Teri punika salah satunggaling bangsa ulam utawi ikan ingkang wujudipun alit-alit. Teri punika kalebet kulawarga Engraulidae inggih punika ulam kanthi warni badanipun perak radi biru.