Parembugan Naraguna:Pras/arsip-2009

Arsip (Archive):
2007
2008

Gambar pilihan besut

Pak Pras, siyos ingkang pundi gambar pilihan wulan punika [1]? Hehe sadèrèngipun sugeng warsa énggal :) Tracy 02:59, 7 Januari 2009 (UTC)

Sarujuk sanget. Ide ingkang "brilian" :). Sumangga langsung dipun damel kémawon Pak Pras. Tracy 04:02, 7 Januari 2009 (UTC)
Pak Pras, kula nembé kémawon tanglet kaliyan mas Revo ngenani gambar pilihan. Criyosipun mboten punapa-punapa gambar pilihan mboten wonten gandhèng cènèngipun kaliyan artikel pilihan lan sarujuk dhumateng usulipun Pak Pras, ngiras turut prihatin kaliyan kedadosan ing mrika (langkung aktual mekaten). Mangga Pak, langsung pun damel kémawon. :) Tracy 05:10, 7 Januari 2009 (UTC)

Sip. Matur nuwun sanget. Salam. Tracy 07:06, 8 Januari 2009 (UTC)

Saking Sherlockindo besut

Ingkang kinurmatan Pak Pras, tepangaken nami asli kula Nurahmat Agustianto lan taksih SMA kelas sedasa. Kula sakmenika ndhunung dhateng Blitar, Jawi Wetan. Kula nggih ndherek seneng basa Jawi sampun wonten Wikipedia-nipun, dados kita saged nguri-uri budhaya lan sastra Jawi. Cekap semanten rumiyin, mugi saged dipunsambung malih lintu dinten. Nuwun. Sherlockindo 12:50, 8 Januari 2009 (UTC)

RE: Welcome besut

Hi, Homer. Thank you very much for the welcome. Always a pleasure to help. Regards, --Lucien leGrey 12:40, 13 Januari 2009 (UTC)

Hello Pras. I was running my bot Luckas-bot here, and I saw this article. I think the name is only "Grahana Srengéngé" or "Grahana srengéngé", because a date shouldn't be on title. If the title is really wrong and you'll move the page, you can notify me and I'll run the bot again to complete the interwiki links. --Luckas Blade 01:10, 7 Februari 2009 (UTC)

Thanks for the notification. I've deleted the article since it was a duplicate to "Grahana Srengéngé". Cheers.Pras 01:53, 7 Februari 2009 (UTC)

Cacah artikel besut

Wah Wikipédia Jawi ugi ngoyak kados Indonésia :-) Kula sajatinipun ugi péngin supados énggal dados 100.000! Meursault2004ngobrol 15:47, 20 Februari 2009 (UTC)

Sanes 100K (SMA) ta mas, taksih mbujeng kalihdasaK (SMP) rumiyin :) Nanging inggih punika, nyuwun duka, supados boten patos ketawis stubipun, lajeng dipun isi navbox2 lsp. Ugi sasagedipun ngupados depth ipun supados mboten anjlog, lajeng kula nakali sakedhik, saben artikel dipun isèkaken kaping kalih, sepindhah namung infobox rumiyin lajeng dipun sunting tambahan isinipun. Bab navbox punika janipun inggih radi redundant, nanging miturut pamanggih kawula sanget migunani, awit:
  • nggampilaken pamaos manawi badhe mirsani panggenan sanesipun
  • saged nedahaken kanthi leres panggenan ingkang kasebat punika dunungipun wonten pundi, amargi kathah nami ingkang sami
  • supados artikel boten katingal namung salarik ;))

Nyuwun pamrayogi, bab punika punapa andadosaken awon? bilih makaten mangke saged dipun icali. Matur nuwun.Pras 19:56, 20 Februari 2009 (UTC)

Temtu mboten punapa-punapa wong artikel ing dipun serat punika perkawis dhusun-dhusun ing Tanah Jawi, dados ugi rélévan kanggé para panutur basa Jawi. Menawi saged kula ugi badhé mbiyantu sakedhik-kedhik.
Mangké menawi sampun nyelaki 17.000 badhé, mbak Tracy badhé dipun sukani kesempatan malih :-) Salam Wikipedia! Meursault2004ngobrol 13:43, 21 Februari 2009 (UTC)

Re:17.000 besut

Matur nuwun :-) Tracy 00:53, 24 Februari 2009 (UTC)

