Parembugan Naraguna:Meursault2004/arsip-2009

Parembugan giyat

Re: FotocopyBesut

Wah éman sanget ngantos kantun wonten griya. Fotocopyan naskah siyos badhé dipunkintun kémawon? Mas Revo taksih kagungan alamat kula ta? Menawi kedah kula pendhet dhateng griya panjenengan, kula nembé saged mrika tanggal 31 Januari utawi 1 Februari. Matur nuwun. Sugeng makarya malih :) Tracy 02:20, 16 Januari 2009 (UTC)

Wah nuwun sewu punika nembé ketingal malih. Nggih mas, kula tetep badhé nyerat artikel senadyan mboten mlebet angka istimewa :). Puniki Jakarta jawah teras dados kula dèrèng siyos mendhet fotocopyanipun. Mugi-mugi dinten Setu utawi Minggu ngajeng kula saged mampir griya Panjenengan. Jam pinten nggih rayi Panjenengan wonten griya? Tracy 15:41, 4 Februari 2009 (UTC)

Sul rename request for Yenidai@jv.wikipediaBesut

Yenidai filed a rename request at Meta, but as there are local bureaucrats, we can't fulfill the request. If you wouldn't mind renaming Yenidai to something else so the user can usurp the name, we would greatly appreciate it.

Let me know if you have any questions, thanks! Kylu 02:43, 7 Februari 2009 (UTC)

Done! Meursault2004ngobrol 11:15, 7 Februari 2009 (UTC)

JV20K (bahasa Jawa)Besut

Sanes 100K (SMA) ta mas, taksih mbujeng kalihdasaK (SMP) rumiyin :) Nanging inggih punika, nyuwun duka, supados boten patos ketawis stubipun, lajeng dipun isi navbox2 lsp. Ugi sasagedipun ngupados depth ipun supados mboten anjlog, lajeng kula nakali sakedhik, saben artikel dipun isèkaken kaping kalih, sepindhah namung infobox rumiyin lajeng dipun sunting tambahan isinipun. Bab navbox punika janipun inggih radi redundant, nanging miturut pamanggih kawula sanget migunani, awit:
  • nggampilaken pamaos manawi badhe mirsani panggenan sanesipun
  • saged nedahaken kanthi leres panggenan ingkang kasebat punika dunungipun wonten pundi, amargi kathah nami ingkang sami
  • supados artikel boten katingal namung salarik ;))

Nyuwun pamrayogi, bab punika punapa andadosaken awon? bilih makaten mangke saged dipun icali. Matur nuwun.Pras 19:58, 20 Februari 2009 (UTC)

Matur nuwun, nalika 16.000 kebablasen :( Pras 22:00, 21 Februari 2009 (UTC)

Re:17.000Besut

Matur nuwun, kula upadosaken. :) Tracy 00:45, 23 Februari 2009 (UTC)

Haha matur nuwun sampun dipun paringi kesempatan. :) Tracy 00:09, 24 Februari 2009 (UTC)
Wilujeng njih mbak Tres, lha sapunika rak sampun sah, asmanipun sampun kacathet wonten ing hall of fame Wiki Jawi :-)) Pras 00:16, 24 Februari 2009 (UTC)

Kaca panjangBesut

Mangga mas, rumiyin punika angkahipun manawi wonten ingkang bade nglajengaken mertal supados gampil, nanging kasunyatanipun mboten wonten :) Pras 11:58, 27 Februari 2009 (UTC)

Pesan nalika mindhah artikelBesut

Mas, pesan sing muncul nalika mindhah artikel (kaca astamiwa) isih jroning basa Indonesia, nyuwun tulung manawa ana wektu. Maturnuwun.Pras 12:07, 3 Maret 2009 (UTC)

Maturnuwun.Pras 12:54, 3 Maret 2009 (UTC)

Logo wiki jvBesut

Mas, tulisan wikipedia bauwarna mardika (carakan), aksara na ing bauwarna kok nganggo aksara murda kenapa ya? kamangka ora ing wiwitan? apa merga asli saka basa Sangkretane? Mung kepengin weruh :) Pras 12:15, 3 Maret 2009 (UTC)

