Panganggé Sabudis, Sugeng rawuh ing Wikipédia Basa Jawi!

Sawetawis pranala (link) punika saged panjenengan pirsani, utaminipun kagem panganggé ingkang taksih énggal ing Wikipedia:


Kanggé napak astani satunggiling pesen ing kaca dhiskusi, kados kaca puniki, mangga ngetik ~~~~ (tandha gelombang kaping sekawan). Mugi-mugi panjenengan remen mriksani Wikipédia Basa Jawi. Nuwun! Meursault2004ngobrol 08:55, 21 Agustus 2009 (UTC)

dhiskusi tèknik besut

Kadosipun panjengan saweg sengkut ngregengaken wikipedia jawi, sumungga supados saged urun pirembagan wonten ing mriki =Wikipedia:Dhiskusi bab basa#Topik 7 : Istilah teknik. suwun. ang wicara 02:53, 18 November 2009 (UTC)

Sami2. Mangga dipun-sekécakaken nyunting wonten jv. ang wicara 04:40, 21 November 2009 (UTC)

Mas tulung aku diwuruki carane nganggo cithakan {{{1}}} supaya cepet gawe rintisan geografi merga isih kurang akeh banget. Maklum ora isa carane ngingu bot. Matur nuwun. Pras wicara 06:13, 18 Desember 2009 (UTC)

Proyek Geografi besut

Matur nuwun sampun kersa mbiyantu nyengkuyung proyek Geografi wonten ing Wiki JV ingkang taksih kathah kakirangan. Salam Wikipedia.Pras wicara 09:15, 18 November 2009 (UTC)

Nuwun sewu, rada beda karo ing id, artikel desa-desa tak tambahi navbox amrih gampang pamaos yen arep pindhah mirsani desa, kecamatan, kabupaten liya ing saubengé. Maturnuwun. Pras wicara 00:30, 19 November 2009 (UTC)

Sami-sami mas, gotong royong, mugi wonten manfaatipun.Pras wicara 08:37, 30 November 2009 (UTC)


Mas Sabudis, ben cepet, aku arep nyoba tiru-tiru nggawe artikel geografi nganggo variabel {{{1}}} kaya njenengan nanging kok ora bisa ya. Contone ing Bojanegara, Padamara, Purbalingga. Jeneng desa ora isa ganti otomatis. Piye carane ya? Matur nuwun. Pras wicara 20:53, 9 Januari 2010 (UTC)

Matur nuwun pratélanipun bab cithakan désa. Kadosipun kula taksih radi kangelan manawi badhé matrapaken. Sementawis kula nganggé pitulung mailmerge kémawon. Manawi ndamel kaca énggal pancèn kula seja kula prenca kaping kalih, inggih punika sepindhah namung infobox lajeng kaping kalihipun isi. Bab punika saged "menghemat" pangirangan depth. Sepindhah malih matur nuwun lan sugeng tetindakan. Pras wicara 12:22, 18 Januari 2010 (UTC)

Sepindhah malih matur sembah nuwun. 206.53.152.22 01:40, 30 Januari 2010 (UTC)

Wara-wara besut

Mas Sabudis, sambil diinceng ya, mengko yen wis pas artikel ka-25.000 judul artikel-e diumumke nang wara-wara ya? Matur nuwun. Pras wicara 13:08, 3 Februari 2010 (UTC)

Cithakan besut

Oala lagek mudeng aku kenopo cithakan-ku ora iso. Sak iki wes iso, coba tulung dideleng artikel Bangil, Pasuruan, piye yen nurut pendapat sampeyan? NaidNdeso wicara 08:07, 4 Februari 2010 (UTC)

Rencanane sie kuwi bagian saka sing arep tak garap dech.. Sik tak ndeleng-deleng dimik nduk Wiki ID piye carane ngawene... Sabar yoo NaidNdeso wicara 00:30, 5 Februari 2010 (UTC)

Mas, kuwi jare kancaku nduk Wiki ID, ana bagian sing musti diupdate, terutama nduk Cithakan:Navigasi. Lha kuwi khan dikunci, dadi aku ora iso ngowahi. Mustine pengurus sing iso ngowahine.. Ngono, makane koq ora iso kaya sing tak karepke nduk Wiki ID kuwi loch... NaidNdeso wicara 02:44, 8 Februari 2010 (UTC)

Aja ngono Mas, sampeyan bantu ngemeng ke pengurus Wiki JV ben iso digawe sing apik koyo sing Wiki ID donk yo... NaidNdeso wicara 07:18, 8 Februari 2010 (UTC)
Commonjss sampun kula apdit, bageyan sakandhapipun tabelayu (prettytable). Cobi mangke dipun pirsani punapa sampun ngefek unapa dereng??Pras wicara 12:05, 9 Februari 2010 (UTC)

