Wikipédia:Angkringan Usul/Arsip 2021–2029

Penghargaan Sukarelawan Wikimedia 2020Besut

Tahun 2020 telah berlalu, tidak terhitung betapa banyaknya jasa sukarelawan Wikimedia dalam upaya membebaskan pengetahuan bagi khalayak Indonesia khususnya, dan khalayak dunia pada umumnya.

Wikimedia Indonesia berterima kasih kepada para sukarelawan Wikimedia yang telah turut serta berurun daya, waktu, ilmu, dan sebagainya. Karena itu, terlintas di benak kami perlunya penganugerahan penghargaan kepada sukarelawan terbaik. Untuk itu, diadakanlah Penghargaan Sukarelawan Wikimedia 2020 ini.

Sisihkan waktu Anda sejenak untuk memberikan kepada kami rekomendasi siapakah yang menurut Anda layak mendapatkan Penghargaan Sukarelawan Wikimedia 2020 melalui tautan berikut ini: bit.ly/wmid-penghargaansukarelawan2020

Salam, Hillun Vilayl Napis (WMID) (rembugan) 20 Januari 2021 08.52 (UTC)

Usul nganyari kaca TepasBesut

Aku usul supaya kaca Tepas dianyari nganggo usulan iki. Kawa iku diturun saka kaca usulan ing Wikipédia Nias, banjur diowahi barengan ing Wikipédia Jawa.

Kaca iku digawé supaya kaca ngarep Wikipédia Jawa katon njawani tur mobile-friendly. Njawani sing dimaksud iku mawa warna soga lan nganggo rerenggan motif bathik (truntum, parang, lan slobog). Ing usulan iku uga dakwuwuhi pérangan kanggo ngripta artikel sing ora ana ing Tepas saiki. Pérangan iki kanggo nggampangaké uwong gawé artikel saka nul. Mobile-friendly sing dimaksud iku yèn kowé mbukak saka browser lan aplikasi Wikipedia ing handphone, kaca iku bakal tetep katon apik. Nuwun.

Manawa ana panemu lan pitakon, mangga tulis ing sor iki waé. Manawa sarujuk, tulung awèh swara {{sarujuk}} utawa {{ora}} yèn ora sarujuk banjur tapak asma ~~~~. Wirjadisastra (rembugan) 25 Maret 2021 11.11 (UTC)

@Wirjadisastra: wah bagus Dan. Nanging apa motif bathik slobog kuwi bisa digenti waé amarga ing seserepanku bathik slobog iku asring dianggo nutupi mayit/jenazah. Mbok manawa bisa digenti mawa motif bathik pesisiran utawa bathik Cirebonan kang ngwakilaké budhaya Jawa tlatah kulon. Matur nuwun FarisJamal (rembugan) 25 Maret 2021 13.24 (UTC)
@FarisJamal: Nuwun Wi. Isa diganti, Wi. Motif Cerbonan sing cocog nganggo warna soga apa ya? Ana saran? Wirjadisastra (rembugan) 25 Maret 2021 13.32 (UTC)
@Wirjadisastra: Bisa nganggo warna terang Dan, mèmper warna bathik pesisir lor liyané kaya warna biru lan abang. Yèn warna soga batik kraton Cirebon umumé kuning, ireng lan krèm. Nuwun FarisJamal (rembugan) 25 Maret 2021 13.49 (UTC)
@FarisJamal: Sing warna krem mungkin. Motife ana ide? Wirjadisastra (rembugan) 25 Maret 2021 13.52 (UTC)
@Wirjadisastra: bisa nganggo motif méga mendung utawa wadasan. Nuwun FarisJamal (rembugan) 25 Maret 2021 13.59 (UTC)
Manawi bathik méga mendhung niku katingal kathah dianggé déning masarakat Jawa Kilèn. Kula ngusulaken manawi kepéngin nganggé bathik pasisiran, niki kula nemu ragam bathik khas Jepara, contoné wonten teng jurnal niki lan situs wèb niki. Gambar nomer kalih saking situs wèb menika nggih lumayan saé, mèmper kaliyan motif ukir teng jurnal menika (kaca 20). Wonten buah susun, daun jumbai, lan trubusan (godhong-godhong alit ingkang nembé tuwuh). — Labdajiwa (rembugan) 26 Maret 2021 05.30 (UTC)