Matur nuwun pamedharipun.Pras 12:57, 3 Maret 2009 (UTC)

Re:Punapa panjenengan pirsaBesut

Temtu kémawon kula sarujuk Mas, dados wiki jv saya regeng ketingalipun :-). Tracy 14:52, 4 Maret 2009 (UTC)

sotasomaBesut

lah ora ngerti. ketoke dudu aku. ang 01:21, 5 Maret 2009 (UTC)

Wikimedia Meta-WikiBesut

Bisa bantu proyek Wikimedia Meta-Wiki dalam Bahasa Jawa? Terima Kasih. Mikhailov Kusserow (gunemanku) 05:46, 6 Maret 2009 (UTC)

WikibreakBesut

Nyuwun palilah kanggo wikibreak sawetara wektu miwiti kaping 24 Maret nganti 4 April 2009, kanggo kaperluan ibadah umrah. Matur nuwun, nyuwun pandonga lan gunging pangaksami.Pras 00:27, 23 Maret 2009 (UTC)

Sampun wangsul, namung taksih watuk-flu, dados saged aktif sakedhik-sakedhik rumiyin, maturnuwun.Pras 23:55, 1 April 2009 (UTC)

Nuwun duka mas , kula nembe kemawon wangsul saking mBlora, keng ibu kapundhut nalika dinten Senen dalu, nyuwun duka mboten sempat pamitan rumiyin. Pras wicara 22:04, 6 November 2009 (UTC)

Matur nuwun donganipun mas, manawi sampun dugi Jkt nyuwun wartos (sms) mbokmanawi saged tetepangan. Pras wicara 23:58, 7 November 2009 (UTC)

Basa JawaBesut

Loch saget Basa Jawi toch? Lagi ngerti kulo...NaidNdeso 18:13, 24 Maret 2009 (UTC)

Masjid Al AqsaBesut

Aku nerjemahake Masjid Al Aqsa tibake wis ana Mesjid Al Aqsa. Kepriye cara gabung ya? :)Pras 11:51, 4 April 2009 (UTC)

Matur nuwun mas Mersault, artikel sampun dipungabung.Pras 23:30, 24 April 2009 (UTC)

Artikel lan gambar pilihanBesut

Tibake wis sasi Mei, apa ya kanggo AP lan GP Mei 2009?. Pras 23:32, 30 April 2009 (UTC)

Bot policy di jvBesut

Nyuwun pencerahan anane pitakonan bab bot policy ing Wiki Jv. Matur nuwun.Pras 23:18, 14 Mei 2009 (UTC)

Artikel pilhan Juni 2009Besut

Mas, punapa njih saenipun kangge AP & GP Juni 2009?. Pras 00:53, 4 Juni 2009 (UTC)

Boten punapa-punapa mas, nggih sinten kémawon ingkang kober. Nyuwun duka, AP Juni punika kepeksa dipun pasang Jawa Tengah rumiyin, kawatos menawi kedangon.Pras 14:27, 14 Juni 2009 (UTC)

Wikipedia:Warung_Kopi#Bot_policyBesut

You said you would discuss. So, what's the result ? Rubin16 12:04, 18 Juni 2009 (UTC)

The proposal was made more than a month ago... and we really need your decision: whether it is negative or affirmative. Please, write your opinion 'cause jv.wiki is in implementation list and we can't deal with other wikis without conclusion in this wikipedia. Thank you Rubin16 06:55, 28 Juni 2009 (UTC)
Dari penelitian singkat saya ternyata mayoritas wiki mengijinkan automatic approval dan glabal bots. Hanya beberapa saja yang tidak mengijinkan seperti:
Current implementation (not allowed)
  • Automatic approval: kowiki, nlwiki, nlwiktionary
  • global bot: igwiki, wuuwiki, kowikiquote
Proposed implementation (not allowed)
  • Automatic approval: alswiki, idwiki, mswiki, ndswiki
  • Global bots: idwiki, ndswiki, afwiktionary
Memang id tidak menyetujui, tetapi bagaimana kalau jv mempelopori? bahayanya apa mas? hak-hak global bots kan juga ada pembatasannya? Apakah keputusan ini non reversible? Apa kedepan bisa kita ubah lagi? Menurut pendapat saya banyak untungnya daripada ruginya. Mohon dipertimbangkan, Maturnuwun. Pras 10:57, 28 Juni 2009 (UTC)