Kaca panjang besut

Pak Pras, nuwun sèwu punika sawetawis kaca panjang ingkang dipun-serat bagéyan basa Inggris ingkang dèrèng dipun-terjemah, kula icali sakedhik. Punika supados statistik kaca-kaca panjang ing basa Jawi katingal. Matur nuwun. Meursault2004ngobrol 09:38, 27 Februari 2009 (UTC)

Matur nuwun. Menawi kersa mertal, saged dipun-wangsulaken malih kok gampil. Punika namung kanggé tujuan statistik. Meursault2004ngobrol 17:08, 28 Februari 2009 (UTC)

Templat bermasalah besut

Pak, templat apa aja yang bermasalah? :) dragunovadiscuss 03:16, 2 Maret 2009 (UTC)

Pesenan sistèm besut

Sampun kula owahi pak. Matur nuwun. Katingalipun taksih wonten sawetawis pesenan ingkang dèrèng kapertal ing Translatewiki. Meursault2004ngobrol 12:52, 3 Maret 2009 (UTC)

Re:Aksara murda besut

Inggih pak, leres. Kaleresan 'bauwarna' punika saking basa Sangskreta. Sabèntenipun punika ing basa Sangskreta 'n' sasampunipun 'r' kedhah katulis 'n murda' utawi 'n' mawa titik 'ṇ'. Lajeng miturut paugeran pasang aksara klasik Hanacaraka ugi kedhah dipun serat mekaten :-) Kula gadhah tuladha buku2 saking abad kaping 19, mangké kula caosi sawetawis. Meursault2004ngobrol 12:55, 3 Maret 2009 (UTC)

Sami-sami pak. Meursault2004ngobrol 13:25, 3 Maret 2009 (UTC)

Wikimedia Meta-Wiki besut

Bisa bantu proyek Wikimedia Meta-Wiki dalam Bahasa Jawa? Terima Kasih. Mikhailov Kusserow (gunemanku) 05:44, 6 Maret 2009 (UTC)

Wikibreak besut

Sugeng ngibadah umrah Pak Pras, mugi-mugi tansah dipunjangkung déning Gusti Allah dumugi kundur malih dhateng Indonesia kanthi wilujeng :-). Tracy 02:17, 23 Maret 2009 (UTC)

Ugi sugeng ngibadah umrah Pak Pras, mugi-mugi saged wilujeng nglampahaken, pinaringen berkah sakathah-kathahipun kagem Pak Pras sa-kulawargi! Salam! Meursault2004ngobrol 13:56, 25 Maret 2009 (UTC)
Puji Gusti sampun kundur kanthi wilujeng. Lha inggih dipunsekécakaken rumiyin :-). Mugi-mugi Pak Pras énggal pinaringana kasarasan. Salam kagem sedaya kulawargi! Tracy 06:04, 2 April 2009 (UTC)

Njajal, Kang besut

Kang, sepurane yen anggonku ngawiti nulis ing Wiki jv. Nyisake sampah-sampah. Terus terange, isih kagok, mulo akih salahe. Mugo-mugo poro pengurus podo lapang dadane. Nuwun. Ali Munir 17:56, 7 April 2009 (UTC)

Re:Tri Hari Suci besut

Matur nuwun sanget Pak Pras. Wah nuwun sewu punika kula nembé saged mbikak wiki malih. Rebutan punika internetipun hehe. Wilujeng "ngewiki" :) Tracy 15:14, 9 April 2009 (UTC)

Re:Masjid Al Aqsa besut

Nuwun sèwu pak kula sampun dangu mboten absèn ... amargi sibuk :-) Mangké kula gabung. Punika kedhah dipun pirsani pundi ingkang langkung lami. Meursault2004ngobrol 14:07, 24 April 2009 (UTC)

Selamet malem, Mas Prasetyo! besut

Selamet malem, Mas Prasetyo!

Opo kabare?

Salam Wikipedio boso Jowo!