Sawatara iki nganggo motif sing wis ana dhisik. Slobog bakal diganti Kawung. Jebul motif-motif Pantura iku angèl tur ora bisa digawé repeat (mbalèni). Nuwun Wirjadisastra (rembugan) 3 April 2021 03.56 (UTC)

SarujukBesut

Ora sarujukBesut

Ora milihBesut

DudutanBesut

Kabèh utawa 100% kang milih padha sarujuk marang usulan iki, mula usulan ini bisa katindakaké.

Usul ganti kaca Tepas dilih menyang Wikipedia:PendhapaBesut

Aku usul supaya kaca Tepas kang nganggo mandala aran pokok (main namespace) kang lumrahé kanggo kaca-kaca artikel, supaya dilih ing mandala aran Wikipédia. Bab iki supaya kaca Tepas bisa kanggo kaca artikel waé bab "tepas" kang minangka pérangan bangunan Kraton Jawa.

Saliyané iku, aku uga usul supaya jeneng Tepas kanggo njenengi "Mainpage" supaya diganti nganggo "Pendhapa". Alesané "Pendhapa" luwih akèh sing wanuh tinimbang "Tepas" kang mligi ana ing kraton, déné "Pendhapa" ana mratah lan ora mung ana ing kubengan kraton. "Pendhapa" iku minangka papan kanggo among tamu sing dakpikir trep karo "Mainpage" ing Wikipédia sing kanggo para tamu kang ngaksès Wikipédia.

Manawa ana panemu lan pitakon, mangga tulis ing sor iki waé. Manawa sarujuk, tulung awèh swara {{sarujuk}} utawa {{ora}} yèn ora sarujuk banjur tapak asma ~~~~. Wirjadisastra (rembugan) 11 April 2021 06.00 (UTC)

Wikisastra-nipun pripun, Mas? Boten sisan dilebetaken? Manawi dipunlih dhateng mandhala aran proyèk (Wiktionary), niku saged ndandani prakawis interlanguage ing Wiktionary. — Labdajiwa (rembugan) 11 April 2021 07.15 (UTC)
@Labdajiwa: Bisa waé, Mas. Nanging aku durung kober ngopèni Wikisastra kuwi. Wirjadisastra (rembugan) 11 April 2021 08.40 (UTC)

SarujukBesut

Ora sarujukBesut

Ora milihBesut

DudutanBesut

Sanajan mung wong telu, kabèh utawa 100% kang milih padha sarujuk marang usulan iki, mula usulan ini bisa katindakaké.

Usul ngowahi mandhala aran proyèk lan jeneng situsBesut

Aku kepéngin ngowahi mandhala aran proyèk Wikipédia Jawa sing saiki isih nganggo tembung "Wikipedia:" (tanpa é taling) supaya diowahi dadi "Wikipédia:" lan jeneng situs (sitename) Wikipedia dadi Wikipédia. Panganggoning dhiakritik iki wis dianggo ana ing logo wiki iki lan ing médhia sosial jvwiki. Pangowahan iki mung kanggo nyeragamké waé. Nyuwun swara sarujuk-orané panjenengan. Yèn sarujuk, tulung awèh swara {{vote|y}} utawa {{vote|n}} yèn ora sarujuk, banjur wènèhi tapak asma ~~~~. Matur nuwun. — Labdajiwa (rembugan) 22 Juli 2021 18.30 (UTC)

SarujukBesut

Ora sarujukBesut

Ora milihBesut