Wikipédia:Kaca tetepungan

Tanggepan paling anyar: 1 taun kepungkur déning SyAzizi ing rembugan SyAzizi (26 Juli 2022)

Sugeng rawuh wonten ing Wikipedia! Menawi panjenengan nembé gabung mangga tulis aken pesen utawi crita sekedhik supaya kita sami kenal kalih panjenengan. Sing paling penting kita sami pengin mangertos minat lan keprigelan panjenengan (wonten kaca piyambak ) lan uga perkawis menapa ingkang badhé panjenengan lakuaken wonten ing Wikipedia.

Panjenengan saged ngisi daftar perkenalan punika kanggé nyapa naragina lintunipun ingkang sampun gabung teng Wikipedia basa Jawi.
Empu (25 Maret 2011)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Komputer, Jajanan pasar lan olah raga.

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Mbah Google.

Empu rembugan 17:03, 25 Maret 2011 (UTC)

JV089Yayu (28 Maret 2011)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Bahasa Jawa kaliyan kebudayaanipun

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

saking kanca, kampus, lan pelatihan Java Wikipedia JV089Yayu rembugan 07:36, 28 Maret 2011 (UTC)

118.96.130.147 (4 April 2011)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

kesehatan, basa jawa kaliyan kabudayan

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

saking pelatiyan kang dipun anakaake wonten kampus

118.96.130.147 04:00, 4 April 2011 (UTC)

206.53.152.101 (27 April 2011)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Ingkang kulo minati inggih puniko informasi wawasan punapa mawon, Ingkang kulo kuasani taksih setengah setengah,dados dereng wantun nambahi artikel

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Saking media lan nyobi pados ing internet 206.53.152.101 15:05, 27 April 2011 (UTC) Komarudin Hidayat

JV01037PUJI (7 Mei 2012)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?


Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?


JV01037PUJI pirembagan 7 Mei 2012 08.10 (UTC) Nama kula Puji Setiyaningsih.

JV06 Ardiany Fitri Sholekah (11 Mei 2012)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

babagan ingkang kula minati inggih menika, babagan adat istiadat

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

google JV06 Ardiany Fitri Sholekah pirembagan 11 Mei 2012 03.10 (UTC)

JV06Nofi Andari (26 Mei 2012)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Babagan budaya Jawa ingkang kedah dipunlesatntunaken dening generasi panerus bangsa menika.kejawi menika kula minat babagan teknologi,bahasa kaliyan kesenian.

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Saking media internet. Amargi menawi kula browsing madosi materi-materi langkung kathah kula temoni wonten wikipedia. Langkung tepang malih saking lomba Papat Limpat sakmenika.

JV06Nofi Andari pirembagan 26 Mei 2012 13.26 (UTC)

JV01 Ali Fakhrudin (9 September 2012)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Nulis


Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Lomba Papat limpat

JV01 Ali Fakhrudin pirembagan 9 September 2012 11.27 (UTC)

Mbah mo (11 September 2012)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

olahraga lan nabuh gamelan....

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

saking kadang-kadang kula....

Mbah mo pirembagan 11 September 2012 02.23 (UTC) mbah_mo

JV04EkoRohmanto1 (24 September 2012)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

babagan sing kula minati lan kuasani yaiku bab teknologi, robotika, IT, elektronika.

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

saking pakde google

Eko RohmantoJV04EkoRohmanto1 pirembagan 24 September 2012 16.39 (UTC)

Kivandanu (29 September 2012)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

sianu basa jawa

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

mbah gogel

hotbizindo 29 September 2012 10.52 (UTC)

-- kivandanu  |  Bicara 


Silverbomb (29 April 2013)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Kabudayan jawi

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Mbah Googlee

Silverbomb pirembagan 29 April 2013 12.24 (UTC)Wangsuli

Kidemang (29 September 2014)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Kula remen sanget babagan : Aksara, Basa, Susastra lan Kabudayan Jawi

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Saking Google

Kidemang pirembagan 29 September 2014 23.06 (UTC)ꦏꦶꦢꦼꦩꦁꦱꦺꦴꦏꦺꦴꦮꦠꦺꦤ꧀

Bundelayu (8 Desember 2014)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?


Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?


Bundelayu pirembagan 8 Desember 2014 14.25 (UTC) assalamualaikum

Hidayatsrf (5 Agustus 2015)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Kulo seneng nulis babagan zoologi

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Saking Wikipedia Bahasa Indonesia, kulo ugi nggadahi kaca panganggo ing: W:id:Pengguna:Hidayatsrf lan samenika sampun gadah hak peninjau otomatis teng mriku.

Hidayatsrf pirembagan 5 Agustus 2015 01.08 (UTC)Wangsuli

NUROSID (24 Oktober 2015)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Babagan tanduran jamu lan babagan ingu-ingu kewan


Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Saking buyute kulo buyut google

NUROSID pirembagan 24 Oktober 2015 14.18 (UTC)nurosidWangsuli

Shivasamara (26 Desember 2015)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Basa, Teknologi, seni, linguistik, sastra

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Rencang, Dosen, google

Shivasamara pirembagan 26 Desember 2015 10.02 (UTC) shivasamara

Komeng Chan (21 Januari 2016)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

otomotif lan elektronik.

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

google .

Babagan ingkang kula minati lan kula kuasai inggih menika babagan jajanan khas jawi, papan kangen tamasya lan kesenian. Ardiany fitri rembugan 5 Januari 2017 13.15 (UTC)Wangsuli


Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

kula kenal kalian wikipedia saking jurusan Pendidikan Bahasa Jawa UNY wekdal kula tasih dados Mahasiswa.Ardiany fitri rembugan 5 Januari 2017 13.15 (UTC)Wangsuli

Ardiany fitri rembugan 5 Januari 2017 13.15 (UTC)Wangsuli

YogiHalim (8 Juni 2017)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani? Ekonomi kaliyan Komputer lan Programming.


Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia? saking pawarta internet


YogiHalim (rembugan) 8 Juni 2017 04.36 (UTC)yogiHalimWangsuli

Adityas (23 Agustus 2017)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Aku seneng uri-uri Basa Jawa amrih anak-anakku lan sapa wae sing urip ing Tanah Jawa ora lali marang basane. Carane sakjane ora angel. Ming mbiyasakne ngomong Basa Jawa kangga basa padinan ing omah. Luwih apik maneh yen para putra putri diwulang krama madya lan krama inggil yen rembugan utawa matur marang piyantun sing luwih tuwa. Senenganku maca kalawerti Basa Jawa, kaya Jaya Baya lan Panyebar Semangat. Alhamdulillah nganti saiki isih kulina maca. Aku ora duwe apa-apa kanggo takpamerke. Ming saderma nuruti grengsenge ati kepingin uri-uri Basa Jawa.

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Kula sumerap Wikipedia menika sangking mlampah kaliyan dik Google

Adityas (rembugan) 23 Agustus 2017 00.18 (UTC)Wangsuli

Sonic Speedy (3 Januari 2020)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Ilmu astronomi lan komputer.

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Saka Wikipedia basa Indonesia.

Sonic Speedy (rembugan) 3 Januari 2020 05.45 (UTC)Wangsuli

SyAzizi (26 Juli 2022)

besut
Babagan apa sing panjenengan minati lan kuasani?

Babagan Hubungan Internasional. Tapi, sepuntene lek aku isok'e nggawe basa jawa Surabaya, soale aku arek Surabaya. hehe. Njaluk tulung bimbingane ya rek!

Saking sinten panjenengan kenal Wikipedia?

Aku kenal Wikipedia wis ket 2011. Tapi, aku ket gabung kontribusi nang kene (Wikipedia Basa Jawi) niku ket WikiLatih Daring Basa Jawa Kilat tahun 2021. Onok paling wis 11 tahunan ket ngerti lek isok nyumbang tulisan nang kene. haha.

SyAzizi (rembugan) 26 Juli 2022 19.52 (UTC)Wangsuli