Nona Sekretaris

Nona Sekretaris iku siji karya satra gancaran abasa Jawa awujud novèl, anggitan Suparto Brata. Novèl Nona Sekretaris iki, ngajak kita ngamati kauripan kutha gedhé Jakarta, mligi ing donya panggung panglipur sing wernané semarak gebyar-gebyar suka-parisuka, nanging uga kebak akal bulus sing bisa njlomprongaké mlebu jurang kasangsaran. Sèting carita novèl iki kadadéan taun 1984-an, dadi pancèn durung ana TV swasta ing Indonésia sing saben dina nyuguhaké donya gembira selebritis liwat sinétron, infoteinmen, iklan lan lomba-lomba sing ancasé mburu popularitas lan galèk kasugihan kanthi rikat. Sanajan mangkono, donya panglipur uga wis semarak ing padinané masarakat, wiwit saka sing tradhisional kaya kethoprak lan wayang wong, uga sing modhèren kaya grup jogèd (dance) utawa sandiwara-sandiwara sing kerep méntas ing panggung, ing sajeroning gedhong-gedhong. Sirtu Mekarndalu, sanadyan pinaringan rupa sulistya, awak sing nggodha ati, ing kampungé wis dicedhaki karo punggawa nagari Drs. Pambudi, nanging durung marem. Duwé panggayuh sing luwih dhuwur. Kaya Kartini ing jamané, Sirtu nyoba ngowahi cara uripé kanthi makarya. Sirtu banjur lunga menyang Jakarta, mung kadar sangu rupa ayu lan nékad lunga asal tekan Jakarta waé. Sing dituju ya iku kantor Biro Jasa Kartika, siji biro penyalur tenaga makarya sing alamaté diwaca ing iklan siji koran.

Nona Sekretaris
Nona sekretaris.jpg
PanganggitSuparto Brata
NagaraIndonésia
BasaJawa
GènreRoman
PangecapanPenerbit NARASI Yogyakarta
Kala babar
---
Kaca---kaca
ISBN---

Konflik sing diangkat ing novèl ini sajatiné konflik sing biyasa kadadéan ing satengahing panggung panglipur, ya iku ‘persaingan’ rebutan dadi tenar, uga ‘persaingan’ rebutan asmara. Kauripan panggung lan biro sing méntasaké digambaraké kanthi gamblang satemah para pemaca kaya-kaya mèlu nyeksèni kaya ngapa latihan pentas, lan panasé swasana rapat sing ngrembug persiapan-persiapan nggelar siji pementasan.

SinopsisBesut

Sirtu, kenya saka Sragèn, lunga menyang Jakarta saperlu golèk panguripan kanthi sangu kapinteran kursus-kursus ketrampilan ngetik, steno, tata buku, lan basa Inggris. Olèh pagawéan ing Biro Pentas Artis, sawijinig kantor impresario sing ngatur pentas-pentas musik lan jogèd. Ing kantor iku Sirtu kekancan karo para seniwati musik lan jogèd, lan uga karo karyawan event-organisatoré. Sirtu kajiret pergaulan para seniman panggung sing kerep obral kisah cinta lan perselingkuhan, kaya lumrahé lelakon sing kadadéan wiwit jaman biyèn nganti saiki.

Karya Suparto Brata liyanéBesut

Buku-buku sastra kang katulis antarané:

Abasa JawaBesut

Abasa IndonésiaBesut

Uga delengenBesut

Pranala njabaBesut