Doenjang

Doenjang punika jinising saos ingkang asalipun saking Koréa.[1][2]

Doenjang

Ing cathetan sajarahBesut

Pendamelan doenjang punika ingkang kepanggih dipunsebataken ing teks sajarah Cina ing Buku Wei lan Suku Dongyi sarta teks Sanguozhi ingkang dipunserat déning Chen Shou ing taun 290.[2] Nalika jaman rumiyin, doenjang dipunparingi nama tojang.[2] Tiyang Cina kuna mangertos ambunipun doenjang minangka saos khas Koréa.[2]

Prosès damel doenjangBesut

Doenjang dipundamel saking dangsul ingkang dipungodhog lan dipunpépé ing panas srengèngé lajeng dipunbentuk dados persegi ingkang dipunwastani mejubap utawi meju.[2] Nalika prosès penggaringan punika medal jamur minangka tandha sampun wonten prosès fermentasi lan medalaken ambu ingkang khas. Bibar garing meju dipunpindhah dhateng papan ingkang anget supados prosès fermentasi kelampahan kanthi rikat.[2] Bibar punika dipunlebetaken wonten ing tempayan ageng ingkang dipunisi kaliyan toya mawi sarem. Toya sarem punika damel prosès fermentasi ingkang langkung saé malih. Punika ingkang dipunsebat doenjang. Manawi doenjang dipunpisah dipunpisah kaliyan toya asiling fermentasi saged ngasilaken ganjang.[2]

Bahan masakanBesut

Padatanipun doenjang dipundamel kanthi manual ing griyanipun tiyang Koréa, mliginipun ing padésan. Cara damel doenjang kanthi manual namung ngginakaken toya sarem déné doenjang damelan pabrik dipundamel kanthi nambahaken glepung gandhum. Wonten ing ingkang nambahaken kaliyan iwak teri supados langkung écho. Doenjang ingkang dipundhahar mawi bawang, lenga wijen, lan gochujang (pasta lombok Koréa) ingkang dipunbungkus mawi janganan punika dipunsebat ssamjang (tanpa sekul) utawi ssambap (kaliyan sekul). Doenjang ugi kondhang dipunmasak minangka sup inggih punika Doenjangjjigae (sup doenjang) ingkang padatanipun mawi isi tahu lan bumbu kados bubuk lombok, jamur, panganan laut lan daging. Doenjang gadhah gizi inggil amargi saking prosès fermentasi ingkang asipat anti kanker, kejawi punika ugi ngandhut sumber mineral lan flavonoid ingkang asipat antioksidan.

Aji doenjangBesut

Doenjang kanggé tiyang Koréa gadhah aji 5.[2] Kapisan punika dansim, ateges doenjang gadhah rasa lan aroma ingkang sami sanajan manawi dipuncampur kaliyan rasa sanès.[2] Kaping kalih punika hangsim, ateges doenjang boten bakal sayup utawi bosok. Manawi dipunsimpen kanthi leras lan saya dangu saged damel rasa ingkang sansaya kuwat.[2] Kaping tiga punika bulsim, doenjang saged ngicalaken mambu amis daging lan ulam.[2] Kaping sekawan punika seonsim, doenjang saged damel masakan pedes tambah gurih.[2] Kaping gangsal punika hwasim, doenjang saged dados jangkepan jinis samubarang masakan.[2]

Cathetan sukuBesut

  1. Doenjang, (dipunakses tanggal 24 Fèbruari 2013)
  2. a b c d e f g h i j k l m Ahn Hong-beum (2004). "Ganjang and Doenjang: Traditional Fermented Seasonings" (PDF). Koreana. 18 (1): 72–75. Unknown parameter |month= ignored (pitulung)

Pranala njawiBesut