Selat Lombok inggih punika selat ingkang ngubungaken Laut Jawa kaliyan Samudra Hindia. Mliginipun Selat Lombok wonten ing antawisipun Pulo Jawa kaliyan Pulau Lombok wonten ing Indonésia.

Selat Lombok

Titik paling sempit wonten ing pambuka sisih kidul, kanthi wiyaripun namung 18 km. Nanging wonten ing pambuka sisih lor dugi 40 km. Jumlah dawanipun kirang langkung inggih punika 60 km.

Selat Lombok kawentar minangka salah satunggaling lintasan utama throughflow Indonésia. Amargi wontenipun tukeran toya antawisipun Samudra Hindia kaliyan Samudra Pasifik.

Selat Lombok ugi dados tandha lintasan divisi biogeografika antawisipun fauna Indo-Malaysia kaliyan jinising fauna ingkang bènten sanged inggih punika Australasia ingkang langkung kawéntar kanthi nama Garis Wallace. Namanipun Garis Wallace amargi dhedhasar Alfred Russel Wallace ingkang kaping sapisan paring pamanggih babagan bedanipun 2 mayoritas biomes ingkang wonten ing papan punika.

Nalika level lumah segara punika mandhap wonten ing jaman es Pleistocene, Bali kaubungaken déning Sumatra kaliyan daratan Asia satemah gadhah fauna Asia ingkang sami. Nanging wonten ing perairan mau damel Lombok kaliyan Kepulauan Sunda alit tetep terasing [1].

Cathetan sukuBesut

  1. [1], Selat Lombok (dipun-akses tanggal 04 Oktober 2012)