Simbiosis

Simbiosis inggih punika gayutan timbal balik antawisipunkalih makluk hidup ingkang sami gesang sesarengan.[1] Tembung simbiosis asalipun saking basa Yunani, inggih punika sym ingkang tegesipun karo (basa Indonesia dengan), kaliyan biosis ingkang tegesipun panguripan.[1] Dados, simbiosis inggih punika satunggaling pola interaksi ingkang raket antawisipun kalih organisme utawi langkung ingkang jinisipun bènten lan gesang kanthi sesarengan, déné simbion inggih punika aran saking makluk ingkang nindakaké simbiosis.[1] Hubungan antawisipun organisme-organisme punika amarga salah satunggal utawi kalih-kalihipun organisme mbetahaken pambiyantu saking organisme sanèsipun kanggé saged tahan anggènipun gesang ugi supados saged tumuwuh biak.[2]

Hubungan antawisipun kupu lan kembang, tuladha simbiosis mutualisme

JinisBesut

  • Simbiosis Mutualisme, inggih punika gayutan timbalbalik ingkang sami bathinipun. Tuladhanipun inggih punika:
  • Simbiosis Komensalisme, inggih punika gayutan ingkang bathi namung salah satunggaling pihak, déné pihak sanèsipun boten tuna ugi boten bathi. Tuladhanipun inggih punika:
  • Simbiosis Parasitisme, inggih punika gayutan ingkang pihak satunggal tuna, lan pihak sanèsipun bahti. Tuladhanipun inggih punika:
  • Amensalisme, inggih punika nalika salah satunggaling pihak tuna lan pihak sanèsipun boten bathi ugi boten tuna. Tuladhanipun inggih punika:
  • Kompetisi, ing pundi pihak kekalihipun sami tuna, padatan kadadosan lumantar kompetisi nalika ngrebutaken panganan.[4]
  • Netralisme, inggih punika simbiosis ing pundi pihak kekalihipun boten wonteng ingkang tuna inggih boten wonten ingkang bahti. Simbiosis antawisipun spésies kalih punika boten njalari bathi utawi tuna kanggé kekalihipun.[4]

Cathetan sukuBesut

  1. a b c Pengertian simbiosis(dipunundhuh 29 Oktober 2012)
  2. Simbiosis(dipunundhuh 29 Oktober 2012)
  3. a b c Jinis Simbiosis(dipunundhuh 25 februari 2013)
  4. a b c Hutagalung RA. 2010. Ekologi Dasar. Jakarta.