Pulo Palue

pulo ing Indonésia

Pulo Palue inggih salah satunggaling pulo ing Indonésia ingkang dumunung ing sisih lor Pulo Florès. Miterat cathetan administratipipun, pulo punika kalebet wewengkon Kabupatèn Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonésia.

Pulo Palue
Senja wonten Pulo Palue

Ing pérangan sisih kidul saking Pulo Palue wonten gunung api inggih punika Rokatenda. Pulo Palu'e ugi dipunwastani "Pulo gunung" ing sakitering Laut Flores amargi dipunanggep gadhah kathah tlatah gunung api ingkang miterat basa Palu'e dipunsebat "poa". "Poa" punika ingkang lajeng dipun-ginakaken déning masarakat Palu'e kanthi prosès "sublimasi".

GéografiBesut

Ambanipun Pulo Palu'e inggih punika kirang langkung 41 km². Déné pendhudhukipun wonten krang langkung 10.000 tiyang, ingkang kapérang wonten ing wolung désa ing Pulo Palue ingkang dumunung ing dataran rendhah lan dataran inggil. Ing Pulo Palue sampun wonten margi ageng lan kendaraan bermotor wiwit taun 2006. Manawi badhé tumuju dhateng Pulo Palu'e saged liwat Maumere, salah satunggaling kitha ing Flores, mawi prau motor kayu dangunipun sekawan jam.

Pulo Palue mapan wonten ing titik koordinat 8°19'27"S 121°42'36"E.[1] Pulo Palue ingkang gadhah ambanipun kirang langkung 39,5 kilomèter inggih pérangan awakipun Gunung Rokatenda. Pulo Palue mapan wonten ing Laut Flores lan kathah warga pendhudhuk ingkang dumunung ing pulo punika. Déné pendhudhuk ingkang dumunung ing Pulo Palue kirang langkung 10.000 tiyang ingkang kapérang wonten ing wolung désa.[2]

PendhudhukBesut

Pendhudhuk ingkang dumunung ing Pulo Palue inggih punika ètnis Palue, inggih punika salah satunggal saking enem ètnis pendhudhuk ingkang dumunung ing Kabupatèn Sikka. Warga Palue gadhah basa, adat, saha budaya ingkang béda saking masarakat Pulo Flores ing padatanipun. Warga masarakat Palue asring nindakaken manéka warna jinis upacara adat minangka wujud sukuripun dhateng Gusti ingkang Murbeng Dumadi. Salah satunggaling upacara adat ingkang taksih dipunuri-uri inggih punika Upacara adat "Pathi Kharaphau" ingkang dipunadani saben 5 taun sapisan minangka adicara puncak kanggé ngaturaken gunging panuwun saha raos sukur awit saking sadaya nikmat, karunia ingkang sampun dipunparingaken dhateng masarakat Palue. Upacara punika dipunadani ing sapérangan désa/dhusun, inggih punika wonten ing Nitung, Cua, Koa, Cawalo, Lei, Tomu, saha Ladaloka, kanthi wekdal anggènipun ngadani upacaranipun béda-béda ing antawisipun désa satunggal kaliyan désa sanèsipun, gumantung saking wekdal ingkang sampun dipuntemtokaken déning saben Lakimosa utawi kepala adat.

Cathetan sukuBesut

  1. [1] Pulau Palue (dipunundhuh tanggal 11 Januari 2013)
  2. [2] Surono: Tidak Perlu Pengosongan Pulau Palue (dipunundhuh tanggal 11 Januari 2013)

Koordhinat: 8°19′27″S 121°42′36″E / 8.32417°S 121.71000°E / -8.32417; 121.71000