Sugeng rawuh, Senzo!

꧌ꦱꦸꦒꦼꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦶꦁꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦣꦶꦪꦗꦮ꧍

Miwiti
Pituduh
  • Tansah tandha-tangani pitakoné panjenengan manawa nulis ing Angkringan utawa ing parembugan kanthi ngetik ~~~~ ing pungkasané ukarané panjenengan.
  • Aja wedi! Panjenengan ora perlu wedi salah nalika mbesut utawa nggawé kaca anyar, nambah utawa nyuda ukara.

Mangga jajal-njajalana, kita nganti-anti kawruh dum-dumané panjenengan ing Wikipédia Jawa iki!

Welcome! If you do not understand Javanese language, you may want to visit the embassy or find users who speak your language. Enjoy!

CahyoBot (rembugan) 6 Juli 2017 05.08 (UTC)

Pras rembugan 21:06, 13 Juni 2011 (UTC)

Wulan Asia Wikipédia 2016Besut

Awit kawigatèné Panjenengan tumrap Wikipédia Jawa, Panjenengan diundhang mèlu Wulan Asia Wikipédia!

Wulan Asia Wikipédia iku iku besutandhing (edit-a-thon) sajeroning jaringan (online) sing duwé ancas ngundhakaké seserepan lan panampa ing antaraning bebrayan agung Wikipédia Asia. Lumaku sasuwéné wulan Novèmber 2016, abiprayaning Wulan Asia ing Wikipédia Jawa iki nedya ngundhakaké cacah lan mutu artikel-artikel Wikipédia sing ana sambung raketé karo nagara-nagara Asia. Taun kapungkur, punjul 7.000 artikel disumbangaké lumantar 43 basa sajeroning Wulan Asia Wikipédia.

Minangka pratandhaning pamitran antaraning brayan-brayan agung Wikipédia ing Asia, saben panyarta sing nggawé saorané Patang (4) artikel kanthi minangkani paugeran bakal nampa kertu pos Wikipédia sing dirancang mirunggan saka nagara-nagara jaban rangkah sing mèlu kridha iki.

Wikipédiawan lan Wikipédiawati sing kasil nggawé artikel paling akèh ing sawijining Wikipédia, kaya ta ing Wikipédia Jawa iki utawa Wikipédia basa liyané, ing samengko nedya diupasadani minangka "Duta Asia Wikipédia".

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Wirjadisastra rembugan 2 Novèmber 2016 09.11 (UTC)

Wirjadisastra rembugan 2 Novèmber 2016 09.11 (UTC)

Salam kenalBesut

Salam kenal Mas Senzo, Wikimedia Indonesia saben sasi dinten Sebtu, minggu kaping kalih wonteng acara latihan mbesut. Saumpamine wonten wektu, mangga diaturaken datheng. Matur nuwun --Beeyan rembugan 17 Novèmber 2016 09.16 (UTC)


Atur kondur Salam tetepangan.

Dalem ngaturaken agunging panuwun awit saking uleman panjenengan wontening adicara gladhi (latihan) mbesut. Menika èstu ngupangat sanget dumateng kula piyambak saha mitra sanèsipun, menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kula tamtu badhé andhatengi adicara kasebat, amargi kula tasih cubluk sanget babagan Wikipedhia punika. Ngantos titiwanci menika kula dèrèng saget nginggahaken gambar saha poto, awit saking punika kula tansah badhè nyuwun wewarah dhumateng sedaya mitra ingkang langkung wasis. Kejawi saking menika èstu kula tansah kirang seserepan pangertosan babagan menapa kémawon, ingkang kula mangertosi namung sekedhik alit saking tlatah Ngayojakarta. Nuwun. -Senzo (rembugan) 18 Novèmber 2016 15.04 (UTC)


Pak Senzo punika lenggah / pidalem wonten pundi? Wirjadisastra rembugan 18 Novèmber 2016 11.39 (UTC)
Dalem lair ngantos ageng wonten pinggir tlatah Ngayogya, ananging titiwanci menika dalem mapan ing Jakarta Kidul. -Senzo (rembugan) 18 Novèmber 2016 14.30 (UTC
Sapunika kula wonten ing Yogyakarta, Pak, lan asring ngadani gladhèn Wikipédia Jawa wonten TBY. Bokbilih Pak Senzo tembé wonten ing Yogya, kita saged gladhèn sesarengan. Wirjadisastra rembugan 19 Novèmber 2016 03.03 (UTC)


Matur nuwun sanget awit kawigatosanipun Pak Wirjadisastra. Menawi kula saweg wonten griya Ngayogya mėndah remenipun saget ndhèrèk gladhèn saha sesambetan dhumateng pra kadang panyengkuyung Wikipèdhiya, ananging titiwanci menika saweg wonten Jakarta. Kula wangsul wonten Ngayogya mandar kala wingi purwa Nopèmber 2016 ngantos 1 minggu. -Senzo (rembugan) 19 Novèmber 2016 11.46 (UTC)

Wiki Mrebawani IIBesut

Panjenengan bisa basa Jawa lan péngin olèh laptop lan bebungah liyané kanthi gratis?

Ayo padha mèlu pasanggiri ing Wikipédia Jawa iki, sing bakal lumaku tekan tanggal 20 Fèbruari 2018. Panjenengan kari gawé artikel ènsiklopédhi ing Wikipédia Jawa saakèh-akèhé. Bab ayahané, wacanen kaca iki.

Kanggo panjenengan sing durung mangerti carané gawé artikel Wikipédia Jawa, nanging péngin supaya trampil gawé artikel ing Wikipédia Jawa, panitya mbukak klas-klas palantihan ping pindho saben wulané ing Yogyakarta.

Matur nuwun awit kawigatèné panjenengan! Wirjadisastra (rembugan) 4 Oktober 2017 06.18 (UTC)