Usul pengangkatan pengurus besut

Mas Sabudis, aku duwé krenteg arep ngusulaké panjenengan kanggo memperkuat jajaran pengurus ing Wikipedia abasa Jawa iki. Apa kira-kira ora kabotan? Pengurus sing ana cacahé enem nanging sing kagolong aktif mung papat, dadi isih kurang kanggo njaga lan ndandani artikel sing ana, apa maneh saiki kerep ana crosswiki vandal. Matur nuwun. Pras wicara 11:57, 17 Februari 2010 (UTC)

re:Usul pengangkatan pengurus. Mas Pras.. Matur nuwun, panjenengan badhé ngusulaken kulo dados pengurus ing Wikipedia basa Jawa. Sak beneré kulo mboten wonten kepengenan dados pengurus, langkung sekéco menawi dados penganggo biasa. Nanging ningali saben dintenipun namung mas Pras ingkang aktif, raosipun mboten saged nampik nyuwunipun panjenengan kagem mbiyantu njaga kaliyan ndandani Wikipedia punika. Nanging punapa kulo sampun pantes dados pengurus.
Nuwun. Sabudis wicara 06:46, 18 Februari 2010 (UTC)

Matur nuwun kesanggemanipun. Sinten malih menawi boten kita-kita piyambak ingkang purun nyengkuyung nguri-uri basa lan kabudayan Jawi. Sakleresipun sinten kemawon inggih saged dados pengurus saugi dipun setujoni déning komunitas. Manawi babagan tèknik mangké saged dipunsinaoni sesarengan sinambi lumampah. Mankékula usulaken rumiyin wonten ing Warung Kopi supados wonten pasetujon saking réncang-réncang sanèsipun. Sepindhah malih matur sembah nuwun. Pras wicara 07:02, 18 Februari 2010 (UTC)

Sami-sami Cak. Menawi mboten wonten ingkang purun khan mesak-ake tenan Basa Jawi punika. Kulo kemawon terkadang ijik kurang mudeng menawi maos Majalah Penjebar Semangat. Sak punika, kulo njih pengen sinau maleh huruf HaNaCaRaKa punika. Menawi pirso situs kagem punika, nyuwun sewu saget dipun bagi marang kulo. Suwun malih sak derengipun.. NaidNdeso rembugan 01:24, 19 Februari 2010 (UTC)
Sami-sami Pak Sabudis :-) Tracy rembugan 14:19, 25 Februari 2010 (UTC)

Kanggé mepaki persaratan file pangurus, kaparenga nyuwun dhata dhiri mas Sabudis. Supados langkung aman mangga kakintun wonten ing serat-e kula kémawon: pr483tyo@yahoo.com Matur nuwun sakdèrèngipun. Salam. Pras rembugan 04:10, 1 Maret 2010 (UTC)

Re: Matur nuwun besut

Sami-sami, Mas. Kulo remen sanget menawi tasih wonten ingkang peduli dumateng wiki basa jawa kadhos panjenengan. Kulo piyambak, wekdal menika serandi mboten sempet melu-melu nyunting. Mugi-mugi sanes wekdal saghet nderek urun-urun kedhik Ali Munir rembugan 02:14, 19 Februari 2010 (UTC)

Sami-sami, Mas Sabudis. Mugi-mugi sukses. Naval Scene rembugan 07:53, 22 Maret 2010 (UTC)

Interwiki besut

Saya cuma usul saja agar jika mau membuat artikel desa lagi di Kaltim, tolong tambah interwikinya. Biar saja kalau dibuang oleh bot, nanti saya batalkan.

Selain itu juga, tolong bantu juga tambahkan interwiki id untuk desa di Kalsel, utamanya dari Banjarmasin hingga Tabalong. Matur nuwun. Ezagren rembugan 02:06, 20 Maret 2010 (UTC)

Re: Matur Nuwun besut

Sami-sami :D --Andri.h rembugan 13:22, 13 Mei 2010 (UTC)

Sibuk? besut

Mas Sabudis taksih subuk nggih? Pras rembugan 02:32, 14 Juli 2010 (UTC)

Rapat pelatihan Wiki Jv besut

Mas Revi, Mas Ang, mbak Tres, mas Sabudis, mas Ricky, mas Ichsan lan para kadang sutresna Wiki Jv liyane,

Suk dina Rebo wengi tanggal 8 Desember 2010 wiwit jam 18.00 kita dijak rapat mbak Chika (Wikimedia Indonesia) ngenani rencana pelatihan nulis wiki (Jv lan Su). Papane ing FX Senayan. Apa ana sing kagungan wektu?

Dana kanggo program pelatihan mau wis disanggupi dening Wikimedia Foundation ora ketang cumpen.

