Parembugan:Kutha Kudus, Kudus

Nami kecamatan puniko ingkang leres Kecamatan Kota monggo ditingali wonten situs resminipun Situs Kabupaten Kudus
Suwun. Sabudis wicara 03:28, 20 November 2009 (UTC)

Pancèn leres inggih, nanging wonten ugi kecamatn ing kabupaten sanèsipun ingkang cekap nganggé nami generik "Kecamatan Kota" kémawon. Mbokmanawi dipun tingali saking lingkup ingkang langkung wiyar kadosipun langkung cetha manawi naminipun dipun jangkepi kanthi nami spésifik. Kadospundi manawi dipun gentos dados Kecamatan "Kota Kudus" (basa Jawi ngoko: Kutha Kudus) ? Rujukan:Sirusa BPS.Pras wicara 23:56, 20 November 2009 (UTC)
      Inggih, dipun gantos dados “Kecamatan Kota Kudus” langkung sae tinimbang “Kecamatan Kudus”. Amargi saking SD dumugi SMA, dalem sekolah wonten Kudus. Pelajaran sekolah kaliyan saben dintenipun nyebut wilayah puniko “Kecamatan Kota”.
      Suwun, Sabudis wicara 05:30, 21 November 2009 (UTC)

Dados pundi? Kota Kudus, Kudus mekaten? Miturut http://sirusa.bps.go.id/doc/MFD.pdf Sirusa BPS? Meursault2004ngobrol 15:52, 21 November 2009 (UTC)


Inggih mas, miturut Situs Kabupaten Kudus naminipun namung "Kecamatan Kota" kémawon, miturut Sirusa BPS: Kecamatan Kota Kudus. Conto sanès ingkang nami kecamatanipun mawi kitha: Kota Barat, Gorontalo, utawi Kecamatan Sibolga Kota lsp. Dados pilihan nami kecamatan Kudus mbokmanawi: 1. Tetep: Kudus, Kudus 2. Kota, Kudus (kados usulan mas Sabudis) 3. Kutha Kudus, Kudus (basa Jawa) 4. Kota Kudus, Kudus (basa Indonesia). Pras wicara 21:50, 21 November 2009 (UTC)

menawi kula kok kadosipun sarujuk kaliyan pak sabudis. kadosdéné panggènan "kota" wonten ing jakarta. "kota" ing mriki ngrujuk kaliyanan nami panggènan, mboten sisahdipunterjemahaken. ang wicara 00:29, 22 November 2009 (UTC)

Sayektinipun saé dados "Kutha Kudus, Kudus" nanging mbokmenawi "Kota, Kudus" inggih mboten punapa-punapa (miturut pak Sabudis lan mas Anggoro). Meursault2004ngobrol 08:14, 22 November 2009 (UTC)

kula sarujuk kaliyan pak Sabudis lan mas Anggoro naminipun "Kota, Kudus", mboten sisah dipunterjemahaken. Mbokmenawi "Kutha Kudus, Kudus" saged dipundamel minangka kaca alih. Tracy wicara 10:34, 25 November 2009 (UTC)

Matur nuwun pamrayoginipun, mangga mas Sabudis dipun pindhahaken kemawon. Pras wicara 13:33, 25 November 2009 (UTC)

Sampun dalem pindhahaken, ugi desa kaliyan kelurahan ingkang wonten kecamatan punika. Sabudis wicara 05:32, 26 November 2009 (UTC)
Bali menyang kaca "Kutha Kudus, Kudus".