Alif

aksara kapisan ing abjad Arab
Aksara Arab
هـ
Pégon
ڎ ڟ ڮ چ ڠ ۋ ۑ
Sajarah · Transliterasi
Sandhangan · hamzah ء
Angka

Alif (ing basa Arab ing lokasi bébas) iku aksara utawa huruf kapisan ing aksara Arab. Huruf iki nglambangaké foném /ʔ/ utawa /a:/.


Cara panulisan besut

cara panulisan
posisi bébas posisi awal posisi tengah posisi akir
ا اـ ـاـ ـا