Trisirah (Sanskerta: त्रिसिर; Trishira) iku putrane Prabu Dasamuka (Rahwana), Raja Alengka. Jenenga ing basa Sanskerta tegesé "wong sing nduwé sirah cacahé telu". Trisirah nduwé sadulur sabapak, nanging béda ibu, yaiku Indrajit putrané Dewi Jogèd, Pratalamariyam utawa Bukbis putrané Dewi Urangrayung, Trikaya lan Trimuka putrané Dewi Wisandi, lan Yaksadewa.[1]

Trisirah iku sekti madraguna. Dhèwèké pinter babagan perang lan dolanan sanjata gada lan lembing. Nalika numindaki triwikrama, sirahé malih rupa dari cacah telu.[1]

Nalika Perang ing Karajan Alengka, Krajan iku diserang èwonan kethèk, bala wanara kang dipandhegani déning Sugriwa. Serangan iku kanggo nylametaké Dewi Sita saka Rahwana. Trisirah maju ing palagan kanggo mbéla nagarané. Pirang-pirang wanara bisa dipatèni Trisirah.[1] Wibisana kang ngerti apesé Trisirah banjur ngongkon Lesmana supaya ngadhepi Trisirah. Lesmana kang diréwangi Rama pungkasané bisa matèni Trisirah. Trisirah mati amarga kena panah saktiné Lesmana.

Cathetan sikil

besut
  1. a b c Waluyo, Ki Solichin. 2007. Mengenal Tokoh Wayang Jilid Dua. Kaca 130. Surakarta: CV. Asih Jaya.