Re: TepanganBesut

Matur suwun, Mas Revo. Rumaos bombong manah kaulo, angsal salam sangking Mas Revo. Ali Munir 10:43, 29 Juni 2009 (UTC)

Navbox spy bisa collapseBesut

Mas, nyuwun tulung pripun supados navbox saged collapse/auto-collapse? Kadosipun kedah dipun-modifikasi wonten ing MediaWiki:Commons.js njih? Badhe kula cobi nanging ajrih. Nuwun sewu ganggu.Pras 22:23, 23 Juli 2009 (UTC)

Re: Mantun?Besut

Matur nuwun Mas Revo, kula sampun pulih 100%. Niku wau rak nyuntingipun ing acara Lokakarya Menulis Wikipedia - INAICTA 2009 ing JCC. Salam! Tracy 13:14, 29 Juli 2009 (UTC)

Haha inggih Alhamdullilah :), mugi-mugi tahun ngajeng saged pepanggihan ing acara INAICTA 2010. Tracy 00:40, 31 Juli 2009 (UTC)

Ambal warsaBesut

Wilujeng ambal warsa, mugi-mugi tansah pinayungan ing karaharjan.--Pras 13:40, 2 Agustus 2009 (UTC)

BintangBesut

Matur nuwun bintange ya mas :) Salam Wikipedia.Pras wicara 22:33, 14 Agustus 2009 (UTC)

Wah matur nuwun sanget bintangipun Mas. Kok dados silih gentos kirim-kiriman bintang Wiki :-). Salam. Tracy wicara 11:41, 13 Oktober 2009 (UTC)

Short storyBesut

Thank you for the translation! :) --Eino81 wicara 20:36, 16 Agustus 2009 (UTC)

Kategori:KéwanBesut

Matur nuwun.Pras wicara 20:48, 17 Agustus 2009 (UTC)

Re:Ambal warsaBesut

Amin. Matur nuwun sanget Mas Revo. :)Tracy wicara 03:06, 26 Agustus 2009 (UTC)

jayvdb rename requestBesut

Hi Meursault2004, could you please rename my account to "John Vandenberg". see meta:User_talk:John_Vandenberg#global_rename_confirmation. Thank you. John Vandenberg wicara 00:58, 13 September 2009 (UTC)

Done. Meursault2004ngobrol 09:23, 14 September 2009 (UTC)

Sugeng RiyadiBesut

Matur nuwun ucapannya mas. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.Pras wicara 07:54, 20 September 2009 (UTC)

