Parembugan Naraguna:TracySurya/arsip-2008

Kopi darat besut

Sampun kondur saking Magelang? Ugi sugeng warsa énggal! Mangké wonten rencana kopi darat ing dinten Kemis, punika dinten préi. Mbokmenawi saged maos ing kaca mriki. Salam! Meursault2004ngobrol 01:47, 6 Januari 2008 (UTC)

Jam 16.30 punika supados radi longgar menawi wonten ingkang telat utawi kasep amergi macet :-) Meursault2004ngobrol 08:06, 9 Januari 2008 (UTC)

Templat besut

Sudah saya perbaiki, sekarang sudah sama. borgx(kirim pesan) 06:07, 14 Januari 2008 (UTC)

Pangurus besut

Mbak Tracy sapunika sampun dados pangurus/kuncèn Wikipedia basa Jawi. Sugeng makarya! Mbokbilih saged maos kaca puniki: id:Pedoman_pengurus. Salam! Meursault2004ngobrol 03:45, 19 Januari 2008 (UTC)

  • mBak Tracy matur nuwun dukunganipun, mangga sami ngréncangi mas Revi kalian mas Ang ngramèkaken jv. SalamPras 08:14, 19 Januari 2008 (UTC)

Deo Volente besut

TracySurya. Selamat ya Ciao. Parabéns! Mikhailov Kirow 03:15, 21 Januari 2008 (UTC)

Saya minta tolong terjemahkan ke dalam bahasa Jawa suntingan saya di artikel Alkitab. Terima Kasih. Mikhailov Kirow 04:28, 22 Januari 2008 (UTC)

Re:Pangurus besut

Matur nuwun mbak, kula niki rak tiyang nganggur boten gadhah damelan, sinambi sinau mumpung boten bayar.. Mangke manawi lepat rak dipun leresaken dening mas Revi hehe. Oh inggih manawi sela mangga join wonten ing Milis Wiki jv ing ngriki, supados mangke manawi wonten dhiskusi utaminipun bab basa (katingalipun kula badhe asring takèn), mboten ngebaki server wiki. Matur nuwun Pras 10:57, 21 Januari 2008 (UTC)

Re:Waleran besut

Matur nuwun waleranipun mbak Tracy, saiki wis tenang ana kamusé, dadi nèk bingung kari bengok-bengok, merga isih akèh tembung sing angèl dijarwakaké menyang basa Jawa. Muga-muga konputeré ndang mari soalé krungu-krungu jaré sasi Maret ngarep iki jv arep ambal warsa telung taun, dadi nèk artikelé tambah akèh lan saben dina ana owah-owahan rak nyenengaké. Matur nuwun. Salam. Pras Kothak pesen11:12, 23 Januari 2008 (UTC)

Badhak Jawa besut

Matur nuwun sudah menerjemahkan, tetapi, aku dah robah sitik dgn data dari WWF Mimihitam 11:56, 5 Februari 2008 (UTC)

Anggur lan anggur (woh) besut

Sampun kula gabung. Menawi wonten kasus mekaten biyasanipun ing Wikipedia Indonesia ingkang langkung énggal dipun-busak lan isinipun dipun-gabung. Nanging wonten mriki wonten 'toleransi' sekedhik, dados kula gabung kémawon, nanging caranipun radi angèl. Dados dipun-gabung riyin lajeng dipun-busak lan salajengipun dipun-wangsulaken. Meursault2004ngobrol 09:30, 18 Februari 2008 (UTC)

Sampun kula benakaken! Kula lagi dhateng ing internet ... taksih kesel :-) Meursault2004ngobrol 12:24, 22 Februari 2008 (UTC)
Ah mboten napa2! Meursault2004ngobrol 06:52, 25 Februari 2008 (UTC)

Laskar Pelangi besut

Mangga mbak tulung dipun-pirsani Dhiskusi:Laskar Pelangi. Meursault2004ngobrol 09:42, 18 Februari 2008 (UTC)

