Bagéyan saka sèri Islam
Ushul fiqih

(Sumber-sumber hukum Islam)

Fiqih
Ahkam
Gelar cendekiawan

Sah iku salah siji saka hukum Islam ya iku siji prakara kang dilakoni miturut hukum saréngat. Kayadéné salat kang diayahi kanthi cukup rukun lan syaraté.