Tetedhan seganten

Tetedhan seganten, wonten ing basa Indonésia asring dipunsebat Boga bahari, makanan laut utawi hidangan laut, manawi wonten ing basa Inggris dipunsebat seafood. Tetedhan seganten punika sesebatan kanggé tetedhan ingkang awujud kéwan saha tetuwuhan seganten ingkang dipunpendhet saking seganten utawinipun kasil anggènipun budidaya.

Tetedhan Seganten

Sawetara nagari, tetedhan seganten dipunpérang dados tiga inggih punika ''mamalia laut'', iwak saha kerang ingkang dipunpendhet utawi dipunkempalaken déning warigaluh saking toya anyep, tlaga saha lèpèn. Tetedhan seganten punika minangka sumber protéin, lemak, vitamin, saha mineral (sèng, zat besi, selenium, magnesium saha iodium).

Pèranganipun Tetedhan Seganten

besut

* Iwak

Sajarah

besut

Kawontenanipun tetedhan seganten wiwit jaman purba. Tetedhan seganten punika dipunmunfangataken minangka protéin déning masarakat Mesir Kuno. Anggenipun pikantuk tetedhan punika kanthi cara mancing wonten ing Seganten Mediterania kalingan Lepen Nil, ugi wonten ingkang budidaya ing kolam. Tiyang Yunani Kuno ugi dhahar iwak saha kerang-kerangan seger utawi garing.

Kasagaran Tetedhan Seganten

besut

Kerang, kepiting, udang

besut

Gladri

besut

[1]