Rawuhe para kadang tansah diantu-antu. Matur nuwun. Pras rembugan 00:45, 7 Desember 2010 (UTC)

The Javanese Wikisource besut

Hi! Honorable administrators of the Javanese Wikipedia! Sorry for writing in English, I don't know the Javanese language. The Javanese test-Wikisource is pretty big, so, it needs to be a normal Wikisource, not a part of the Old Wikisource. Please, help in creation of the independent Javanese Wikisource! The Request for opening the Javanese Wikisource is here, also it needs to translate these messages. Thank you very much for your attention to this problem and, please, ask wikipedians of the Javanese Wikipedia, who can help you in the creation! --Andrijko Z. rembugan 14:05, 9 Januari 2011 (UTC)

Ora aktif besut

Mas Sabudis kok wis suwe banget ora nyunting maneh ya? Kamangka iki pinuju akeh gaweyan resik-resik sisa pelatihan nulis "Papat Limpad". Matur nuwun.Pras pirembagan 22:59, 28 September 2011 (UTC)

Opsis anyar besut

Ingkang kinurmatan kangmas Sabudis. Amargi kabetahan ingkang sampun ndhesek kanggé ngrumat Wikipedia abasa Jawi punika, utaminipun kanggé ngresiki lan ndandosi artikel-artikel tilas pelatihan Papat Limpad, nyuwun palilahipun manawi kepareng kanggé sawetawis wekdal hak-hak opsis panjenengan dipun sambut déning para pangurus énggal ingkang badhé dipunangkat. Mangké manawi panjenengan ngersakaken aktif, hak-hak wau saged dipunpatrapaken malih. Matur nuwun sadèrèngipun. Meursault2004ngobrol 19 Oktober 2011 14.47 (UTC)Wangsuli

Sugeng Warsa Enggal besut

Salam Taklim. Puryono| Pirembagan! 1 Januari 2012 11.10 (UTC)Wangsuli

Status Pengurus Anda besut

Halo. Saya adalah seorang steward. Sebuah kebijakan yang baru mengenai penghapusan "hak-hak khusus" (administrator/pengurus, birokrat, dll) baru-baru ini telah diterapkan melalui kesepakatan bersama. Menurut kebijakan ini, para pengurus melakukan peninjauan atas kegiatan para pengurus dari wiki yang tidak memiliki kebijakan ketidak-aktifan.

Anda telah memenuhi kriteria ketidakaktifan (tidak melakukan edit dan tidak ada catatan tindakan selama 2 tahun) pada jvwiki, dimana anda berperan sebagai seorang pengurus. Karena jvwiki tidak memiliki proses peninjauan atas hak-hak pengurusnya sendiri, maka proses global akan diberlakukan.

Jika Anda ingin mempertahankan hak-hak Anda, Anda harus menginformasikan kepada komunitas Anda bahwa steward telah mengirim informasi mengenai ketidak-aktifan Anda untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan pembahasan komunitas tersebut, jika komunitas berkehendak agar anda mempertahankan hak-hak anda tersebut, harap dapat menghubungi para steward melalui m:Stewards' noticeboard, dimana keinginan komunitas dapat disampaikan, dan menunjukkan tindakan yang berkesinambungan dalam rangka mempertahankan hak-hak tersebut.

Para pengurus akan mengevaluasi tanggapan-tanggapan yang masuk. Jika tidak terdapat tanggapan apapun dalam waktu satu bulan, maka kami akan segera mencabut hak-hak administratif/kepengurusan anda. Jika ada keraguan, kami akan mengevaluasi tanggapan yang masuk dan mengambil keputusan mengacu pada komentar dan tinjauan komunitas. Jika anda memiliki pertanyaan, harap dapat menghubungi kami melalui m:Stewards' noticeboard.

Hormat kami, Rschen7754 29 Juni 2014 22.39 (UTC)Wangsuli

Wiki Mrebawani II besut

Panjenengan bisa basa Jawa lan péngin olèh laptop lan bebungah liyané kanthi gratis?

Ayo padha mèlu pasanggiri ing Wikipédia Jawa iki, sing bakal lumaku tekan tanggal 20 Fèbruari 2018. Panjenengan kari gawé artikel ènsiklopédhi ing Wikipédia Jawa saakèh-akèhé. Bab ayahané, wacanen kaca iki.

Kanggo panjenengan sing durung mangerti carané gawé artikel Wikipédia Jawa, nanging péngin supaya trampil gawé artikel ing Wikipédia Jawa, panitya mbukak klas-klas palantihan ping pindho saben wulané ing Yogyakarta.

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Wirjadisastra (rembugan) 4 Oktober 2017 06.18 (UTC)Wangsuli

 
Sugeng Warsa Énggal 2012.