Pulo Sawu

pulo ing Indonésia

Pulo Sawu inggih punika salah satunggaling pulo ing Indonésia ingkang mapan ing sisih kidul Laut Sawu, ing sisih wétan Pulo Sumba lan ing sisih kulon Pulo Rote.[1] Pulo Sawu kalebet wewengkon Kabupatèn Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonésia.[1] Ambanipun Pulo Sawu inggih punika kirang langkung 414 km².[2]

Pulo Sawu
Géografi
Peta Pulo Sawu
Pulo Sawu

Pulo Sawu ugi kasebat Pulo Sabu. Déné masarakat Pulo Sawu piyambak, nyebat pulo punika Rai Hawu (pulau Hawu).[3] Pulo Sawu gadhah dawanipun 160 mil kanthi amabanipun 414 km2. Ing sakitering pulo Sawu ugi wonten pulo-pulo sanèsipun kados ta Raijua kanthi tebihipun 14 mil persegi, kanthi ambanipun 36 km2, saha pulo sanèsipun ingkang mapan wonten ing jarak 100 mil utawi udakawis 160 km ing sisih kulon saking Pulo Timor.[4]

GéografiBesut

Pulo Sawu (Sabu) kapérang dados 5 kacamatan, inggih punika:

Pulo-pulo ing sakiteripunBesut

Pulo ing sakitering pulo Sawu (pulau Sabu) ing antawisipun:

PendhudhukBesut

Ing pulo Sawu punika saperangn ageng pendhudhukipun gadhah pangupajiwa dados tani. Glepung jagung saha kapuk inggih minangka asiling produk ingkang paling wigati. Lan ugi wonten tuwuhan sanès kados ta kacang ingkang saben urip ing wekdal ingkang dangu. Kathah jinising woh-wohan saha janganan ingkang saged urip wonten ing pulo punika. Ingkang kathah dipunexpor déning masarakat ing pulo Sawu pnika ingih kopra saha iwak-iwakan. Agami ingkang kathah dados kapitadosanoipun sapérangan ageng warga ing Pulo Sawu inggih punika agami Islam. Seba lan Baah inggih punika kitha ingkang wigati ingkang mapan wonten ing Pulo Sawu. Kalih kitha wau dipungayutaken kanthi margi-margi ingkang sampun dipunyasa. Déné transportasi dhateng pulo Sawu punika inggih kanthi kapal boat.

Sanes-sanèsipunBesut

Cathetan sukuBesut

  1. a b [1] (dipunundhuh tanggal 23 Oktober 2012)
  2. [2] (dipunundhuh tanggal 23 Oktober 2012)
  3. [3] (dipunundhuh tanggal 23 Oktober 2012)
  4. [4] Sawu Island (dipunundhuh tanggal 9 Januari 2013)