Bioteknologi

Biotèknologi inggih punika cabang ngèlmu ingkang nyinaoni mupangatipun makluk urip (baktèri, fungi, virus, saha sanèsipun utawi produk saking makluk urip (Ènzim, alkohol) ing prosès produksi kanggé ngasilaken barang lan jasa.[1] punika dipunrémbakakén bioteknologi botén namung adédasar ing biologi kèmawon, nanging ugi ing ilmi-ilmi tèrapan saha murni lan sanèsipun, kaya ta biokimia, komputér, biologi molékular, mikrobiologi, génètika, kimia, matématika, lan sanèsipun. ref name=bio1/> kaliyan témbung sanès, bioteknologi inggih punika ilmi terapan ingkang gabungaken pinten-pinten cabang ilmi ing prosès produksi barang lan jasa.

Kristal insulin.

Garis Wektu BioteknologiBesut

[[Berkas:The Brewer designed and engraved in the Sixteenth. Century by J Amman.png|right|thumb|Peragian merupakan model aplikasi awal dari bioteknologi]]

Cathetan sukuBesut

  1. Merck. Biotechnology Institute. 2005. What is biotechnology??. http://www.biotechinstitute.org/what_is/. (dipununduh 17 Oktober 201)2.
  2. Scott Michon. 2010. Timeline. http://www.strangescience.net/timeline.htm. (dipununduh 17 Oktober 2012.
  3. Gregor Madel: Plants. 2008. http://www.lycos.com/info/gregor-mendel--plants.html. (dipununduh Tanggal 17 Oktober 2012).
  4. Encyclopedia, Timeline of Scientific Discoveries. http://www.statemaster.com/encyclopedia/Timeline-of-scientific-discoveries#BC. (dipununduh Tanggal 17 Oktober 2012).
  5. Koivisto VA, Soman V, Conrad P, Hendler R, Nadel E. Insulin binding to monocytes in trained athletes. J Clin Invest 65:1011-15.