Satyalancana Karya Satya

Satyalancana Karya Satya inggih punika salah satunggaling tandha penghargaan ingkang dipunwedalaken lan dipunparingaken dhateng pegawé nagari sipil (PNS) ingkang masa bhaktinipun sampun ngantos 10 utawi 20 utawi 30 taun langkung kanthi terus - terusan lan sampun [1] Satyalencana Karya Satya dipunperang dados tigang kelas, inggih punika Satyalancana Karya Satya 10 Taun, Satyalancana Karya Satya 20 Taun, lan Satyalancana Karya Satya 30 Taun.[2]

Satyalancana wira karya

Satyalancana Karya Satya wujud lan warna pitanipun inggih punika gadhah warna dhasar biru kanth gadhah 5 lajur wernanipun klawu. Déné warna medalinipun inggih saged kapérang kados makaten:

 • Tandha kaurmatan Satyalancana Karya Satya 10 Taun wernanipun perunggu
 • Tandha Kaurmatan satyalencana karya satya 20 Taun wernanipun pérak .
 • Tandha kaurmatan satyalancana karya satya 30 taun wernanipun emas.

Dhasaring kukum wontenipun tandha kaurmatan satyalancana Karya Satya inggih adhedahsar PP Nomer 25 Taun 19994 ngengingi tandha Kaurmatan Satyalancana karya satya. Lan ugi Dudutan Kepala BAKN No. 02/1005 ngengingi katentuan nindakaken penganugerahah Satyalancana Karya Satya. Lan ancasipun inggih kejawi minangka satunggaling penghargaan awit saking jasa - jasanipun ugi ancasipun inggih punika minangka ingkang nyurung kanggé ningkataken pengabdian lan prestasi kerjanipun, saéngga saged dipundadosaken teladan kanggé Pegaw Negeri Sipil ingkang sanèsipun.

Sarat-saratipun

besut

Sarat ingkang umum kanggé netepaken layak punapa boten satunggaling tiyang pikannuk penghargaan punika ing antawisipun inggih punika kados makaten:

 1. Warga nagara Indonésia (WNI)\
 2. Gadhah tindak tanduk lan budi pakarti ingkang saé

Sarat khususipun inggih punika kados makaten:

 • sampun nindakaken tugas ingkang sampun nedahaken kasetyanipun, pengabdianipun, kaprigelanipun, kajujuran lan kadhisiplinanipun.
 • Sampun makarya kanthi terus terusan lan boten naté kapedhot.
 • Boten naté pikantuk kukuman kunjara saé punika tumidak ingkang entheng, sedhengan, utawi tumindak ala ingkang awrat.

Tata Cara Ngusulaken

besut

Ingkang saged dados ingkang ngusulaken satunggaling tiyang pikantuk tandha kaurmata satyalancana Karya Satya inggih punika saking saben individu, organisasi kemasarakatan utawi swasta lan ugi instansi papréntahan: Déné tata cara ngusulakenipun inggih kados makaten:

 1. Layang usul penganugerahan dipuntapakasmani déning pimpinan lembaga nagara utawi mantri utawi pandhega Lembaga papréntahan non departemen lan dipunajokaken dhateng Mantri Sosial, ingkang salajengipun saking Mantri Sosial dipunajokaken dhateng Présidhèn medal tanganpiun Dewan TKRI, utawi
 2. Layang usul saking Bupati / Walikota dipunajokaken dhateng Gubernur, ingkang salajengipun saking tingkat gubernur dipunajokaken dhateng Mantri Sosial, lajeng saking mantri sosial dipunajokakne malih dhateng présidhèn saking tanganipun Dewan TKRI, tembusanipun dhateng Mantri Dalam Negeri, utawi
 3. Serat usulan saking tiyang piyambakan, organisasi kemasarkatakan utawi swasta, dipunajokaken dhateng Dinas Sosial Kabupatèn / Kota, salajengipun déning Dinas Sosial Kabupatèn / kutha dipunajokaken dhateng Dinas Sosial Provinsi, déning Dinas sosial provinsi dipunajokaken dhateng mantri sosial, lajeng déning mantri sosial dipunajokaken dhateng presidhan kanthi lantaran dewan TKRI utawi
 4. Dipuntunjuk langsung saking présidhèn / wakil présidhèn lan badhé dipunterasaken dhateng Dewan TKRI.

Sadèrengipun usulanipun dipunajokaken dhateng Prsidhen kanthi lantaran Dewan Tandha - tandah Kaurmatan RI, usulipun saking tiyang piyambakan/ masarakat/ organisasi non pamaréntah/ instansi/ departemen badhé dipuntliti lan dipunkaji rumiyin déning "Tim Panalit" Tandha Kaurmatan Instansi / Departemen. Manawi dipunanggep mlebet kriteria persaratan, lajeng nembé dipunajokaken dhateng Présidhèn kanthi lantaran déwan tandha kaurmatan Republik Indonesia. Asiling sidhang inggih minangka bahan pertimbangan Présidhèn kanggé maringaken tandha kaurmatan.

Cathetan suku

besut