Elektroforesis Gel

Èlèktroforèsis inggih punika tèknik pemisahan ya iku komponèn utawi molèkul bermomotan adédasar bèntènipun tataran migrasiipun ing mèdan listrik.[1] Mèdan listrik dialirkan pada suatu mèdium yang ngandut sampel yang akan dipisahkan.[2] Teknik punika saged dipun-ginakaken kaliyan mupangati momotan listrik ingsalebeting makromolekul, tuladhanipun DNA ingkang bermuatan.[2] manawi molékul ingkang bermuatan nègatif dipunlampahi ing mèdium, saklajéngipun dipunaliri arus listrik saking kutub ing kutubingkang berlawanan muatanipun, mila molékul kasébut badhé dipungeraaken saking kutub nègatif ing kutub positif.[2] kecepatan gerak molekul mau gumantung ing nisbah momotan kaliyan massanipun sarta gumantung ugi ing wujud molekulipun.[2] gerak punika saged dipunjlentrehake kaliyan gaya Lorentz, ingkang gegayutan kaliyan sipat-sipat dhasar elektris bahan ingkang diamati saha kaanan elektrik lingkungan:

Pita DNA Setelah Elektroforesis dan Diamati di Bawah Sinar UV

F ya iku gaya Lorentz, q inggih punika momotan ingkang ing andapipun déning objek, E inggih punika.

Secara umum, elektroforesis dipun-ginakaken kanggé misahaken, ngidentifikasiaken, saha murniaken fragmen DNA.[3]

Jinis elektroforesis

besut
 
Perangkat elektroforesis gel

Elektroforesis kertas inggih punika jinis elektroforesisng ingkang kapérang saking dluwang dados fase diam saha partikel muatanipun terlarut dados fase gerak, mliginipun ya iku ion-ion kompleks.[4] Pemisahan punika ingkang kadadosan amergi wonten gradasi konsèntrasi sepanjang sistem pamisahan.[4] Pergerakan partikel ing dluwang gumantung ing momotan utawi utawi valensi zat terlarut, luas penampang, tegangan ingkang dipun-ginakaken, konsèntrasi elektrolit, kakuwatan ion, pH, viskositas, lan adsorpsivitas zat terlarut.[5]

Elektroforesis gel inggih punika elektroforesis ingkang ngginakaken gel dados fase diam kanggé misahaken molekul-molekul.[6] wiwitanipun elektoforesis gel dipunlampahi kaliyan medium gel kanji (dados fase diam) kanggé misahaken biomolekul ingkang langkung ageng kados ta protéin-protéin.[6] salajengipun elektroforesis gel ngerembag kaliyan dadosaken agarosa saha poliakrilamida dados gel médhia.[6]

Elektroforesis Gel saha Southern Blotting

besut

Kathah pendekatan ingkang dipunginaake kanggé nyinaoni molekul-molekul DNA ingkang ngelibataken elektroforesis gel gel elektrophoresis. teknik punika ngginakaken gel saking polimer, tuladhanipun polisakarida. Gel punika merdamel dados penapis molekular kanggé misahaken asem nukleat utawa protéin dhedhasar ukuran, momotan listrik, saha sipat-sipat fisik sanèsipun. amergi ngandut momotan négatif ing gugus-gugus fosfat, molekul asem nukleat gerak ing arah kutub positif ing medan listrik. manawi gerak, kisi-kisi serat polimer dadosaken molekul cendhak, pramila molekul-molekul kapisah dhedhasar dhawanipun. elektroforesis gel misah campuran molekul DNA lurus dados pita-pita, ingkang saben molekul-molekul DNA dawa.[7]

Cathetan suku

besut
  1. Westermeier. 2004. Electrophoresis in Practice: A Guide to Theory and Practice. New Jersey: John Wiley & Sons inc.
  2. a b c d Yuwono T. 2005. Biologi Molekuler. Jakarta: Erlangga.
  3. Fatchiyah. 2006. Gel Elektroforesis. Malang: Brawijaya Press
  4. a b Sulaiman, Hardi A & Kundari NA. 2007. Pemisahan lan karakterisasi spesi senyawa kompleks ytrium-90 dan sstronsium-90 kaliyan elektroforesis dluwang. JFN, Vol.1 No.2
  5. Khopkar SM. 2002. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta: UI-Press.
  6. a b c Yepyhardi. 2009. Elektroforesis; Pintu Gerbang Penelitian Biologi Molekular. Sciencebiotech.net[web]. http://sciencebiotech.net/elektroforesis-pintu-gerbang-penelitian-biologi-molekular Archived 2012-09-18 at the Wayback Machine.
  7. "buku1"Campbell,Neil A,dkk."BIOLOGI Edisi Kedelapan Jilid 1".ISBN.Erlangga.Jakarta.(2008:438)