Tongsèng

(Kaelih saka Tongseng)

Tongsèng inggih punika salah satunggaling tetedhan ingkang bahan dhasaripun daging wedhus. Tongsèng punika wujudipun kados gule nanging kanthi bumbu ingkang langkung mantep raosipun. Bedanipun tongseng kaliyan gulé, ugi saged dipuntingali saking daging ingkang dipun-ginakaken. Punika bedanipun tongseng saha gule ingkang langkung cetha. Manawi tongseng punika daging ingkang dipun-ginakaken inggih daging ingkang taksih nèmplek wonten ing balungipun menda, mliginipun balung ing pérangan iga saha balung sisih wingking. Padatanipun, daging ingkang dipunmangsak punika ngginakaken daging wedhus, nanging ugi wonten ingkang ngginakaken daging sapi utawi kebo. Ingkang njangkepi tongseng piyambak inggih punika duduhipun tongseng. Padatanipun, ing salebeting duduh tongsèng punika dipunlebetaken sapérangan janganan kados ta lobis, bawang, brambang, tomat, saha kecap. Déné bahan-bahan kanggé bumbu oseng-osengipun inggih punika campuran uyah, bawang, kecap, saha lada.

Tongseng
Tongseng Dish.jpg
Tongseng
AjanganHidangan Utama
Panggonan asalIndonésia
Tlatah utawa prajaJawa Tengah
DI Ngayogyakarta
Hawa ajanganPanas
Woworan pokokDaging wedhus, lobis, tomat, brambang, bawang, kuah gule, kecap manis, mrica
VariasiTongseng berkuah
Buku masakan: Tongseng  Médhia: Tongseng

Bahan-bahanipunBesut

Bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé damel tongseng daging menda inggih kados makaten:[1]

 • 500 gram daging menda lajeng dipuniris-iris wujud dadu uuranipun kirang langkung 2x3 centimeter, lajeng dipungodhog setengah mateng
 • 150 gram kol, dipunbucal balungipun, lajeng dipuniris kasar
 • 6 iji brambang dipuniris tipis-tipis
 • 3 iji bwang putih dipuniris tipis
 • 4 iji lombok abang dipuniris alit-alit
 • 1 cendhok teh lada bubuk
 • 5 sdm kecap manis
 • 1 iji jeruk nipis, dipunperes dipunpendhet toyanipun
 • 2 sdt uyah
 • sdt gula psir
 • 70 ml toya
 • 2 lembar ron salam kanggé campuran nggodhog daging ménda
 • 2 cm jahe lajeng dipungeprak, dipun-ginakaken ugi kanggé campuran nggodhog daging
 • 1.500 ml santen saking 1 wutir kambil
 • 1/2 nyari laos dipungeprak
 • 1 watanng sereh dipungeprak ugi
 • 2 lembar ron salam kanggé bumbu masak
 • 4 cendhok lisah klentik kanggé nggongso

Déné bahan ingkang dados pelengkap manawi tongseng wedhus sampun mateng inggih punika brambang goreng Lan bahan-bahan ingkang dipunbetahaken kanggé bumbu alusipun inggih kados makaten:

 • 4 iji bawang putih
 • 6 iji brambang
 • 1 cendhok teh mrica
 • 3 cm kunir dipunbakar rumiyin sadèrèngipun dipunuleg
 • 3 1/2 cendhok teh sarem
 • 1 cendhok makan gula pasir
 • 2 cm jahe
 • 1 cendho teh ketumbar

Caranipun damelBesut

Caranipun damel tongseng inggih sajatosipun gampil, inggih punika kados makaten:[2]

 1. Daging wedhus, ron salam, jahe, saha toya dipungodhog ngantos daging wedhusipun empuk
 2. Manawi sampun radi empuk, dagingipun dipunangkat lajeng toyanipun dipunbucal, lajeng daging menda kala wau saged dipuniris-iris kanthi ukuran 2x3 cm.
 3. Bawang putih, brambang, ron salam, laos, sereh, bumbu alus, lombok rawit abrit, dipungongso ngantus medal ganda arumipun lan sadaya bumbunipun sampun saestu mateng
 4. Salajengipun daging menda saged dipunlebetaken dipunsukani kecap manis saha santen, lajeng dipungodhog ngantos umub kanthi asring dipunudhak supados santenipun boten pecah lan sadaya bumbunipun sageed ngresep wonten dagingipun
 5. Manawi sampun umub lan mateng dagingipun, lajeng saged dipunsukani lobis, ron bawang, tomat, saha irisan lombok
 6. Tongseng daging menda sampun samekta dipunsajekaken nalika taksih benter.

Cathetan sukuBesut

 1. [1] Tongseng Kambing (dipunundhuh tanggal 3 Januari 2013)
 2. [2] Resep Tongseng (dipunundhuh tanggal 3 Januari 2013)