Parembugan Naraguna:Anggoro/arsip-2

Tambah rembug
Parembugan giyat

Wikibreak

Adhuh kok wis wikibreak ... kamangka su: wis tekan 10.000 artikel lho! Meursault2004ngobrol 13:38, 16 April 2007 (UTC)

Mas Anggoro, yen wis mlebu kelompok 10.000 aku mungkin rada jarang neng jv:, pengin mbenahi map-bms, Slamet Serayu 06:43, 30 April 2007 (UTC)

Yo ora lali mas, mung tak pikir apik'e map-bms iku tetep neng isor jv:, dadi jv: kon munggah dise', map-bms nyusul mbuntuti ben ora kuwalat he..he.., mangga di bot mas. Slamet Serayu 06:49, 30 April 2007 (UTC)

Antarmuka

Wah nuwun séwu ... aku lali. Ya wis karo mlaku separo-paro waé dhisik. Mangga kersa sing paro pisan utawa pindho. Meursault2004ngobrol 08:54, 30 April 2007 (UTC)

Poortman

Wah durung sempet manèh iku. Bab Sam Po Kong iku aku ora patiya ngerti. Yèn bab Walisanga lan wong-wong Tyonghowa (ngènè nulisé ?) iku yèn ora salah dibahas déning De Graaf lan Pigeaud. Terjemahané ya wis ana ing basa Indonésia yèn ora salah. Nèk naskah-naskahé cetha mbokmenawa bisa tak-delok. Meursault2004ngobrol 03:02, 1 Mei 2007 (UTC)

10 ewu

  • Gambar pilihan/2007 05, setuju, artikel taun neng Banyumas padha wae mas, mungkin ing diganti neng utawa miturut, liyane padha baen. Mas gambar tumpukan buku isa diciliake ora?, Slamet Serayu 04:14, 4 Mei 2007 (UTC)

Pancenabot

Mangga waé mas diparingi status bot. Meursault2004ngobrol 20:34, 14 Mei 2007 (UTC)

basa

Aku njalok sepuro amargo seng tak gawe boso ngoko, ben tambah rumaket. boso jowo seng asli yen kango aku yokuwi boso kang nganggo aksoro jowo, njukok soko aksoro baku, " hono coroko podo joyonyo" lan sak teruse, kuwi yen miturot pendapat ku, amargo aku kuater boso seng tanpo patokan dadi boso seng ora ono pamor utowo nyiseh teko paugeran.tulisan iki kapindhah saka User:Anggoro/dolanan/Dolanan katulis déning Suryadinata ing wanci 17:19, 16 Mei 2007

Javanese Wikibooks

I'm not sure if you've noticed, but I recently conditionally approved the project. Since you were listed as one of the people interested in forming the community, I hope you can spread the word and encourage people to edit the test project and translate localization files. :)--Shanel 02:59, 24 Mei 2007 (UTC)

Rencana mundur saka sysop jv:

Mas Anggoro, aku rencana arep mengundurkan diri saka sysop jv: ning urung ngomong karo mas Meursault (ngenteni yen mas Meursault ora patiya sibuk mengko). Maksude mung kanggo ngurangi beban lan uga aku yakin isa luwih bebas melu ngembangke jv:, Slamet Serayu 07:40, 21 Juni 2007 (UTC)

Re:Bali manèh

Wah sugeng rawuh bali! Matur nuwun ... Wah ora sida ketraktir :-) Mengko majalahé tak-tungguné! Wah olèh-olèh saka Jember iki ya Jember Fashion Carnival. Meursault2004ngobrol 23:54, 14 Agustus 2007 (UTC)

Sidomulyo

Wah yèn ngisiné bener ya ora bakal tak-busak! Sami-sami bukuné! Sayang ora ana gambaré buku-bukuné. Nanging pirang-pirang prasasti nèk aku ora luput ana sing disimpen ing Jakarta. Meursault2004ngobrol 16:30, 27 September 2007 (UTC)

Aktif

Wah akir-akir iki aku kurang aktif ing jv: nanging alih basa interface-é tetep mlaku. Lagi sapratelon (1/3). Ing id: aku saiki2 rada anyel sithik2 dielokaké. Pancèn ana paribasa sih, Kafilah berlalu anjing menggonggong.

