Baritan, ya iku salah sawijiné upacara adat Jawa. Ana ing tlatah Kacamatan Ajibarang baritan wujud upacara slametan sawernaning kéwan ingon-ingon kang diadani ing wulan sura kanthi nggelar kesenian lengger.

Manawa ing kabupatèn Kulon Praga, mligi tlatah sisih lor, (Kacamatan Kalibawang, Kacamatan Samigaluh, Kacamatan Nanggulan) lan sak kiwa tengené, baritan ya iku sawijiné upacara slametan kang diadani ing dina Selasa Kliwon sadurungé mangsa tandur pari. Baritan cekakané tembung saka nyebar uritan.

Purwakané upacara iki kanthi jiarah kubur ing pasaréan ing dina Senèn Wagé, banjur njupuk banyu saka sumber-sumber kang ana ing désa. Dina Selasa Kliwon dadi pucuking adicara, para warga padha kumpul anèng sawah kanthi nggawa manéka warna panganan lan sawernaning kéwan ingon-ingon, kéwan-kéwan mau lumrahé padha dikalungi kupat, banjur sesepuh mandhégani ndedonga nyuwun marang Gusti Kang Kuwasa supaya anggoné tetanèn bisa subur lan ngasilaké panén kang ngrembaka, kéwan ingon-ingon bisa anak-pianak, warga tentrem lan aman. Sak rampungé banyu saka sumber mau rampung didongani nuli dicuraké ana ing kalèn kang ngoncori sawahing warga, lan para warga kang padha mèlu kendhuri banjur kembul bujana bebarengan.

Réferènsi besut