Relly Komaruzaman Bicara 12:58, 28 April 2009 (UTC)

Re: AP lan GP Mei 2009 besut

Pak Pras, kula sarujuk Buddha kanggé AP wulan Mei, kados usulipun Mas Revo nggih? Kanggé GP kula boten mangertos menawi sesambetan kaliyan tema-tema utawi dinten-dinten pèngetan hehe... Nanging kula kala wingi mertal artikel Nebula kadosipun wonten gambar ingkang saé ing galerinipun :). Tracy 00:08, 1 Mei 2009 (UTC)

Wah matur nuwun, sampun saé kok Pak Pras, kula sarujuk basanipun dipun dadosaken basa krama supados selaras kaliyan AP lan katrangan sanèsipun ing kaca utama. Kula tambahi sekedhik internal link saé boten nggih? Menawi boten saé nyuwun tulung dipun balèkaké kémawon :). Tracy 03:27, 4 Mei 2009 (UTC)

Template besut

Halo Pras, apa bahasa Jawa untuk Template ya? Mikhailov Kusserow (gunemanku) 02:38, 1 Mei 2009 (UTC)

Panulisan jenéng geografi besut

Nuwun séwu, panulisan nami artikel kados punika sampun leres punapa déréng?. Napa ngagem: "Pabéyan, Pekalongan Utara, Pekalongan"?. Menawi masalah aksarané kang dicocoké ngagem aksara jawa, kula sarujuk. Nanging mawi dicocoké terjemahanané, napa mboten gawé bingung?SuwunAli Munir 11:28, 6 Mei 2009 (UTC)

Matur suwun, Kang. Kirimane tak enteni sinambi nggarap tugas (lagi akih penggawean)Ali Munir 15:17, 6 Mei 2009 (UTC)

Re:koneski internet besut

Terima kasih pemberitahanuannya Pak Pras, pantas saja kok lama nggak kelihatan, saya kira lagi asik di bms. Kemarin sempat saya cek di id dan bms ternyata nggak kelihatan juga. Syukurlah kalau hanya koneksi internetnya yang bermasalah, yang penting Bapak dan keluarga sehat. Ya, semoga lekas baik koneksinya. Salam Wiki! Tracy 13:27, 11 Mei 2009 (UTC)

A little help besut

Hi! I'm a Hungarian wiki-editor. You were that, who translated the article of my village into Basa Jawa, thanks for that. Could you translate now this English article into your mother tongue? --Eino81 11:28, 12 Juni 2009 (UTC)

Thank you again :) --Eino81 13:27, 12 Juni 2009 (UTC)

Dangu mboten katingal ... besut

Wah nuwun sewu pak ... sampun dangu mboten katingal kula. Awit kula sibuk saha mboten gadhah akses internet wonten griya sapunika. Mugi2 kula saged aktif malih enggal. Salam inggih pak! Meursault2004ngobrol 14:22, 14 Juni 2009 (UTC)

Translation request besut

Please, could you translate the following article?

Joseph Smith, Jr. (December 23, 1805 – June 27, 1844) was the founder of the Latter Day Saint movement, also known as Mormonism, and an important religious and political figure during the 1830s and 1840s. In 1827, Smith began to gather a religious following after announcing that an angel had shown him a set of golden plates describing a visit of Jesus to the indigenous peoples of the Americas. In 1830, Smith published what he said was a translation of these plates as the Book of Mormon, and the same year he organized the Church of Christ.

Thanks for your help.

Chabi

Request for help besut

Hi! Could you translate and add this article into your wonderful wikipedia? You can reach me here. Thanks. With Kind Regards --Warayupay 12:35, 19 Juni 2009 (UTC)

Tacloban

 

Tacloban is a port city in the Philippines. It is approximately 360 miles southeast of Manila. It is the capital of the province of Leyte. It is also the regional center of Eastern Visayas.

en:Tacloban

Damo nga salamat ha imo pagbulig akon sangkay! Thank you very much for your help my friend. --Warayupay 22:12, 19 Juni 2009 (UTC)

Re:Bot policy besut

Terus terang saya juga tidak tahu persisnya bagaimana ini :-) Tapi kalau mayoritas setuju saya kira tidak apa-apa walaupun Wikipedia Indonesia tidak atau belum setuju. Tidak apa-apa lah. Pasti bisa dianulir pada masa depan. Salam! Meursault2004ngobrol 09:06, 29 Juni 2009 (UTC)

Re:Navbox spy bisa collapse besut

Nuwun sèwu pak ... sampun kula tingali, kula mboten mudheng. Mbokmenawi kedhah nyuwun pitulung saking Borgx. Piyambakipun kedhah hak opsis wonten Wikipedia Jawi, dados saged ngowahi. Meursault2004ngobrol 09:42, 24 Juli 2009 (UTC)

