Parembugan Naraguna:Meursault2004/arsip-2010

Active discussions

Sockpuppet & vandalBesut

Katonane si "pecinta es" muncul maneh ing Charlotte's Web, The Rescuers Down Under lan Ice Age: Dawn of the Dinosaurs‎ nganggo IP 68.220.171.227 nanging suntingane ora pati mutawatiri. Matur nuwun. Pras rembugan 02:53, 27 Maret 2010 (UTC)


DialèkBesut

Wis dadi pasetujon komunitas yèn panulisan artikel ing Wikipedia abasa Jawa iki migunakaké basa Jawa standar baku tataran ngoko utawa krama. Nanging kita kabèh uninga yèn nyatané ana dialek basa Jawa sing sumebar lan akèh pamicarané. Contoné dialek Jawa Timuran, apa saben ana kontributor sing ngisi artikel nganggo dialek mau banjur kudu diterjemahaké? utawa dibusak? yèn isiné apik rak éman yèn kudu dibusak.

Usulku yèn disarujuki, artikel basa Jawa dialek diwènèhi kasempatan, mung diwènèhi katrangan ing ndhuwur utawa diwènèhi kategori, umpamané Kategori: Basa Jawa dialèk Jawa Wétanan. Nyuwun panemu. Pras wicara 13:12, 9 Februari 2010 (UTC)

Setuju. Asal kanggo lingkup sing terbatas. Contoné artikel perkara rujak cingur bisa mawa dialèk Surabayan. Nanging menawa umum ya aja. Meursault2004ngobrol 15:12, 16 Februari 2010 (UTC)

Usul tambah pengurusBesut

Gandhèng akèh pengurus ing Wiki Jv iki sing sibuk. apa apiké nambah siji loro pengurus sing bisa aktif ya mas? Katoné Mas Sabudis aktif lan sregep, mbokmanawa bisa dilamar :) Matur nuwun.Pras wicara 21:11, 10 Februari 2010 (UTC)

Oké sarujuk, nanging pamilihan dhisik lan cacahé pangurus dikurangi beciké. Kayadéné Hayabusa lan Slamet Serayu. Mengkon yèn wis aktif manèh bisa diangkat. Meursault2004ngobrol 15:11, 16 Februari 2010 (UTC)

Mas Revi, mas Ang, Mas Mas Slamet, mbak Tres, mas Ali lan para sutrisna kabèh, amarga kakurangan tenaga aku ngusulaké panambahan pengurus anyar, mangga dipirsani ing Warung Kopi. Matur nuwun. Pras wicara 07:32, 18 Februari 2010 (UTC)

Mas Revi, katoné pamungutan swara wis lumaku rong minggu lan wis padha sarujuk kabèh, mangga diaturi nutup lan diputusaké. Salam. Pras rembugan 22:57, 4 Maret 2010 (UTC)

Gandheng mas Revi katone isih sibuk, nyuwun palilah hak panganggo Sabudis wis tak owahi daadi pangurus, nyuwun pangestu. Ngenani pangurus a/n Hayabusa lan mas Slamet apa arep diajokake liwat pamungutan swara dhisik apa langsung diowahi wae sauntara ben ora kakehan jeneng? Matur nuwun. Pras rembugan 13:00, 5 Maret 2010 (UTC)

Matur nuwunBesut

Ngaturaken matur nuwun dumateng mas Revi ingkang sampum purun maringi pilihan wonten ing usulan pangangkatan pangurus énggal.
Sabudis rembugan 00:42, 2 Maret 2010 (UTC)

Re:Pengalihan Tembung sesulih pandarbe Matur nuwun. Pras rembugan 12:35, 17 April 2010 (UTC)

The Fox and the HoundBesut

Needs translation into Javanese. Help? 70.146.254.97 22:02, 6 April 2010 (UTC)

Kadosipun ingkang asma panjang punika taksih sadherek kaliyan ingkang rumiyin mas, nanging boten punapa salami dereng damel mala, mangke kula tiliti malih. manawi pangreksan kula kinten pancen inggih peryogi kangge sauntawis.Pras rembugan 01:14, 21 Juli 2010 (UTC)

The more help the better! 69.85.235.3 14:25, 13 Oktober 2010 (UTC)

Interview JimboBesut

Mas iki kok ana panyuwunan video interview saka Jimbo Wales kanggo Wikimania. Iki Jimbo tenanan apa Jimbo-Jimbo-an ya? Nek tenan prayogane mas Meursault wae sing ngadhepi, ben manteb, aku ora nguwasani. Wektu wis nyluthek jarene. Matur nuwun.Pras rembugan 10:30, 1 Juli 2010 (UTC)

Kula pasrah bongkokan mawon mas. Kawruh bab Wikipedia Jawi nembe sakedhik tur cara Inggrisipun mangké rak glagepan. Kula badhé mangsuli manawi bab punika kula pasrahaken panjenengan kémawon nggih ingkang langkung kuwagang sanudayanipun. Matur nuwun sakdèrèngipun. Pras rembugan 09:15, 6 Juli 2010 (UTC)
Punika wangsulan kula:

