Rasukan adat Jawa

Rasukan adat Jawa utawa busana adat Jawa umum/kaprah diarani rasukan kejawen sing wis ana wiwit jaman mbiyèn lan wiwit kebentuk jangkep ana ing jaman karajan Demak. Saliyané rasukan kejawen uga ana rasukan surjan, rasukan mesiran, rasukan basahan lan rasukan gedhog.

Saben-saben jinis rasukan Jawa iki nduwé teges parumpamaan utawa pralambang kang jumbuh/gathuk kalawan aji-aji luhur filosofi Jawa.

Lumrahé/kaprahe rasukan Jawa kapérang dadi 4 pérangan ya iku:

Pérangan ndhuwur besut

Pérangan tengah besut

Pérangan mburi besut

Pérangan ngisor besut