Raudatul Athfal

Artikel iki arupa bagéyan saka sèri
Pendhidhikan ing Indonésia
Pendidikan anak usia dini

Taman kanak-kanak
Raudatul athfal
Klompok bermain

Pendhidhikan dhasar (Kelas 1-6)

Sekolah dhasar
Madrasah ibtidaiyah
Klompok belajar Paket A

Pendhidhikan dhasar (Kelas 7-9)

Sekolah menengah pertama
Madrasah tsanawiyah
Klompok belajar Paket B

Pendhidhikan menengah (Kelas 10-12)

Sekolah menengah atas/kejuruan
Madrasah aliyah/kejuruan
Klompok belajar Paket C

Pendhidhikan dhuwur

Akadhemi
Institut

Perguruan tinggi

Politèknik
Sekolah dhuwur
Universitas

Raudhatul Athfal inggih punika salah sawijining tataran pendhidhikan ingkang sami kaliyan pendhidhikan Taman Kanak-Kanak utawi TK. Sebutan punika namung ngginakaken basa Arab, bilih Raudhatul Athfal punika saking tembung basa arab "Raudhah" ingkang tegesipun 'taman' saha "Athfal" ingkang tegesipun laré alit. wonten ing Raudatul Athfal punika kalebet pendhidhikan prasekolah ingkang ngutamaaken perkembangan sikap, pangertosan, ketrampilan saha daya ciptaning putra ingkang dipunpreluaken putra kanggé nyamektaaken siyap dhateng masarakat sakiwa tengenipun saha kanggé nyamektaaken kesiapanipun pendhidhikan salajengipun.

Réferènsi

besut

Pranala njawi

besut