Barongan

Barongan utawa kagunan Barong iku kesenian rakyat kang akèh sumebar ing tlatah Jawa Tengah lan Jawa Wétan. Barongan migunakaké sandhangan utawa piranti kang digawé saka topèng saha kain utawa karung, diwujudaké kaya Singa Barong utawa Singa gedhé kang galak.

Barongan
Punggawa tetabuhan barongan
Kelana
wong gawé pentul

ParagaBesut

Kesenian arupa jogèd pepantan kang nirokaké solah tingkahé Singa barong kang prakasa lan paraga liyané yaiku Bujangganong, Joko Lodro, Réyog, Noyontoko lan Untub. Ana ing kesenian Jathilan, mliginipun wonten ing tlatah Ngayogyakarta lan sakiwa tengené, barongan mono kanthi paraga wong loro utawa wong telu, sadaya mlebu ing siji karung kang dirékayasa dados awujud kéwan, kang ngarep nyekel endhas, kang mburi nyekel buntut, déné kang tengah lumrahé manggul/munji siji pawongan, kaya-kaya wong mau numpak barongan. Sajroning paméntasan kagunan barongan, para paraga mau jejogètan diiringi nganggo instrumèn musik antarané: Kendhang, Bedhug, Bonang, Saron, Demung, Kempul lan Suwukan.

SajarahBesut

Kesenian barongan sumberé saka hikayat Panji, yaiku cariyos kang diwiwiti saka iring-iringan prajurit nunggang jaran ngawal lelakuné Radèn Panji Asmarabangun / Pujangga Anom lan Singa Barong.

WacanBesut

Pranala njabaBesut

GladriBesut