Yakné saiki wis kudu resik-resiki jv: :-) Meursault2004ngobrol 08:13, 24 Oktober 2007 (UTC)

Aku sajatiné péngin luwih aktif ing jv: nanging durung bisa rasaning ati ninggalaké id: :-) Nèng jv: isih luwih tentrem lan adem ayem ... hahaha Meursault2004ngobrol 08:38, 25 Oktober 2007 (UTC)

Pemindhahan Gerhana

Matur nuwun mas, mangga dipun dandosi. Kula namung nyobi nyumbang sakedhik-sakedhik, mugi-mugi wonten ginanipun. Pras 12:58, 24 Oktober 2007 (UTC)

Tuhan

Iku ana artikel Tuhan arep tak-owahi judhulé. Kira-kira sing becik apa ya? Aku tau dhiskusi karo TracySurya nanging durung ketemu konsènsus. Yèn diowahi dadi "Gusti Allah" sreg ora ya? Soalé dhéfinisiné kudu umum. Meursault2004ngobrol 11:08, 25 Oktober 2007 (UTC)

Asma Hyang tak-kira apik. Katoné tegesé pancèn leluhur. Soalé tembung éyang iku katoné dijupuk saka tembung Hyang. Banjur tembung Hyang uga digunakaké déning wong Kristen, sing cetha déning wong Katulik ana sing diarani "Sang Hyang Tri Suci" lan sabanjuré. Dadi tak-kira wis cukup umum, ora namung dienggo déning wong Hindhu-Buddha (lan Kejawèn) nanging uga déning wong Islam saha Kristen. Yèn Tuhan ing basa Kawi utawa basa Jawa Kuna tegesé ora liya sing "sepuh". Meursault2004ngobrol 10:08, 26 Oktober 2007 (UTC)

Kecamatan

Pira-pira artikel kecamatan tak-pindhah amarga aku weruh kok ora konsistèn ana sing nganggo tembung kecamatan karo ora. Dadi tak-sragamaké waé. Aku ora ngerti luwih becik nganggo apa ora. Nanging yèn ing id: tanpa, dadi aku ya nurut id: waé :-) Meursault2004ngobrol 20:41, 25 Oktober 2007 (UTC)


anggota enyar

aku baru wero eneng website bahoso jowo,penasaran iku mesti,amargo bahoso jowo ku isih kocar kacir aku nyuwun tulung,kulo di bantu dening ukoro jowo ising alus gih


terusane dhuwur

yen konco - konco gadha woro-woro ukoro jowo kulo nyuwun sanget kulo di email ing matahari_kecil@plasa.com amargo kulo bener - bener penasaran dening ukoro jowo,

Sugeng warsa énggal

Wah slamet taun anyar! Kepriyé 'ki ora tau katon manèh :-) Isih sibuk ya karo kulawarga lan dalem? Mbokmenawa 'njenengan bisa rawuh kopi dharatan ing dina Kemis mengko. Infoné bisa diwaca ing kéné. Salam! Meursault2004ngobrol 01:49, 6 Januari 2008 (UTC)

Wah sayang, mengko kapan-kapan waé ya! Sugeng warsa énggal Suranan uga! Aku mengko wengi mbokmenawa arep nonton wayangan. Sajatiné diajak menyang TMII nanging rada wegah ... Ing TV waé!
Oh iya, uga matur béla sungkawa ing sédané Ki Hadi Sugito. Meursault2004ngobrol 14:05, 9 Januari 2008 (UTC)

Al-Qur'an

Salam tetepangan, Wah matur nuwun mas Ang ngasto Al-Qur'an basa Jawi, kaleresan mas Revi sampun ndamel cithakan Al-Qur'an, surah2ipun abrit sedaya..hehe. Nanging nyuwun duka, kula dèrèng qatam Juz Ama, awit wekdal taksih alit rumiyin mboten tumut ngaji, maklum tebih saking langgar.

Mangké, mbaka sakedhik surah-surah wau saged dipun isi kanthi jarwanipun basa Jawi, supados saged dipunmangertosi déning sinten kémawon ingkang dèrèng saged maos Al-Qur'an.

Wekdal kopdar kala embèn dipun antos-antos kok boten rawuh? mBokmanawi sanès wekdal saged pinanggih lan tetepangan kaliyan kanca-kanca énggal. Salam Pras 14:33, 16 Januari 2008 (UTC)

Sami-sami mas. Aku namung coba-coba dhisik ngisèni paragraf pambuka. Nèk isiné aku durung bisa ngisèni. Aku soalé wis nduwé templaté saka basa Indonesia. Nanging nganggo basa krama mengko. Meursault2004ngobrol 01:20, 19 Januari 2008 (UTC)

Matur Nuwun

Matur nuwun sampun maringi voting sarujuk bab calon pangurus. Sakjanipun kula rumaos dèrèng kuwawa, nanging kanthi pambiyantu saking panjenengan sami mbokmanawi mbaka sakedhik mangké saged sinau. Nuwun.Pras 07:48, 19 Januari 2008 (UTC)

Deo Volente

Saya mau tanya apa bahasa Jawa "Pengguna ini sedang sibuk" dan "Silakan menulis pesan Anda di sini". Terima Kasih. Ciao. Parabéns!. Mikhailov Kirow 01:40, 24 Januari 2008 (UTC)