The Fox and The HoundBesut

If I get globially banned, I have the account Tingtangtong. Yes, I made that account, sometimes I do sockpuppet ala TheStayCat for fun. But here it comes in handy. Ice Age lover wicara 21:49, 30 September 2009 (UTC)
I made a request for these same articles here. OK? I'd like them please. Tiānxiànbǎobǎo wicara 23:13, 2 Oktober 2009 (UTC)
OK, I saw of it at the ANI. I was working a lot today at Malay wikipedia, adding some categories, cleanup, and external links to the articles. Can we have a category for film about animals at id wikipdia? Sorry about all of this, I just like Disney too much. Do you think it would be better to talk about this at id wikipedia, or Maley, or just here? Tiānxiànbǎobǎo wicara 16:53, 3 Oktober 2009 (UTC)
Go ahead be my guest. As long as it's not vandalism. Meursault2004ngobrol 18:55, 3 Oktober 2009 (UTC)
Is vandalism the same as adding Indonesian text to Javanese wikipedia, or is it just adding drafts of banned Wikipedia articles at jv or id wikipedia? I will stop doing both. However, would you mind if we used these drafts at id or jv wikipedia and left Collectian to dwel with the worse off versions? Also, if you were to edit these articles at en out of interst and not out of meatpuppetery, would it still be vandalism? Tiānxiànbǎobǎo wicara 20:52, 3 Oktober 2009 (UTC)
I think you can judge for yourself. What is vandalism and what is not. A good edit is still a good edit. However, this is the Javanese language Wikipedia, so all contributions are should be in Javanese.
Well, if I edit them out of interest, of course it's not vandalism. However for the time being I will avoid that as well. Because it will make my edits suspect. Meursault2004ngobrol 21:44, 3 Oktober 2009 (UTC)
Hey, I know you can't edit for me, but this is obvious vandalism that went unnoticed. Tiānxiànbǎobǎo wicara 20:54, 3 Oktober 2009 (UTC)
It's already corrected. Meursault2004ngobrol 21:44, 3 Oktober 2009 (UTC)
There was two bits of vandalism, from the same user. The one that was corrected was the release date of the film. The one that is still unnoticed is that they changed Beauty and the Beast (1991 film) to Beauty and the Beast (2005 film). Therefore, Beauty and the Beast is now a red link. Please correct it as remember this was one of Disney's classics, and it's not underrated like The Fox and the Hound is. By underrated, this means that the movie doesn't get a lot of attention or good reviews like it should. The only attention it gets now is because of me! Because of all the iws, and the "vandalism". Do you think there was anything, anything wrong with my version? I know Collectian does, and if she didn't she still hates sock edits, even by meatpuppets. I don't think you should edit it if they still find you, and I'm sorry about this. But in my opion this is all Collectian's fault. She should know the edits were an improvement on the article, and she is too shubron to realize that! However, I think if we (you and I) just edit it here or at id wikipedia they won't notice. 'Cause she doesn't speak the language, OR use computer translaters. Tiānxiànbǎobǎo wicara 22:25, 3 Oktober 2009 (UTC)
  • Hi. If I'm reading the above correctly, now would be a good time to revert, block, and ignore everything from this kid on all WMF projects. Cheers, Jack Merridew 08:43, 4 Oktober 2009 (UTC)
Oh yeah? Then why are YOU listed on English wikipedia as an UNBLOCKED sockpuppet? If you revert my stuff, you should still contribute to these articles ok? Do these movies not interest you? Face it, Disney movies RULE! The Fox and the Hound, The Rescuers, The Lion King, Bambi, they are ALL awesome! So yeah, see the history of The Fox and the Hound and The Rescuers in Thai, I added plot summeries, but it may need cleanup. Ok? Also, you and your sockpuppets seem to be in the films project, so do they have that in Thai? I KNOW they have it in Malay! So, Mr. unblocked sockpuppet, think about the pain YOU went though being a sockpuppet and how long it took to get unbanned! UNLESS, this is so stupid joke. Also, I've found MORE vandalism. Tiānxiànbǎobǎo wicara 15:52, 4 Oktober 2009 (UTC)
Well, that was fun. You've got another sock going here. There's a difference between us, Michael; I'm a person with serious clue who happens to have walked on the sock-road; you're a disruptive user with nothing to offer any of our projects. I've not much encountered you, but have noticed you on wikisource as well as en:wp. And guess what? I know *everyone*. Your latest shit with Revi on en:wp is going to move your situation up to a global ban. Congratulations. I've helped sort-out problems a lot more serious than your bullshit, so have no doubt that your hide is going to be nailed to a boxcar door and ride off into the sunset. fyi, that's from the ending of w:Boxcar Bertha. Jack Merridew 03:37, 5 Oktober 2009 (UTC)
It's best to be polite and not to harass this user Michael. Meursault2004ngobrol 19:51, 4 Oktober 2009 (UTC)
I'm sorry. I just got scared I was gonna get blocked again. Also, as I am new to Thai, Indonesian, Javanese, etc. I appricate help from others. I think I need all the help I can get. I should have stayed here and not had you do Teletubbies for me, well, Teletubbies, I guess was ok, maybe even Ice Age, but I BLEW IT with The Fox and the Hound. I don't know. I thought maybe she wasn't watching it. I still don't know if she was or if she had that feeling that something was afoot and saw meatpuppetry. Now the same will happen for the other two I guess. But it would be nice if I could get the Enchanted xmas article corrected. Ok, maybe this is what you could do: you could write a short stub about it here (it's a Disney animated movie, and the sequel to the 1991 classic Beauty and the Beast), and then add jv: to the en version, and then say, correct year of film, and they won't know, because I saw on Slumdog Milliare, after you added the jv iw, you reverted some vandalism. Just a thought. I'm going to eat, then I might make a short, Javanese language stub for Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas. Thanks. Tiānxiànbǎobǎo wicara 20:31, 4 Oktober 2009 (UTC)
article put up, can use some, uh, I don't know, expandtion, but it's there. Tiānxiànbǎobǎo wicara 20:54, 4 Oktober 2009 (UTC)
It is still the same you know. If I edit the article your friends on the English Wikipedia will see this conversation. It's not point. I would like to help but it's not possible. If you get banned on English Wikipedia I think you should try to get yourself unbanned. Or why don't you try other wiki sites? I am just curious, why do you like to contribute on these Asian languages Wikipedia editions? Are you Asian American or is it just coincidence? Meursault2004ngobrol 23:17, 4 Oktober 2009 (UTC)
because I saw on Slumdog Milliare, after you added the jv iw, you reverted some vandalism. Actually I am amazed you analyzed my edits to get your point ... Meursault2004ngobrol 23:32, 4 Oktober 2009 (UTC)
Oh yeah, you know, that Femalesrule person, is, uh, (loud gasp) back! I'm sorry I'm freaking out here, but this dofus IS THE WORST! I mean, WTFUN? Seriously, I had found them, if I could have, I would have gotten them blocked, and then I tried telling PMDrive1061 but they can't even listen to me! I think Wikipedia would be A LOT better without this Femalesrule person AND Collectian, AND any other dofus out there. And this is coming from a Teletubby fan. I think that says something, don't you? Please just get this person blocked already, tell them it's Bambifan101 and you might get an award! Tiānxiànbǎobǎo wicara 21:04, 4 Oktober 2009 (UTC)
Oh and I saw something else, on Homie the Clown, they actually said that there son was watching this in history class! They have a son and they're adding stupid, pointless, rambling, nn (non-notable), origanal thought to the pages like they have nothing better to do! I may be a Disney Vandal (or Fandal Disney in Welsh, yes, I'm banned there too! and not only do they rbi but they also fully protect all Disney articles there! Insane!), but I have a reason for having nothing else to do, I'm a kid! I may speak better Thai, Indonesian, Javanese, etc. by the time I have a son! Tiānxiànbǎobǎo wicara 21:10, 4 Oktober 2009 (UTC)
If you're already aware about your own condition, why not try to change it? Meursault2004ngobrol 23:17, 4 Oktober 2009 (UTC)

