Titan (mitologi)

Titan (Grikenlan: Τιτάν) wonten ing mitologi Yunani inggih punika para panguwaos bumi sadèrèngipun para déwa Olimpus [1]. Pemimpin ingkang anama Kronos ingkang samangke badhé lèngser déning Zeus. Kaping 12 Titan inggih punika putra saking Uranus déwa langit lan Gaia dewi bumi.

Rhea (garwanipun Kronos), salah satunggaling Titan èstri.

Titan nglampahi perang ageng kaliyan para Déwa Olimpus ingkang dipunwastani Titanomakhia. Kathahipun Titan ndhèrèk ing perang punika. Wonten ing perang punika Titan kalah lan nalika perang ndhèrèk tempur kaliyan Kronos ingkang dipunguwang dhateng Tartaros.

Titan génerasi kapisan kapérang dados 6 kakung (Okeanos, Hiperion, Koios, Kronos, Krios lan Iapetos) sarta 6 ingkang èstri (Mnemosine, Tethis, Theia, Foibe, Rhea lan Themis. Déné Titan génerasi kaping kalih kapérang dados lare-lare Titan génerasi kapisan inggih punika laré Hiperion (Eos, Helios, lan Selene); laré saking Koios (Leto lan Asteria); laré saking Iapetos (Atlas, Prometheus, Epimetheus, lan Menoitios); sarta larénipun Krios (Astraios, Pallas, lan Perses).

Wonten ing satunggaling mitos kacariyosaken déning Kallimakhos lan Nonnos, Zeus gadhah kekajengan ndadosaken Zagreus (Dionisos) minangka ingkang nggantos Zeus. Anangin Hera dukha amargi Zagreus wiyos saking perselingkuhan Zeus. Lajeng Hera ngirim para Titan supados matèni Zagreus. Para Titan ngecat praupanipun ngginakaken gipsum supados damel Zagreus remen dhateng para Titan mau. Lajeng para Titan ngrisak awakipun Zagreus banjur dipunpangan. Zeus dukha lajeng matèni para Titan. Nanging jantungipun Zagreus saged dipunslametaken déning Athena supados dipundamel malih dados Zagreus.

Titanomakhia besut

Nalika masa Yunani klasik, wonten sapérangan syair babagan perang antawisipun para déwa lan para Titan. Perang kasebat kawéntar minangka Titanomakhia ("Perang Titan"). Nanging namung satunggal sumber ingkang taksih wonten ing masa sapunika, inggih punika Theogonia damelanipun Hesiodos. Déné satunggaling epik kanthi irah-irahan Titanomakhia damelan penyair ingkang tuna netra saking Thrakia, Thamiris, sapunika ical.

Titanomakhia nyariosaken babagan perang ingkang kalampahan wonten ing langit. Perang mau awit saking pata déwa ingkang mberontak lan gadhah kekajengan ngrebut kuwaosan para Titan. Mios kados makaten ugi kathah medal wonten ing tlatah sanèsipun ing Éropah utawi Wétan tebih, inggih punika nalika satunggaling génerasi déwa mungsuhi kelompok déwa ingkang langkung dominan. Kadang kala panguwaos dangu kagantosaken, ugi kadang kala ingkang kalah dipunguwang sarta dipunlebetaken wonten ing kelompok. Tuladha peperangan sanèsipun punika perang antawisipun Æsir kaliyan Vanir sarta Jotun wontenmitologi Nordik, epik Enuma Elish sakingBabilonia, cariyos Papréntahan swarga saking bangsa Hittite, konflik génerasi ing fragmen Ugarit, lan pemberontakan Lucifer wonten ingmitologi Kristen.

Ing budaya populer besut

  • Wonten ing filem animasi Hercules saking Disney, wonten sekawan minangka lambang sekawan èlemen.
  • Ing filem taun 1981 Clash of the Titans, Kraken (sajatosipun aslinipun saking mitologi Éropah Utara) dipunwastani minangka Titan ingkang pungkasan.[2]
  • Ingdolanan video, God of War, katedahaken para Titan ingkang nembé usaha ngrebut malih kuwaosing saking Déwa Olimpus kanthi pambiyantu saking Kratos.
  • Para Titan medal wonten ing satunggal episode saking serial Charmed kanthi irah-irahan "Oh My Goddess".
  • Wonten ing satunggal episode serial Xena: Warrior Princess kanthi irah-irahan "The Titans," kathah Titan ingkang dados watu déning déwa Olimpus.
  • Ing episode "Let There Be Light" saking serial Hercules: The Legendary Journeys, dipunaturaken bilih pata Titan anggènipun ngalahaken Dahak punika kasil.
  • Titan medal minangka summon reguler ing seri dolanan video Final Fantasy.

Cathetan suku besut

  1. [1] Archived 2012-08-28 at the Wayback Machine., (id) Titanomakhia legenda perperangan besar (dipunakses tanggal 30 Januari 2013).
  2. [2] Archived 2013-06-09 at the Wayback Machine., (id) Wrath of the Titans-melawan sosok kuat dalam mitologi Yunani (dipunakses tanggal 30 Januari 2013).

Pranala njawi besut