Laskar Pelangi

Mangga mbak tulung dipun-pirsani Dhiskusi:Laskar Pelangi. Meursault2004ngobrol 09:42, 18 Februari 2008 (UTC)

Usul AP April 2008

Mas Ang; Kanggo sasi April tak coba ngusulaké atikel Kartini ing kéné, nyuwun panemu (sarujuk, ora sarujuk utawa ana usul liya. Lha nèk sarujuk ya nyuwun rilaning penggalih kita kroyok ramé-ramé mepaki lan ndandaniné, mumpung arep libur dawa tanggal 21 Maret. Apiké usul AP iku pancèn ora kemèpèten dadi bisa didandani dhisik yèn isih ana kakurangané. Matur nuwun. Pras 22:33, 1 Maret 2008 (UTC)

Kain

Wah aku ora ngerti ya ... mengko tak-golèkané ing ngomah dhisik ya. Meursault2004ngobrol 11:52, 27 Agustus 2008 (UTC)

Ndhèrèk nimbrung pareng nggih?
  • Miturut kamus Indonesia- Daerah: Kain (Indonesia) = kain, cita, bakal (Jawa)
  • Miturut Kamus Yogya: Kain = jarit, sembagi, cita
  • Miturut Kamus Jawa Pepak: Kain = kain
  • Miturut Poerwadarminta: Kain = jarit, sembagi, tjita
mBokmanawi wonten ginanipun. Pras 12:39, 27 Agustus 2008 (UTC)
Wah matur nuwun pak Pras, sampun dipun-padosaken! Kula bisa nambahi sakedhik. Yèn miturut bausastra Zoetmulder, ing basa Jawa Kuna, kain iku bisa ditulis kèn, kain utawa kahin.
Tembung kèn wis ana ing prasasti2 Jawa Kuna. Nanging katoné tegesé sajinising jarik sing dienggo para wadon. Banjur tembung kahin ditemokaké ing basa Jawa Tengahan lan tegesé wis mèmper basa Indonesia, yaiku bahan klambi. Meursault2004ngobrol 00:04, 28 Agustus 2008 (UTC)

Lebaran

Sugeng Idul Fitri! Nyuwun ngapura jaba, jero! Meursault2004ngobrol 10:54, 2 Oktober 2008 (UTC)

Deo Volente

Terima Kasih untuk bantuannya Anggoro berkenaan artikel ini mengenai Cumepak. Deo Volente, Anggoro. Mikhailov Kusserow 07:34, 7 Oktober 2008 (UTC)

Halo Anggoro, bisa ikut berpartisipasi di Wikimedia? Terima Kasih. Mikhailov Kusserow (gunemanku) 07:59, 3 Desember 2008 (UTC)

Foto

Wah wis tak-deleng fotone ing Gambar:Rumahrevi1.png lan Gambar:Rumahrevi2.png. Matur nuwun! Meursault2004ngobrol 12:27, 22 Desember 2008 (UTC)

Lha reportasené endi? :) Sayang mb Tres ora rawuh.Pras 00:12, 24 Desember 2008 (UTC)

Bot flag for Luckas-bot

I made a request here for bot flag and I'm waiting since August 18. Please, give bot flag for Luckas-bot. --Luckas Blade 19:37, 24 Desember 2008 (UTC)

Kontribusi

Iki kontribusi panjenengan ta mas? Meursault2004ngobrol 16:16, 26 Februari 2009 (UTC)

Soalé lé nulis kok apik nanging sayangé ora log-mlebu. Meursault2004ngobrol 13:05, 5 Maret 2009 (UTC)

Apakah anda tahu?

Kepriyé mas, sarujuk ora? Suwun. Meursault2004ngobrol 12:24, 4 Maret 2009 (UTC)

Wikibreak

Nyuwun palilah kanggo wikibreak sawetara wektu miwiti kaping 24 Maret nganti 4 April 2009, kanggo kaperluan ibadah umrah. Matur nuwun, nyuwun pandonga lan gunging pangaksami.Pras 00:31, 23 Maret 2009 (UTC)

Artikel pilihan Mei 2009

Tibake wis sasi Mei, nyuwun pamrayoga, apa ya kanggo Artikel Pilihan lan Gambar Pilihan kanggo sasi Mei 2009? Pancèné durung ana artikel sing apik tenan, nanging saora-orané bisa milih sing rada apik, bèn kaya Wikipedia tenanan. Matur nuwun. Pras 23:42, 30 April 2009 (UTC)

AP & GP Juni 2009

Mas Ang, punapa nggih saenipun kangge AP & GP Juni 2009?. Pras 00:56, 4 Juni 2009 (UTC)

Teletubbies

Since you corrected the language, can you do the same for The Fox and the Hound, The Rescuers, and The Little Mermaid? Tiānxiànbǎobǎo wicara 16:46, 4 Oktober 2009 (UTC)

Bali menyang kacané "Anggoro/arsip-2".