"::It is still the same you know. If I edit the article your friends on the English Wikipedia will see this conversation. It's not point. I would like to help but it's not possible. If you get banned on English Wikipedia I think you should try to get yourself unbanned. Or why don't you try other wiki sites? I am just curious, why do you like to contribute on these Asian languages Wikipedia editions? Are you Asian American or is it just coincidence? Meursault2004ngobrol 23:17, 4 Oktober 2009 (UTC)" user means jv version needs help/expantion, not en version. coincidence? yes. User appers to not be able to log in with that account now and uses Charlottesweb2 account instead? yes. more fun from Bambifan101 copy-cats: [1] page move vandalism. tyipical. tell them it's The Grand Reverter. Also, unbanning seems inposible now. Do you think they might already even be reading this stuff?Charlottesweb2wilbursgreatadventure wicara 23:44, 4 Oktober 2009 (UTC)

  • Revi, You've shown enough good faith here. This kid is a troll; he fucks with people. If he seems to offer tidbits of value, it's just bait, just part of the game. Too many twerps from the supposedly developed countries simply have too much time, too much internet access and no clue about being serious. This kid is one of them. Many users on en:wp have spent too much time on this sort of talking in circles. The reason he's here, is because he gets too hard a time there. I suggest you block every one of his accounts immediately on every project you have rights on. If he ever wants to straighten up and fly right, he has to address the concerns of *all* the people who have issues with him. The message to be sending is party's-over. Cheers, Jack Merridew 03:47, 5 Oktober 2009 (UTC)

Gray's anatomyBesut

Nuwun sewu isih akeh abang-abange mas, mbok menawa alon-alon bisa diisi ya.Pras wicara 13:48, 24 September 2009 (UTC)