Welcome besut

Hi, Pras! Thanks for welcomming me. Greetings, ×α£đes 19:51, 25 Juli 2009 (UTC)

Salam Kenal besut

Salam kenal Pak, kulo tiyang Jawi nanging tasih diring wantun nyunting Wiki Jawi.. Paling mangke badhe nerjemah-ake Tintin Indonesia dumateng Basa Jawi... NaidNdeso 20:26, 27 Juli 2009 (UTC)

Re:Ambal warsa besut

Haha, matur nuwun pak Pras! Meursault2004ngobrol 16:55, 2 Agustus 2009 (UTC)

Penyerbukan vs penyerbukan besut

Sugeng ndalu Pak Pras, Pak Pras rak sampun nyerat artikel panyerbukan tanggal 3 Agustus 2009, terus sapuniki nyerat malih artikel penyerbukan. Kesupèn nggih Pak? Hehe.. pun damel kaca alih mawon salah setunggalipun. Salam! Tracy 13:18, 7 Agustus 2009 (UTC)

hehe selisih 1 detik, sudah diubah, malu saya jadinya :) Tracy 13:20, 7 Agustus 2009 (UTC)

Matur nuwun Pak Pras, kula nggih remen saged nyunting malih. Tracy 13:52, 7 Agustus 2009 (UTC)

Re:Cithakan tapak asma besut

Lha inggih, ing id kok saged pun damel otomatis nggih? Rumiyin ing id pun damel otomatis kadosipun amargi panganggé Kisserow nyuwun pun damelaken tapak asma ingkang saged sinambung kaliyan kaca dhiskusi dhumateng salah setunggal pengurus. Nah sinten ingkang damelaken punika kula boten mangertos. Sugeng nyobi damel Pak, samangké menawi sampun dados kula tumut nganggé :) Tracy 13:50, 7 Agustus 2009 (UTC)

Haha Pak Pras memang hebat! Matur nuwun sanget. Tracy ( wicara ) 14:24, 7 Agustus 2009 (UTC)

Welcome message besut

Hello Pras, thanks for you welcome message. I'd like to create a little user page in javanese with these words: "Joan Francés Blanc, 47, Occitan (with some Czech and Romanian ancestry) living in France." Could you please translate this in javanese for me? Thanks in advance, --Jfblanc wicara 13:08, 8 Agustus 2009 (UTC)

Re:Bintang Wiki besut

Wah kula naté dipunparingi Bintang Wiki mboten mangertos ... Matur nuwun nggih! Salam Wikipedia! Meursault2004ngobrol 09:57, 13 Agustus 2009 (UTC)

Lah kula malah pikantuk kalih saking Pak Pras :-), matur nuwun sanget. Tracy wicara 16:24, 13 Agustus 2009 (UTC)

Sami-sami pak! Meursault2004ngobrol 22:40, 14 Agustus 2009 (UTC)

Translation of a short story besut

Hi my friend!

I would like to request something from you. Yes, translation. I hope, it's not a bad thing for you. Some years ago I wrote a (really) short story about a lonely man (actually symbolized the Saami nation). I translated into some languages and I thought, it would be great to have it more, like also in Basa Jawa. I made this page, the English translation is somewhere there. You can put the Basa Jawa translation there. Thank you again! Sorry for my disturb... -hu:User:Eino81

Nuwun sèwu, sampun kula damel ... awit kula iseng2! I am sorry, I already translated the story in Javanese ... Meursault2004ngobrol 12:32, 14 Agustus 2009 (UTC)

Kategori:Kéwan besut

Pak Pras Kategori:Kéwan kula busak awit sampun wonten [[Kategori:Sato kéwan]] ingkang langkung lawas. Meursault2004ngobrol 14:51, 17 Agustus 2009 (UTC)

Re:Ambal warsa besut

Amin. Matur nuwun sanget Pak Pras :)Tracy wicara 03:05, 26 Agustus 2009 (UTC)

Sugeng Riyadi besut

Sugeng Riyadi Idul Fitri 1 Sawal 1430 H! Dalem nyuwun pangapunten sedaya kalepatan jawi lan lebet. Meursault2004ngobrol 07:07, 20 September 2009 (UTC)