Hi Jimbo, Thanks for choosing me as a respondent to your personal investigation regarding smaller language Wikipedias. I feel sorry that I’m not the best one to speak on behalf of Javanese Wikipedia. In Javanese Wikipedia we have Mersault2004, that have better understanding of the matters, and he is also a founder of Indonesian and Javanese Wikipedia. I confident he is the best person to answer all your question about Javanese Wikipedia. Best regards. Pras rembugan 09:38, 6 Juli 2010 (UTC)

Selamat ber Wikimania. Pras rembugan 04:30, 9 Juli 2010 (UTC)

Article about a short novel of Klaus EbnerBesut

Hello Revo,

Some time ago, I think it is already two years now, you created articles on the Austrian writer Klaus Ebner in Javanese, Indonesian and Sundanese. For some months there is another article available, on Ebner's short novel Hominide, which I find a very funny and hilarious book. The original articles in Catalan, German and French have been written by user Svartvicks, who is a guy from Perpignan in Southern France. I did the English translation and got eventually linguistic help by an American lady, user Yllosubmarine. A Spanish translation has been done by user Vubo, whom I don't know at all.

I would like to ask you if you would be interested again in translating it, into Javanese or Indonesian. I'll give you the link to the English version:

Many thanks for your consideration. Cheers. --Torsten Wittmann rembugan 19:18, 9 Juli 2010 (UTC)

Many thanks for your endeavors. I know the problem that the book is not on stock in bookstores. FZA is a tiny Viennese publisher and it seems to me that they don't have any contracts with the large German distributors. And if Libri and other distributors don't list it, you don't have it in Amazon, no bookstore has it on the shelf (maybe some in Vienna do, but I'm not there) and some of them may even say that the book wouldn't be available when you ask. Anyway, it was no problem at all to order it at my bookshop in Karlsruhe and they got it within some days. A last resort would of course be to order it at the publisher himself (on their website) but I think then you would have to pay the shipping costs. Cheers. --Torsten Wittmann rembugan 18:27, 24 Juli 2010 (UTC)

Hello Revo,

I feel I have to inform you that I have begun major re-works on the English article on Hominide. This is a result of a short discussion with user Yllosubmarine and my wish to promote the article to GA status. Based on her hints I've begun with major restructurations and I did not consider that you are in the middle of a translation. I hope I don't jeopardise your own work now, and I am sorry for this. Maybe the German version can help you since it remains static. On the other hand I will not delete any paragraphs, I will only extend and re-order them (some titles will change some will be new). Cheers. --Torsten Wittmann rembugan 11:55, 25 Juli 2010 (UTC)

Toy Story 3Besut

Can we have this page? Translate from the id wiki? Stub? Anything? Please and thank you. Dawa rembugan 02:57, 18 Juli 2010 (UTC)

I got Pras to protect a few articles with excessive vandalism for months involving some movie called "Spider's Web: A Pig's Tale" however, on SpongeBob SquarePants, it's only move protected so it should be changed. There are a good number left but I guess we could wait until the next vandalism edit happens. I still would like the Toy Story 3 page. Dawa rembugan 15:10, 20 Juli 2010 (UTC)

nuwun sewuBesut

nuwun sewu, nguripake bot maneh lan malah sempat ngganggu kaca iku. pangapurane. ang rembugan 16:30, 25 Juli 2010 (UTC)

Logo: Project name & SloganBesut

Hello. We're currently collecting project names and slogans as a part of a logo cleanup. It looks like you already translated your logo, but we can't reuse that text in the future because we can't copy-paste from an image. Would you mind giving us the translation you guys use for the following?

  • Wikipedia
  • The Free Encyclopedia

Please put your translation on my Meta-Wiki talk page. Thanks in advance for your help! Cbrown1023 rembugan 23:58, 5 Agustus 2010 (UTC)

Thanks Meursault2004, but do you also have the text that's currently on the logo? It doesn't look like it uses Latin script. Could you give me that text? Cbrown1023 rembugan 20:51, 7 Agustus 2010 (UTC)

WowBesut

Terlihat jauh lebih indah, matur nuwun mas Revo :) Mimihitam rembugan 16:00, 26 Agustus 2010 (UTC)

ArtikelBesut

[copas]: Matur nuwun pak artikelipun :-) Kula saweg nyiapaken artikel pak Pras nanging kok majalahipun ketinggalan ing griya :-( Meursault2004ngobrol 14:51, 26 Agustus 2010 (UTC)

[wangsulan]: Sami-sami mas, mandar janipun sampun dangu dèrèng kober nerjemahaken saking id. Manawi kanggé kula pribadi kadosipun mboten sesah kémawon, amargi boten eligible. Nanging maturnuwun sanget kawigatosanipun. Pras rembugan 21:09, 26 Agustus 2010 (UTC)

aksaraBesut

katone wis dijawab pak pras. mas revo nduwe conto aksara liyane jason sing apik kanggo conto? ang rembugan 19:23, 27 Agustus 2010 (UTC)

