Gangga inggih punika kali ingkang paling suci wonten ing tlatah India. Dèwi Gangga punika salah satunggaling Dèwi wonten ing Agama Hindhu ingkang dipunpuja dados dèwi kasuburan lan pangresik sakabehing dosa kanthi tirta suci. Dèwi Gangga kagambaraken kanthi wujud wanita ayu ingkang mancuraken tirta suci saking guci. Umat Hindhu pitados saumpaminipun siram wonten ing kali Gangga wonten ing wekdal ingkang trep, bakal pinaringan pangampunan dosa lan pinaringan slamet. Kathah tiyang-tiyang ingkang pitados manawi kasil mau saking kasiling siram wonten ing Kali Gangga. Tiyang-tiyang ingkang sami nindakaken laku saking papan ingkang tebih saperlu nglarung awu mayit kulawarganipun wonten ing kali Gangga. Papan-papan suci kanggé umat Hindhu wonten ing pinggir kali Gangga, kados ta Haridwar, Allahabad, lan Benares.[1]

Dewi Gangga

Sajarah

besut

Cariyos Gangga kawiwitan nalika Sagara, Raja Ayodhya boten patutan. Nalika punika piyambakipun sregep nindakaken tapa lan dipunjanjèni déning para déwa bakal gadhah sewidak èwu putra. Piyambakipun lajeng ngawontenaken upacara sesembahan turangga. Déwa Indra, panguwaos swarga ingkang mireng bab punika kagèt ngantos piyambakipun ajrih, saèngga nyolong turangga ingkang dados sesembahan lan dipunbekta wonten ing donya alam ngandhap. Putra-putranipun Raja Sagara dipundhawuhi kanggé madosi turangga ingkang dados sesembahan. Dumugi wonten ing alam ngandhap, sadaya putranipun Raja Sagara nduga manawi rsi ingkang kapanggih wonten ing mrika ingkang nyolong turangga sesembahan punika. Amargi duka, Rsi wau lajeng nyupata sadaya putranipun Raja Sagara dados awu. Sabubaripun mangertosi kadadosan ingkang dipunlampahi déning para putranipun, Raja Sagara lajeng nyuwun dhumateng Dèwi Gangga supados mandhap dhateng mayapada lan mbekta tirta kanggé nyelametaken putra-putranipun.
[2]

Sedaya kulawarganipun Sagara sami nindakaken tapa brata kanthi ancas supados Dèwi Gangga kersa mandhap wonten ing mayapada. Ananing namung Bhagiratha, wayahipun Sagara ingkang tapanipun saged damel Dèwi Gangga kersa mandhap dhateng mayapada. Dèwi Gangga nyangkut wonten ing gelungan rekma Déwa Siwa nalika mandhap. Ananing sang Dèwi tetep saged mbiyantu Bhagiratha, piyambakipun ngajak Dèwi Gangga dumugi wonten ing alam ngandhap. Kadadosan punika ingkang njalari Gangga kapérang dados tiga. Setunggal tetep wonten ing swarga ingkang mau Mandakini. Pérangan ingkang wonten ing mayapada utawi bumi mau Gangga, lan pérangan ingkang mili wonten ing alam ngandhap mau Bhagirathi, dipunparingi nama sami kaliyan Raja Bhagiratha.
[2][3]

cathetan Suku

besut
  1. [1](dipunundhuh tanggal 23 September 2012)
  2. a b Dharam Vir Singh (Alih Basa Déning I. G. A. Dewi Paramitha, S. S. (2006). Hinduisme Sebuah Pengantar. Surabaya: Penerbit Paramita.
  3. I Ketut Sukartha, dkk. (2003). Agama Hindu untuk SLTP Kelas 3ISBN 979-571-020-6 (jilid 1). Denpasar: Penerbit Ganeca Exact.