Usul Artikel Pilihan besut

Mbak Tracy, supaya ora "kefèfèt" apiké usul AP ora kemèpèten dadi bisa didandani dhisik yèn isih ana kakurangané. Kanggo sasi April tak coba ngusulaké atikel Kartini ing kéné, nyuwun panemu (sarujuk, ora sarujuk utawa ana usul liya. Lha nèk sarujuk ya nyuwn rilaning penggalih kita kroyok ramé-ramé mepaki lan ndandaniné, mumpung arep libur dawa tanggal 21 Maret. Matur nuwun. Pras 22:25, 1 Maret 2008 (UTC)

Re:Hambatan besut

Menawi miturut bausastra Sugiarto dkk. (Kamus Bahasa Indonesia-Daerah Gramedia 1993),hambat: "alang, cegat". dihambat: "direndhet, dicegat", menghambat: "ngalangi, mepeti", terhambat: kacegatan.

Kinten kula menawi kembang utawi berkembang saged dipun-terjemah "tuwuh" utawi "tumuwuh". Mugi-mugi saged nulungi. Meursault2004ngobrol 08:52, 3 Maret 2008 (UTC)

Sokur menwi saged nulungi :-) Meursault2004ngobrol 08:04, 4 Maret 2008 (UTC)

Re:Kartini besut

Inggih kedah dipun-terjemahaken, mangké kula padosi mbokmenawi saged manggihi édisi basa Jawi serat-serat Kartini. Meursault2004ngobrol 09:03, 4 Maret 2008 (UTC)

Incubator besut

Sampun ndamel rékening saha nyerat sawetawis ing mriki http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wb/jv ? Nuwun sèwu lho, nanging supados gol kedhah panganggé kathah :-) Nyunting napa mawon. Matur nuwun sadèrèngipun! Meursault2004ngobrol 05:52, 23 April 2008 (UTC)

Matur nuwun! Kula kinten resep jamu langkung saé dipunpisah kémawon. Mangké rujukan referensi saged kados Wikipedia. Nggih mboten menapa2 Damar Jatinipun, kula ugi sibuk sanget, dèrèng sempet kirim lanjutan scan-scan-an Poerwadarminta! Ugi nuwun sèwu! Meursault2004ngobrol 15:54, 23 April 2008 (UTC)
Kula kinten angsal tur formatipun sampun leres, namung kirang kategori. Nanging mbok-menawi langkung saé malih dipun-sukani anotasi sakedhik. Wikibooks punika kan tujuané ndamel buku awujud wiki. Ugi saged mirsani kaca puniki kanggé sakedhik 'pedoman'. Awit sajatinipun tèks-tèks mekaten radi angèl statusipun amergi ugi saged dipunlebetaken wikisource, bèntenipun ing wikisource kedhah merlokaken ugi sumberipun. Meursault2004ngobrol 00:35, 27 April 2008 (UTC)

Tempat menulis surat besut

Hai Tracy, saya minta tolong untuk membetulkan cara pengiriman surat di halaman pembicaraan saya. Terima Kasih. Mikhailov Kirow 11:49, 2 Mei 2008 (UTC)

Oh ya, tolong sekalian terjemahkan ke Bahasa Jawa. Terima Kasih. Mikhailov Kirow 11:52, 2 Mei 2008 (UTC)
Sudah. Tetapi di halaman sunting pembicaraannya terdapat Bahasa Indonesia, lalu saya rubah ke Bahasa Jawa malah kacau. Tolong ya sekali lagi. Terima Kasih. Mikhailov Kirow 02:55, 3 Mei 2008 (UTC)
Maksudnya dengan kata Dhiskusi Panganggo. Danke. Mikhailov Kirow 02:57, 3 Mei 2008 (UTC)
Ya, benar. Di jv.wiki bukan id.wiki. Yang saya maksud juga perbaikan di tempat penulisan surat di jv.wiki. Terima Kasih banyak ya. Kalau tidak salah foto Anda yang pernah dimuat di Warung Kopi id.wiki ya, waktu kopi darat? Mikhailov Kirow 01:23, 4 Mei 2008 (UTC)

Re:Kulon lan kilen besut

Sampun kula gabung. Salam! Meursault2004ngobrol 08:08, 3 Juni 2008 (UTC)

Re:Bima besut

Wah sugeng salam ugi! Kula ningali fotonipun panjenengan wonten Wikimedia napakastani serat kaliyan pak Pras. Bimo sampun kula dadosaken redirect menyang Bima amergi artikelipun namung cekak kémawon.

