Jangan utawa kelan (basa Indonésia: sayur) iku sajinis sop kang biyasa dipigunakaké ing Indonésia minangka kanca mangan sega saliyané lawuh lan sambel. Jangan kagawé saka janganan kang digodhog nganggu banyu utawa kaldhu lan ditambahi bumbu miturut resèp. Jinising jangan kang paling umum antarané: jangan lodhèh, jangan asem, jangan bobor, lan jangan bening.

Uga delengen

besut