Lam

aksara kaping rolikur ing abjad Arab
Aksara Arab
هـ
Pégon
ڎ ڟ ڮ چ ڠ ۋ ۑ
Sajarah · Transliterasi
Sandhangan · hamzah ء
Angka

Lam (ing basa Arab ing lokasi bébas) iku aksara utawa huruf kaping 23 ing aksara Arab. Huruf iki nglambangaké foném /l/.