Gray's Anatomy besut

Pak Pras Gray's Anatomy punika kan serial tv, punapa ing Indonesia dipun-gantos dados anatomi Gray judhulipun? Meursault2004ngobrol 07:53, 24 September 2009 (UTC)

Nuwun sèwu, punika Grey's Anatomy pancèn plèsètan :-) Meursault2004ngobrol 08:00, 24 September 2009 (UTC)

Wikipedia:Jeneng panganggo besut

Matur nuwun pak. Kula wacané sakedhik-sakedhik. Meursault2004ngobrol 21:04, 28 September 2009 (UTC)

Sip pak matur nuwun. Meursault2004ngobrol 07:31, 30 September 2009 (UTC)

Re:Dhiskusi basa besut

Ing artikel Pancasila, langkung cocok 'mbéla'. Matur nuwun Pak Pras. Tracy wicara 02:47, 2 Oktober 2009 (UTC)

Sockpuppet & vandal besut

Hi, Pras. See the discussion over on Revi's page. This kid with all the socks is a long-term cross wiki vandal and I'm moving this up a few levels to get a global block for all of them. The disruption has been going on for years and it's time for the big en-style hammer approach.

The approach on all projects should be revert, block, ignore. No further talk, not taking a few good edits; nothing. Cheers, Jack Merridew 04:10, 5 Oktober 2009 (UTC)

Thanks for the warning, some stubs he made on jv were not quite helpful though. My position, initially was just a standard "assume good faith", but later on I realized that it was just part of bigger game. Best regards and have fun editing. Pras wicara 05:35, 5 Oktober 2009 (UTC)
Ya, he's about to get quite sorted at a high level. Watch for blatant vandalism; vulgar pictures on user pages. It's all a well understood pattern and he's be pushed off en:wp and now hits smaller projects. Good luck, Jack Merridew 06:00, 5 Oktober 2009 (UTC)

Re:Sockpuppet & vandal besut

Jeneng sockpuppet saka Panganggo:Charlottesweb2wilbursgreatadventure iki apa ora diblok sisan? Panganggo:Tiānxiànbǎobǎo, Panganggo:Ice Age lover, Panganggo: Tingtangtong. Pras wicara 10:17, 5 Oktober 2009 (UTC)

Sabeciké pancèn diblokir waé. Kabèh wis diblokir kejaba Panganggo:Tiānxiànbǎobǎo, nanging dhèwèké durung agawé kaluputan. Meursault2004ngobrol 10:38, 5 Oktober 2009 (UTC)
Mangga dipun pirsani kaca puniki. Meursault2004ngobrol 10:41, 5 Oktober 2009 (UTC)

qeqahan besut

Nuwun sewu, sampun ningali artikel Pranata cara acara qeqahan? kadosipun kok mboten sreg. dipun busak kemawon? --ang wicara 09:55, 8 Oktober 2009 (UTC)

Birokrat besut

Sami-sami pak. Hak aksès birokrat punika saged ngangkat opsis utawi birokrat. Sabèntenipun ugi saged nggantos nami panganggé utawi maringi/njabel hak aksès bot. Nanging sapunika hak aksès bot sampun arang awit saged langkung meta. Meursault2004ngobrol 12:40, 8 Oktober 2009 (UTC)

Kategori:Luar angkasa besut

Mbokmenawi langkung saé Kategori:Luar angkasa dipun gantos dados Kategori:Antariksa. Meursault2004ngobrol 08:19, 13 Oktober 2009 (UTC)

Inggih sae, sarujuk, mangke dipun gantos.Pras (wicara) 13:58, 13 Oktober 2009 (UTC)
Matur nuwun. Sampun kula busak pak :-) Kacanipun punika: Wikipedia:Artikel pilihan/2009 11. Meursault2004ngobrol 03:07, 2 November 2009 (UTC)

Hi could you please translate this article into beautiful javanese if their is any problems with the text. thanks--Schaplelele wicara 16:44, 24 Oktober 2009 (UTC)

Nuwun sèwu besut

Nuwun sèwu inggih pak sampun njajal seratan kanggé Wikipedia sanès ing Panganggo:Meursault2004/Bak wedhi :-) Awit menawi njajal ing Wikipedia Indonesia, mangké dipun komentari sinten-sinten ... Meursault2004ngobrol 06:21, 27 Oktober 2009 (UTC)

