Dal

aksara kaping wolu ing abjad Arab
Aksara Arab
هـ
Pégon
ڎ ڟ ڮ چ ڠ ۋ ۑ
Sajarah · Transliterasi
Sandhangan · hamzah ء
Angka

Dal (ing basa Arab ing lokasi bébas) iku aksara utawa huruf kaping wolu ing aksara Arab. Huruf iki nglambangaké foném /d/.