Gandhèng saiki wis ana tabel unicode-é, apa ora perlu disuwun menyang programmer mediawiki supaya macak font hanacaraka? Apa perlu tuku hakciptane dhisik apa kepriye ya mas? Sabab yen ing Wiki wis bisa nulis nganggo aksara jawa rak ora perlu nganggo gambar manèh. Yèn ana kalodhangan wektu mas Revo manawa bisa ngubungi sing kawogan? Maturnuwun. Pras rembugan 10:59, 24 Desember 2010 (UTC)

Tabelipun sampun wonten kok mas ( wonten ngriki ) , manawi boten lepat ingkang urusan bagéyan makaten punika Milos saking Serbia, mbokmanawi saged dipun kontak. Matur nuwun. Pras rembugan 08:59, 25 Desember 2010 (UTC)

PelatihanBesut

Ysh mas Revo. Minangka persiapan kanggé pelatihan wonten sawetawis calon panganggo ingkang badhé sinau nyunting wiki jv. Nyuwun kepareng sampun dipun blokir rumiyin manawi wonten kalepatan. Punika nembe kula bimbing. matur nuwun. Pras rembugan 11:56, 25 November 2010 (UTC)

Matur nuwun mas, punika nembé random kok, sinambi tuwi tiyang sepah nyobi sosialisasi dhumateng ingkang katingal wonten minat ndhèrèk nyunting wiki jv. Pras rembugan 21:41, 25 November 2010 (UTC)

Mas Revi, Mas Ang, mbak Tres, mas Sabudis, mas Ricky, mas Ichsan lan para kadang sutresna Wiki Jv liyane,

Suk dina Rebo wengi tanggal 8 Desember 2010 wiwit jam 18.00 kita dijak rapat mbak Chika (Wikimedia Indonesia) ngenani rencana pelatihan nulis wiki (Jv lan Su). Papane ing FX Senayan. Apa ana sing kagungan wektu?

Dana kanggo program pelatihan mau wis disanggupi dening Wikimedia Foundation ora ketang cumpen.

Rawuhe para kadang tansah diantu-antu. Matur nuwun. Pras rembugan 00:41, 7 Desember 2010 (UTC)

Mas Revi, hasil rapat semalam mengingat sempitnya waktu koordinasi, untuk pilot project ini diarahkan ke UNES Semarang dulu nggih, soalnya disana sudah siap dan bersedia. Hari ini koordinasi dengan Kajur dan Rektor.

Kita mengharapkan kalau bisa ada support juga dari Pemda Jateng, Pusat Bahasa dan Balai Bahasa Jateng, liputan media cetak dan elektronik. Untuk Pusat Bahasa apa mas Revi kersa paring info awal? Dengan support dari Pusat Bahasa tentunya Balai Bahasa Jateng akan lebih respon. Matur nuwun. Pras rembugan 01:22, 16 Desember 2010 (UTC)

Matur nuwun mas Revi. Inggih leres manawi wonten wekdal nyuwun tulung kontak Pusat Bahasa Rawamangun dipun suwun maringi info awal dhumateng Balai Bahasa Jateng manawi badhe wonten Program Revitalisasi Wikipedia Bahasa Jawa ing UNES Semarang. Mangke kula ugi badhe ngubungi Balai Bahasa ing Jl Malang Tembalang Semarang. Nanging manawi wonten info saking Pusat Bahasa tamtu langkung gampil, sakbotenipun kersa hangrawuhi nalika upacara pembukaan, sokur bage manawi kersa cawe-cawe dados peninjau utawi mbiyantu penjurian (nanging boten wonten anggaranipun hehe). Pras rembugan 10:21, 16 Desember 2010 (UTC)

Matur nuwun mas, kadosipun Pusat Bahasa sampun kontak dhumateng Balai Bahasa Jateng. Sawetawis punika proposal grant dereng confirm, nengga kabar tanggal 7 Januari, manawi boten dipunsarujuki inggih kedah batal. Rencana pelatihan calon pembimbing manawi siyos badhé dipunwiwiti wulan Januari lan pelatihan kanggé para peserta wiwit wulan Maret. Nyuwun pandonga lan idi pangestu. Pras rembugan 20:44, 23 Desember 2010 (UTC)

Kategori:KriminalitasBesut

Pak Pras, kategori Kriminalitas kula gantos dados kadurjanan inggih. Awit punika tembung Jawinipun ... Kula naté maos ing kalawarti Damar Jati. Lajeng kategori Kajahatan sèksual badhé kula gantos kadurjanan sèksual. Suwun lan salam. Meursault2004ngobrol 11:05, 27 Desember 2010 (UTC)

Inggih sumangga, matur nuwun mas dipun émutaken. Pras rembugan 11:43, 27 Desember 2010 (UTC)
Bali menyang kacané "Meursault2004/arsip-2010".