Ja'far ash-Shadiq

Ja'far al Shadiq (Ja'far al Shidiq), utawi Ja' jauh ibn Muhammad al Shadiq (702-765 AD) miyos tanggal 17 Rabi'al Awwal 83 AH.[2] Miyos wonten wonten ing kuthaMadinah,[2] Ninggal yuswa kaping 25 Syawal taun 148 AH,[2] Amargi dipunracun déning al Mansur, kasarékaken wonten Jannatul Baqi.[3] Asma saking bapanipun inggih punika Muhammad ibn Ali ibunipun Ummu Farwa binti Qasim.[3] Ja'far al shidiq, punika tiyang ingkang misuwur ugi dipunkurmati déning tiyang muslim Sunni kaliyan tiyang muslim Singah dados tiyang ingkang angadhahi adab sopan santun (kapribadian) Islam ingkang ageng.[2] uga dipuntepang dados ahli akademik muslim Singah.[2]

Bagéyan saka sèri Rolas Imam
Ja‘far al-Sādiq

penggambaran fiksi
Ja‘far ibn Muhammad ibn ‘Alī
Sixth Twelver/Musta‘lī Imām
Fifth Nizārī Imām
KunyahAbū ‘Abdillāh[1]
Lair17th Rabī‘ al-Awwal 83 AH
20 April 702 C.E.
Kasedan15th Shawwāl 148 AH
14 December 765 C.E.
Papan lairMedina
DisarèkakéJannatul Baqī‘, Medina
Suwéné uripBefore Imāmate: 31 years
(83-114 AH)
-12 years with his grandfather Imām as-Sajjād
-19 years with his father Imām al-Bāqir

Imāmate: 34 years
([114-148 AH]
Gelar
 • as-Sādiq[1]
  (Arabic for Truthful)
  *al-Fādhil[1]
  (Arabic for Virtuous)
  *at-Tāhir[1]
  (Arabic for Pure)
  *Altinci Ali
  (Turkish for Sixth Ali)
BapakMuhammad al-Bāqir
IbuUmm Farwa (Fatimah bint Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr)
KeturunanMūsá al-Kādhim (Twelver successor)
Ismā‘īl ibn Ja‘far (Ismaili successor)
Abdullah al-Aftah, Ishaq, 'Ali al-Uraidhi, al-Abbas, Muhammad al-Dibaj, Fatimah, Umm Farwah, Asmaa
Ali · Hasan · Husain

as-Sajjad · al-Baqir · ash-Shadiq
al-Kadzim · ar-Ridha · al-Jawad
al-Hadi · al-Asykari · al-Mahdi

Nebula, bandha astronomi ingkang dipunsinauni déning Ja'far al Shidiq

Kalimpadan besut

Ja'far al Shidiq punika priyantun ingkang gadhah kalimpatan ingkang radi sanès, kalimpadan punika kados ta ahli wonten wonten ing babagan Astronomi, ahli wonten ing babagan Al kemis.[2] Sarjana Islam ingkang ngulawentah ngèlmu bab ngèlmu kalam (Islam téyologi).[2] Uga dados panyerat literatur Islam, dados filsuf, dhokter, ahli fisika, uga ilmuwan utawi panemu.[2] Ja'bar al Shidiq punika guru saking ahli kimia kaya ta Jābir ibn Hayyān (uga dipuntepang Geber), Abu Hanifah (ingkang ngawontenaken Hanafi).[2]

Ja'far al Shidiq, dipunpitados déning masarakat muslim Singah dados salah satunggaling enem imam maksum, utawi dados pamimpin kaagamaan kaliyan dados panerus Muhammad.[2] Dipunakuni dados imam déning Ismailiyah sarta Singah.[2]

Al Shidiq punika jejuluk ingkang dipunangsal saking jasa-jasanipun, jasa ingkang andadosaken masarakat Islam Sunni (Jama'ah Islam ingkang ageng, ngantos 90% saking total populasi Islam ingkang wonten dunya, dipuntepang ugi Ahlus Sunat wa Al Jama'ah utawi Ahlus Sunat, agama ortodoks Islam).[2] Priyantun ingkang saleh punika dipunkurmati wonten tlatah timur tengah, dados ahli fiqh (hambok manawa piyambakipun dipuntepang minangka priyantun ingkang ngawontenaken Singah Fiqh)[2] Ja'fari utawa Jaafari punika, guru saking ulama-ulama ageng ingkang ngawontenaken Hanafi, Maliki, uga ngawontenaken sekolah ingkang ageng bab pamanggihan.[2] Uga dados Imam wonten ning rerangkèn rantai Singah, piyambakipun uga dipunkurmati déning Naqsybandi (dhawuh spiritual tawasuf utama Islam Sufi).[2]

Sajarah besut

Miyos wonten ing kutha Madinah.[2] Nalika kaping 20 April 702 Masehi (Al Awwal 17 Rabi', 83 HA), gadhah gelar tiga, inggih punika As Shidiq, Al Fadil, At Tahir.[2][4] Asama saking bapanipun Muhammad al Bagir (imam kalima Singah Imamiyah kaliyan iman kaping sekawan saking Singah Ismailiyah sadèrèngipun imam Ali bin Husain sarta ibunipun Fatimah binti al Hasan).[2] Piyambakipun dipunanggep kaum Shyiah, naté dados imam Shyiah ingkang kaping gangsal.[2] Dipunanggep khalifah kapisan déning masarakat Sunni.[2] Ja'far al Shidiq dipunangkat dados pamimpin nalika yuswa 34 taun, amargi bapanipun Muhammad al Aqirr ninggal yuswa amargi dipunracun.[2]

Cathetan suku besut

 1. a b c d A Brief History of The Fourteen Infallibles. Qum: Ansariyan Publications. 2004. kc. 123. ISBN 964-438-127-0.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Jafar al shidiq dipununduh tanggal 5 Juni 2011
 3. a b [ttp://www.ezsoftech.com/islamic/infallible8.asp kawolu maksum] dipununduh tanggal 5 Juni 2011
 4. Artikel Islam Al Mujtaba, Imam Ja'far al Shidiq as dipununduh tanggal 5 Juni 2011