Setrika

Setrika utawi ing sawatawis panggénan kadhangkala dipunsebat setlika utawi gosokan, inggih punika piranti ingkang gadhah fungsi kanggé damel rapi rasukan, kaos, lan lancingan kanthi manfaataken panas saking piranti punika. Setrika ingkang kathah dipun-ginakaken ing jaman modhèren inggih punika setrika listrik.

Setrika listrik
Setrika kuna

Sajarah SetrikaBesut

Setrika ugi dipunagem déning bangsa Yunani rumiyin. Sanèsipun punika bangsa Romawi ugi sampun ngagem piranti punika. Ing bangsa Romawi setrika ingkang dipunagem sami kaliyan setrika modhèren, nanging dèrèng canggih. Setrika ingkang dipunanggé déning bangsa Romawi dipunparingi nama Prelum. Bangsa Cinten sampun ngagem setrika ing abad kaping satunggal 1 Masehi, nalika setrika taksih ngagem bahan areng, boten listrik. Sajarahipun setrika ing jaman Masèhi inggih punika:

  • Wiwit abad 17, tiyang sampun ngagem setrika ingkang dipunparingi nama Sadiron
  • Pungkasan abad19 ngantos abad 20 sampun wonten setrika cithak utawi cast iron
  • Ing taun1800 sampun wonten setrika gas
  • Ing taun 1800 sampun wonten setrika listrik

Setrika listrik piyambak dipuntemukaken déning Henry W. Seely ing taun 1882. Sapanunggalipun punika kathah ilmuan ingkang nyempurnakaken setrika listrik, inggih punika:

Ngantos punika wonten setrika ingkang mligi kanggé tiyang jaler ingkang sampun modhèren.[2]

Cathetan sukuBesut

  1. www.anneahira.com(dipuntingali tanggal 26 Agustus 2011)
  2. lifestyle.okezone.com(dipuntingali tanggal 26 Agustus 2011)