Gambang Semarang

Gambang Semarang ya iku salah sijiné kesenian kang ana ing Semarang, kesenian iki gabungan antarané jogèd lan diiringi musik Gamelan Jawa nanging nadhané nadha Diatonis utawa nadha musik modern.[1] Gambang semarang wis ana wiwit taun 1930, paguyuban iki anggotané warga asli lan turunan Cina kang mapan ing gedung Bian Hian Tiong ing Gang Pinggir.[1] Jinis piranti musik kang dienggo ya iku kendang, bonang, kempul, gong, suling, kècrèk, gambang lan uga nganggo cak lan cuk uga nganggo penyanyi.[1] Ing taun 1950-an, jogèd khas Semarang iki sabeneré wis rada suda pamoré.[1] Gambang Semarang naté katula-tula supaya bisa ajeg lan ora mati nganti kagusur saka jogèd modern kontemporer kang dianggep wis makili jaman kang trus maju.[1]

Gambang Semarang

Jogèd iki racaké dipentaské ing acara-acara mirunggan, kaya ta:

  1. Festival Dugderan,
  2. Festival Jajan Pasar.

Mangsa KajayanBesut

 
Jogèd Semarangan

Ing taun 1945-an, kesenian iki naté jaya kang kaping sapisan, nganti bisa nglairaké ikon Gambang Semarang ing wektu iku ya iku Nenny lan Mpok Royom.[1] Nanging, kajayan iku mau ora suwé.[1] Nalika pentas ing Magelang lan dibombardir bala Jepang, anggota Gambang Semarang bubar Nenny lan Mpok Royom mèlu ilang.[1] Kesenian Gambang Semarang kang lair wiwit taun 1930 iki digagas Toako Lie Hoo Soen, wong kepercayan raja gula Asia Tenggara Oei Tiong Ham.[1] wektu iku, Gambang Semarang pentas kang kaping pisanan ing gedung pakumpulan Bian Hian Tiong ing Gang Pinggir.[1] Minangka kesenian kang minangka gabungan utawa karukunan warga pribumi lan warga turunan cina.[1]

LaguBesut

Jaman biyèn lagu Gambang Semarang mirib kaya lagu Gambang Kromong saka Jakarta.[2] Nanging manut rejaning jaman, lagu Gambang Semarang diganti lagu mirunggan Gambang Semarang.[2] Laguné ya iku lagu mirunggan Jawa Tengah nganggo basa Jawa, dicampur karo melodi keroncong digabung karo lagu-lagu pop Jawa.[2] Yèn ing jaman biyèn laguné nganggo rasa Betawi, Cina, Jawa-Mandarin, saiki Gambang Semarang luwih nggedhèaké rasa Jawané.[2]

Nguri-uriBesut

Ing jaman saiki Gambang Semarang sangsaya surut, sanajan to ing semarang akèh kelompok utawa sanggar jogèd nanging luwih mentingaké ing gladhèn jogèd kang modern.[2] Ora mung gambang semarang, jogèd-jogèd jawa klasik liyané uga wis akèh sing ditinggalaké.[2] Ana pawiyatan luhur ing semarang kang isih gelem nguri-nguri Gambang Semarang ya iku Fakultas Sastra gabung karo UKM Jawa UNDIP lan uga ing UKM Jawa UNNES gabung karo para karyawan lan dhosèn.[2]

Cathetan sukuBesut

  1. a b c d e f g h i j k Gambang Semarang(06 Juni 2011)
  2. a b c d e f g Gambang Semarang(07 Juni 2011)