Pertalan kawicaksanan jeneng panganggo lllBesut

Mas, wis tak jajal njarwakna kawicaksanan jeneng panganggo ing kéné saka Kebijakan nama penggguna, nanging isih kasar banget, nyuwun dipriksa lan didandani nggih. Pras wicara 22:09, 27 September 2009 (UTC)

Ana pr proofread manèh, nanging alon-alon waé sinambi mlaku: Paugeran nerjemahaké artikel; Pènget pambèbèran isi crita; lan Wikipedia:Pitulung. Sing pungkasan durung rampung, rencana kanggo nggenti Pitulung:Isi). Matur nuwun. Pras wicara 23:36, 29 September 2009 (UTC)

FYIBesut

Zie hier - jv:wiki als geïnterwikiede zandbak voor een geblokkeerde gebruiker van en:wiki, het is weer eens wat anders. Groet, Wutsje wicara 19:05, 30 September 2009 (UTC)

Sockpuppet & vandalBesut

Jeneng sockpuppet saka Panganggo:Charlottesweb2wilbursgreatadventure iki apa ora diblok sisan? Panganggo:Tiānxiànbǎobǎo, Panganggo:Ice Age lover, Panganggo: Tingtangtong. Pras wicara 10:17, 5 Oktober 2009 (UTC)

Sabeciké pancèn diblokir waé. Kabèh wis diblokir kejaba Panganggo:Tiānxiànbǎobǎo, nanging dhèwèké durung agawé kaluputan. Meursault2004ngobrol 10:37, 5 Oktober 2009 (UTC)

+ hak aksèsBesut

Matur nuwun kapercayané, nyuwun pangèstu muga-muga bisa ngemban kapercayan kasebut. Nanging nyuwun "pencerahan" amerga aku durung weruh apa-apa. Matur nuwun lan sugeng makarya. Pras wicara 12:38, 8 Oktober 2009 (UTC)

Sami-sami pak. Hak aksès birokrat punika saged ngangkat opsis utawi birokrat. Sabèntenipun ugi saged nggantos nami panganggé utawi maringi/njabel hak aksès bot. Nanging sapunika hak aksès bot sampun arang awit saged langkung meta. Meursault2004ngobrol 12:40, 8 Oktober 2009 (UTC)

Inggih mas, matur nuwun sepindhah malih kapercayanipun. Pras wicara 12:51, 8 Oktober 2009 (UTC)

Re:Kategori:Luar angkasaBesut

Mbokmenawi langkung saé Kategori:Luar angkasa dipun gantos dados Kategori:Antariksa. Meursault2004ngobrol 08:19, 13 Oktober 2009 (UTC)

Inggih sae, sarujuk, mangke dipun gantos.Pras (wicara) 13:58, 13 Oktober 2009 (UTC)

Mumpung ol, kategori:Luar angkasa wis tak busak mas. Oh iya, aku lali jenengé cithakan kanggo masang AP ing Kaca Utama apa ya mas? Soalé ana "angka loro" ing pojok dhuwur, rasané kok rada ngganggu arep tak busak. Maturnuwun.Pras wicara 23:21, 1 November 2009 (UTC)

Usertemplate?Besut

Pardon me for bothering you, but I've been searching the Javanese wikipedia for its equivalent of en:Template:Userpage with no success (I don't speak Javanese, which complicates matters, obviously). I did find the Indonesian one (id:Templat:Halaman pengguna). Is there a Javanese one? Urhixidur wicara 15:04, 17 November 2009 (UTC)

Never mind, finally found it : Cithakan:Userpage... Urhixidur wicara 15:23, 17 November 2009 (UTC)

Jeneng GeografiBesut

Mas Revi, mas Ang, mbak Tracy, nyuwun pamrayoga ngenani dhiskusi jeneng Kecamatan Kudus. Matur nuwun. Pras wicara 11:34, 21 November 2009 (UTC)

Re: Request for help, pleaseBesut

Matur nuwun mas, kula nembé wangsul saking liburan Iedul Adha. Salam. Pras wicara 20:46, 1 Desember 2009 (UTC)

Bali menyang kacané "Meursault2004/arsip-2009".