Cheonggukjang

Cheonggukjang inggih punika doenjang, pasta dangsul Koréa ingkang dipundamel pinten dinten kemawon, julukanipun punika "pasta dansgul rikat".[1]

Cheonggukjang
Cheonggukjang dipunmasak dados Cheonggukjang jjigae
Jeneng Koréa
Hangul청국장
Hanja
Alihaksara Koréa Kang Sinampurnacheonggukjang
McCune–Reischauerch'ŏnggukchang

Cheonggukjang katingal sami kaliyan doenjang saking penampilan nanging cara lan wekdal anggènipun damel ingkang bènten saéngga rasa lan aromanipun ugi bènten. Nalika pasta dangsul dumugi dados meju (pasta garing) kirang langkung 2-3 dinten sampun saged dipun-ginakaken kanggé masak jjigae.[2]

SajarahBesut

Wonten manéka téyori ingkang nyebataken asal usul cheonggukjang, ing antawisipun saking periode Tiga Karajan Koréa (57 SM-935 M).[3] Tiyang Goguryeo ingkang nitih jaran minangka piranti trasnportasi mbeta dangsul godhog ingkang dipungandhulaken ing celakipun sadel jaran minangka dhaharan nalika lelampahan. Amargi dangsul kénging awakipun jaran (38-40 derajat Celcius) saéngga damel dangsul mau nglampahi fermentasi kanthi alami. Cheonggukjang ugi dipunsebat wonten ing sajarah Silla kanthi istilah yeomsi.

Adhedhasar dhokumèn saking Dinasti Joseon ingkang dipunserat déning sarjana kanthi nama Hong Man-seo kanthi irah-irahan Sanrimgyeongje (Buku Kehutanan dan Ékonomi), nama wiwitan cheonggukjang punika jeongukjang utawi pasta dangsul perang ingkang saged dipundamel wonten ing periode perang. Miturut Jeungbosanrim gyeongje (Buku Rincian Kehutanan dan Ékonomi), cheonggukjang dipundamel 3 dinten kanthi cara dangsul ingkang sampun dipunkumbah lan dipungodhog mau dipunfermentasi lajeng dipunbungkus ngginakaken damen pari. Téyori sanèsipun nyebataken bilih cheonggukjang punika asalipun saking Cina ingkang dipuntepangaken nalika masa pamaréntahan Raja Yeongjo taun 1760.[1] Tembung cheong ing cheonggukjang tumuju dhateng Dinasti Cheong (Qing).[1]

Caranipun damelBesut

Dangsul utawi dhelé ingkang sampun dipunkom ing toya 12 jam lajeng dipungodhog ing mawi geni ingkang ageng. Nalika sampun umub, geninipun dipunkirangi dumugi dangsul mau warninipun dados coklat. Lajeng dangsul mau dipunparingaken ing damèn lan dipunbungkus ngginakaken gombal sapados saged fermentasi. Prosès fermentasi dipunwontenaken 2 dumugi 3 dinten kanthi suhu ingkang anget. Wonten ing prosès punika medal bakteri Bacillus ingkang mengurai protéin dangsul dados asem amino. Bibar 3 dinten, dangsul mau dados radi ireng lan medalaken cuwèran kados keju. Prosès punika ugi ngasilaken sakedhik amonia ingkang damel ambunipun cheonggukjang langkung krasa sanget tinimbang doenjang. Sapunika cheonggukjang sampun saged dipun-ginakaken kanthi cara dipuntumbuk alus lan dipunparingi bumbu jae, bawang, sarem, lada, lan lombok abang.

Mupangat kanggé kasarasanBesut

Laré-laré lan priyantun enèm sapérangan ageng nyingkiri dhaharan ingkang mawi bahan cheonggukjang. Sanajan makaten, panalitèn nedahaken bilih cheonggukjang punika dhaharan ingkang damel awak waras. Bakteri ingkang paring mupangat punika anama Bacillus Subtlis ingkang urip wonten ing njeronipun lan saged mengurai protéin dangsul dados asem amino lan saponin. Saponin saged nahan sèl-sèl kanker, nebihaken saking stroke lan demensia.

Cathetan sukuBesut

  1. a b c Sŏ, Chŏng-su (2004). Encyclopedia of Korean culture. Seoul: Hansebon. ISBN 8-9747-6148-3. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (pitulung)
  2. Korean Food: Stews, lifeinkorea.
  3. Cheonggukjang-jjigae, hansik.