Iwak setan (Black Ghost)

Ulam Black Ghost (Apteronotus albofrons) utawi ingkang wonten ing Indonesia kawéntar kanthi nama ulam sétan kalebet satunggaling iwak hias. Ulam punika asalipun saking Sungai Amazon, Brazil, Amérika Selatan. Nanging wonten ugi ingkang wastani bilih ulam black ghost punika. Ulam punika asalipun saking Sungai Amazon, Rio Paraguay, Brazil, Peru, Ekuador, Venezuela, lan Guyana. Ulam punika gadhah wujud awak ingkang pipih (tipis) kanthi dawa kirang langkung 66 cm dumugi 48 cm. Warni awakipun saking biru, ungu tuwa, dumugi radi ireng. Ingkang unik saking ulam punika inggih corèngan warni putihingkang wonten ing dawaning pérangan dorsal (wiwitan saking sirah dumugi dorsal tengah) saha kalih garis kanthi warni putih wonten ing buntut lan nyawijinipun sirip dhadha kaliyan sirip weteng [1].

Ulam black ghost

Ulam punika kalebet ulam pendamai. Ukuran awakipun saged 50 cm kanthi dawa rata-rata kirang langkung 35 cm. Adhedhasar wujud awakipun ulam setan punika kagolong dhateng ulam pisau (Knifefishes), inggih punika golongan ulam kados pisau ingkang lébar pérangan sirah lan awak lajeng ngruncing ing pérangan weteng. Ulam black ghost ugi kagolong dhateng electic fishes inggih punika ulam ingkang saged ngasilaken listrik. Ulam punika saed ngasilaken listrik andhap (< 1V/cm) kanthi frekuensi medan listrik 0.1 – 10 kHz. Listik punika kaginakaken kanggé ngenali objek sakiwa-tengené lan kanggé komunikasi kaliyan ulam listrik sanèsipun. Saénipun ulam punika boten dipunpiara kaliyan ulam ingkang ngasilaken listrik sanèsipun [2].

Ulam black ghost remen kaliyan papan ingkang lunak lan cenderung asem, nanging saged ugi gesang wonten toya ingkang warna-warna. Ulam black ghost ugi milih panganan kanthi jinis tartamtu, lan saged mangan pakan ingkang garing, beku ugi panganan urip. Nanging ulam sétan punika langkung remen kaliyan pakan cacing rambut.

Miara indukBesut

Bedanipun ulam setan ingkang lanang kaliyan wadon punika saged katingal saking jarak antawisipun tutuk kaliyan tutup angsang. Manawi ulam lanang punika jarakipun langkung dawa katandingan kaliyan ulam wadon. Ulam lanang langkung langsing katimbang ulam wadon ingkang gadhah wujud weteng gendhut. Induk ulam black ghost saged mateng endos manawi sampun umur kirang langkung satunggal taun kanthi dawa 15 cm.

Cathetan sukuBesut

  1. [1], black ghost - itfishing (dipun-akses tanggal 01 November 2012).
  2. [2], black ghost - o fish(dipun-akses tanggal 04 November 2012).