Re:Vote Check User besut

Matur nuwun Pak Pras, kula sampun tumut vote. Tracy wicara 10:20, 29 Oktober 2009 (UTC)

Translation request besut

Hi Pras! Would you be so kind to help me translate this article into the wonderful Jawa language? Please. If you think that article is too long, here is a short version: "Lu Xun was a Chinese short story writer, editor, translator, critic, essayist and poet. He was most famous for the novella The True Story of Ah Q." Thanks a lot and best regards:) --Amaqqut

Atur bélasungkawa besut

Kula ugi atur bélasungkawa. Mugi-mugi saged Ibu swargi pinaringan kanugrahan saking Gusti Allah. Ingkang dipuntilar saged pinaringan tabah.

Kula ugi nuwun sèwu, satunggal minggu wonten ing perjalanan. Sapunika saweg wonten Surakarta, telas nyekar. Mbokmenawi saged wikimeet wonten Jakarta. Meursault2004ngobrol 07:47, 7 November 2009 (UTC)

Kula ndhèrèk bélasungkawa ugi Pak Pras. Mugi-mugi Ibu swargi kaparingan katentreman sejati déning Gusti Allah lan keluarga ingkang dipuntilar pinaringan tabah. Tracy wicara 15:08, 9 November 2009 (UTC)

Kawula ugi ngaturaken belasungkawa. Mugi Ibu swargi wonten ing pangayomaning Allah SWT. Amin. ang wicara 04:23, 13 November 2009 (UTC)

cithakan:islam besut

Nuwun sèwu, Pak Pras. Badhé tangklet, wonten alasanipun kok cithakan:Islam wonten jv bènten kaliyan id lan en? suwun. ang wicara 09:56, 17 November 2009 (UTC)

matur nuwun kawigatosanipun. kadosipun badhé kula éwahi malih, lan kadosipun kok luwih mapan sing wonten ing en. ing id wonten prabédan ingkang ragi ngganggu. upaminipun, wonten artikel akhirah (redirect saking hari akhir) lan yaumul akhir. ang wicara 02:20, 18 November 2009 (UTC)

kadosipun panci saé menawi dipunseragamaken. nanging, menawi tarjamahipun kok kula luwih sreg menawi nganggé basa krami. kula ningali ing tarjamah basa inggris nganggé basa sing ragi puitis lan kosa katanipun saking jaman kina. ang wicara 04:37, 23 November 2009 (UTC)

re:Proyek Geografi besut

Sami-sami... menawi wonten klenthu, nyuwun tulung saged dipun aturi pirso.
Suwun, Sabudis wicara 09:20, 18 November 2009 (UTC)

    Mboten nopo-nopo, dalem malah ngaturaken matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang purun nyempurnaken pranala abrit ingkang dereng dalem damel.
    Suwun, Sabudis wicara 01:04, 19 November 2009 (UTC)

re:Barnstar Wikipedia besut

Dalem ngaturaken matur nuwun dumateng pajenengan ingkang purun ngaturi lading emas.
Suwun, Sabudis wicara 04:05, 21 November 2009 (UTC)

Re: AP Desember 2009 besut

Inggih Pak, kula sagah ndandosi artikel Natal. Nuwun sewu punika, sapunika kula awis-awis nyunting, mboten betah lenggah dangu-dangu, amargi gampil sanget kram sikil kula :(. Tracy wicara 10:43, 25 November 2009 (UTC)

Matur nuwun besut

Matur nuwun, Pak Pras.. ingkang purun ngleresaken nami provinsi. Sabudis wicara 04:03, 30 November 2009 (UTC)

Request for help, please besut

Dear Pras, nice to meet you. I'm wondering if you would be so kind to help translate a very short-stub version of 3-4 sentences of this article for the wonderful Javanese Wikipedia? Thank you very much for any advice or help you could offer. I hope to hear from you. Sincerely--Brezza del mare wicara 13:22, 1 Desember 2009 (UTC)

Nuwun sèwu pak Pras sampun kula lampahi, awit kaleresan maos :-) Meursault2004ngobrol 13:52, 1 Desember 2009 (UTC)
Bali menyang kacané "Pras/arsip-2009".