Sabda Palon inggih punika paraga legendharis ingkang dipunanggep dados pandhita kaliyan pamomongipun Brawijaya V, panguwaos pungkasan ingkang angrasuk agami Buda saking Majapahit ing Jawi.

Namanipun dipunsebat wonten ing Serat Darmagandhul, salah satunggaling tembang macapat Sastra Jawi Ènggal. Dipunsebat manawi Sabda Palon boten nampi nalika Brawijaya dipunasoraken déning prajurit saking Karajan Demak kanthi pambiyantu saking Walisanga (sanadyan wonten ing padatanipun, ing sumber-sumber sajarah dipunpratelakaken manawi Brawijaya dipunasoraken déning Girindrawardhana). Sabda Palon lajeng sepata badhé dhateng malih sasampunipun 500 taun, nalika korupsi sami ngrembaka kaliyan kathah kadadosan bebaya, kanggé nyapu Islam saking Jawi kaliyan mangsulaken kamenangan agami lan kabudayan Jawi (ing Darmagandhul, agami tiyang Jawi dipunsebat agami Buda ingkang rumiyin sesandhingan kaliyan agami Hindhu). Serat Damarwulan kaliyan Serat Blambangan ugi nyariosaken paraga punika.

Wonten ing pangertosan ingkang langkung jero, praptanipun Sabda Palon ing teges saleresipun inggih punika mangsulaken jayanipun nusantara saking piyambakipun ingkang kesupen dhumateng kabecikan, sanès namung mangsulaken kaanan saking sudut agama. Mangsulaken jati dhirinipun asli nusantara ingkang kajajah pulitik saha budayanipun saking nagari ngamanca kados ta: Arab, Cina, India, kaliyan kolonial-kolonial Éropah

Pranala njawiBesut