaping enem saha gesang wonten ing jaman Treta Yuga. wonten ing jaman punika kathah para kaum satriya ingkang sami prang tandhing satunggal baka satunggal kaliyan satriya sanèsipun saéngga damel risak kantentremaning donya. Wisnu minangka déwa ingkang njagi alam, njalma kanthi wujud Brahmana ingkang nggegirisi, inggih punika Rama putra Jamadagni, kanthi ancas mbrasta para satriya.[1][2]

Parasurama Awatara

Cariyos nalika TimurBesut

Parasurama minangka putra ragil saking Jamadagni, salah satunggaling resi keturunan Bregu. Punika dados salah satunggaling sebab piyambakipun ugi kawéntar kanthi jejuluk Bhargawa. Nalika piyambakipun lair, Jamadagni maringi nama putranipun "Rama". Nalika diwasa, Rama ugi misuwur kanthi nama Parasurama amargi ngasta kapak minangka senjatanipun. Kajawi punika, Parasurama ugi gadhah senjata sanès awujud panah ingkang sekti mandraguna.[3]

Nalika taksih timur Parasuama sampun numpes ibunipun piyambak, inggih punika "Renuka". babagan punika kasebabaken amargi anggénipun nglayani Rsi jamadagni wonten kalepatan ingkang dipuntindakaken Renuka saéngga Jamadani duka. Jamadagni lajeng dhawuh dhumateng para putranipun supados numpes Renuka. Piyambakipun janji badhé ngijabahi punapa kémawon pepénginan ingkang dipunsuwun. Éwadéné kados makaten, sadaya putranipun Jamadagni boten wonten ingkang purun nindakaken paréntahipun kejawi Parasurama,saéngga Jamadagni tambah duka saha nyupatani sadayanipun dados watu.[4]

Parasurama minangka putra ingkang paling eném saha ongkang paling pinter, purun numpes ibunipun piyambak. Sabibaripun Renuka séda, piyambakipun lajeng nyuwun Jamadagni netepi janjiipun. Panyuwunan punika, inggih supados Rsi Jamdagni purun nguripaken malih Renuka saha sekawan sedhérékipun. Jamadagni ngraosaken seneng saha netepi sadaya panyuwunipun Parasurama.[5]

Numpes kaum ksatriyaBesut

Nalika jamannipun Parasurama, katentreman donya dipunrisak déning para kaum ksatriya ingkang remen paprangan kaliyan ksatriya sanèsipun. Parasurama bangkit numpes sadayanipun, ingkang sajatosipun kedah ngayomi kaum ingkang lemah. Boten kaétang cacahipun ksatriya ingkang sampun kabesmi déning Parasurama, raja utawi pangéran, ingkang katumpes kanthi kapah saha panahipun Rama putra Jamadagni.[6]

Rumiyin Parasurama gadhah tekad kanggé numpes sadaya ksatriya saking bumi punika. Piyambakipun ugi dipunsebataken muteri donya kaping tiga. Sasampunipun ngraos cekap, Parasurama ngawontenaken upacara pangorbanan suci wonten ing sawijining papan ingkang mau Samantapancaka.[2] Mbenjing wonten ing jaman salajengipun, papan punika misuwur kanthi nama Kurukshetra saha kaangep minangka papan ingkang suci ingkang dados papan kanggé ngadani paprangan ageng déning Pandawa saha Korawa.[6]

Panyebab mligi kénging punapa Parasurama gadhah tekad numpes para kaum satriya inggih punika amargi tumindakipun Raja Karajan Hehaya ingkang mau Kartawirya Arjuna ingkang sampun ngrampas sapi gadhahanipun Jamadagni. Parasurama duka saha numpes raja mau. Nanging wonten ing salajengipun, putra-putranipun Kartawirya Arjuna nuntut piwales kanthi numpes Jamadagni. Amargi kadadéan punika, Parasurama gadhah dendham dhumateng sadaya kaum (golongan) ksatriya.[6]

Ugi pirsaniBesut

Cathetan sukuBesut

  1. [1](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)
  2. a b I Ketut Sukartha, dkk. (2003). Agama Hindu untuk SLTP Kelas 3ISBN 979-571-020-6 (jilid 1). Denpasar: Penerbit Ganeca Exact.
  3. [2](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)
  4. [3](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)
  5. [4](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)
  6. a b c [5](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)
Parasurama
Sebelumnya:
{{{sadurungé}}}
Awatara Wisnu
ke-6
Berikutnya:
{{{sawisé}}}
Awatara Wisnu  
Matsya | Kurma | Waraha | Narasinga | Wamana | Parasurama | Rama | Kresna | Baladewa (Balarama) | Buddha | Kalki

Cithakan:Tokoh mitologi hindu