Kula sapunika sibuk sanget, nuwun sèwu saha matur nuwun saged nyerat2 wonten wikinews. Sapunika kula taksih wonten Mesir. Salam saking Mesir! Mugi-mugi panjenengan kaliyan rémcang2 saged dhateng ing Buenos Aires taun ngajeng. Meursault2004ngobrol 10:31, 22 Juli 2008 (UTC)

Break besut

mBak Tres, nyuwun duka, wis sawetara wektu iki aku absen saka wiki jalaran lagi nunggu ibu gerah ing Semarang, nyuwun pidongané waé muga-muga ibu énggal saras.Pras 20:19, 13 Agustus 2008 (UTC)

Neton vs neptu besut

Inggih kadosipun neton punika namung variasi éjaan saking neptu + an. Nanging kula mboten pesthi ... Mangké kula pikir riyin nggih. Meursault2004ngobrol 08:08, 24 Agustus 2008 (UTC)

Matur nuwun mbak Tres, leres mas Revi, neptu punika manawi mboten lepat inggih sami kaliyan neton. Nalika nyerat artikel neptu kawula kirang teliti yèn sampun wonten artikel ingkang sesirah neton. Kados-kados tembung lingganipun neptu lajeng owah dados neton, nanging tembung neton mbokmanawi mboten saged madeg piyambak lan kedah wonten panambangipun. Conto : "Dina Setu pahing kuwi netoné pira ya?". Saénipun dipun gabung kémawon mbokmanawi njih?.Pras 09:05, 24 Agustus 2008 (UTC)

Sampun kula gabung sajarahipun, neton kaalihaken marang neptu. Meursault2004ngobrol 05:55, 25 Agustus 2008 (UTC)

jeneng basa jawi besut

mb Très, kula kangèlan nggentos nami dusun-dusun nganggé nami ingkang sarujuk kaliyan basa Jawi, amargi mboten sumerep ungelipun ingkang asli kados pundi. Punapa saged mbiyantu khususipun ing tlatah Magelang? Manawi kersa, mangga dipun alihaken kémawon. Pras 07:15, 3 September 2008 (UTC)

Deo Volente besut

Tolong terjemahkan suntingan saya di artikel ini. Tracy saya minta tolong buatkan tanda tangan otomatis untuk saya di jv.wiki. Buat seperti model ini saja : Mikhailov Kusserow (gunemanku). Terima Kasih. Mikhailov Kusserow 09:04, 26 September 2008 (UTC)

Tracy, teman Anda si Serenity ternyata imut juga mukanya. Sampai-sampai dia ketakutan foto dirinya mulai ketahuan orang lain, entah takut disantet atau banyak yang naksir (terlalu ngarep atau memang faktanya demikian). Silakan lihat halaman pembicaraan Serenity di id.wiki. Terima Kasih untuk bantuan terjemahannya. Deo Volente, Tracy Surya. Mikhailov Kusserow 07:30, 7 Oktober 2008 (UTC)
Si Serenity lagi pergi ke Taipei lagi. Ini menandakan bahwa, Penyantetan dan Penaksiran terjadi bukan karena niat si Pelaku, tetapi karena si Korban juga mau. ** Kidding **. Rgds, Mikhailov Kusserow (DV). Mikhailov Kusserow 03:24, 9 Oktober 2008 (UTC)

Wikimedia besut

Tolong perbaiki suntingan saya di sini. Terima Kasih. Mikhailov Kusserow 05:35, 13 Oktober 2008 (UTC)

meta-wiki besut

Hai Tracy, Selamat Datang di meta-wiki! Mikhailov Kusserow (gunemanku) 05:56, 3 November 2008 (UTC)

Bisa tolong beri suara Support di proposal satu lagi meta.wiki tentang Java Wiki? Mikhailov Kusserow (gunemanku) 04:04, 10 November 2008 (UTC)

besut

Halo TracySurya, bisa ikut berpartisipasi di Wikimedia? Terima Kasih. Mikhailov Kusserow (gunemanku) 07:55, 3 Desember 2008 (UTC)

Bali menyang kacané "TracySurya/arsip-2008".