Parembugan Naraguna:TracySurya/arsip-2009

Gambar pilihan Januari 2009 besut

Wah punika wekdalipun sampun nyluthek njih. Pripun manawi sauntawis gambar puniki? Ngiras mèngeti para sadhêrêk ingkang nembé usreg wonten ing ngrika . Katrangan saged dipunpendhet saking artikel Lurung Gaza. Utawi wonten pilihan sanèsipun?.Pras 03:34, 7 Januari 2009 (UTC)


 

Katrangan: Cathetan sajarah kutha Gaza kang pisanan kasebutake ing Pharaoh Thutmose III (dinasti ka-18; abad ka-15 BCE), senajan kanyatane mesthi tlatah mau wis ana luwih lawas saka apa kang tinulis sacara resmi. Gaza uga wis kasebut ing Tell el-Amarna tablets, sawijining cathetan diplomatik lan administratif Mesir kuna. Amarga panggonané kang strategis ing Via Maris (delengen peta), dalan pesisir kuna kang ngubungakéMesir karo Palestina lan tlatah samburiné, Gaza wiwit biyèn ora tau tentrem. Tlatah Gaza, miturut sajarah minangka pusat dhagang kang sugih, dumunung ing jalur segara. Tlatah iki dikuwasani Mesir luwih saka 300 taun nalika bangsa Filistin nguwasani lan manggon ing kutha mau lan tlatah sakubengé. Gaza dadi pusat dhagang Filistin lan bagéyan saka Pentapolis (liga lima kutha). Kitab Injil mratélakaké bab Gaza minangka panggonan Samson didadèkaké budhak déning Delilah lan mati nalika ngrubuhaké kuil Dagon. Sabanjuré...

Loh mbak, sampun kula ralat wonten ing kaca dhiskusi gambar pilihan, kula sarujuk usulan mbak Tres arupi gambar redi es dados wonten gandhèng cènèngipun kaliyan pamanasan global. Sumangga kemawon kula kinten langkung cocog njih?.Pras 04:13, 7 Januari 2009 (UTC)

Sampun kula pasang mbak.Pras 07:00, 7 Januari 2009 (UTC)

Fotokopi besut

Kula sampun dumugi wonten Walandi, fotokopinipun kula sèlèhaken wonten griya ... nanging aslinipun malah uga kula tinggal. Kesesa marai ... mangké kula tilpun rayi kula. Meursault2004ngobrol 13:03, 15 Januari 2009 (UTC)

Sampun kondhur saking Sulawesi nggih. Kula kesupèn sanjang kaliyan réncang ... BTW mbok nyerat artikel supados saged dados nomer kaping 16.000! Meursault2004ngobrol 22:57, 31 Januari 2009 (UTC)

Foto Satelit besut

Foto Satelit ya? Mikhailov Kusserow (gunemanku) 03:33, 13 Februari 2009 (UTC)

17.000 besut

Mbak Tracy sampun kesupèn lho, mèh dumugi 17.000 artikel :-) Meursault2004ngobrol 11:16, 22 Februari 2009 (UTC)

Matur nuwun sampun dipun upadosaken! Mangga dipirsani. Meursault2004ngobrol 09:20, 23 Februari 2009 (UTC)
Wilujeng njih mbak Tres, lha sapunika sampun sah, asmanipun sampun kacathet wonten ing hall of fame Wiki Jawi :)) Pras 00:20, 24 Februari 2009 (UTC)

Apakah anda tahu? besut

Kadospundi mbak, sarujuk mboten? Meursault2004ngobrol 12:25, 4 Maret 2009 (UTC)

Wikimedia Meta-Wiki besut

Bisa bantu proyek Wikimedia Meta-Wiki dalam Bahasa Jawa? Terima Kasih. Mikhailov Kusserow (gunemanku) 05:44, 6 Maret 2009 (UTC)

Wikibreak besut

Nyuwun palilah kanggo wikibreak sawetara wektu miwiti kaping 24 Maret nganti 4 April 2009, kanggo kaperluan ibadah umrah. Matur nuwun, nyuwun pandonga lan gunging pangaksami.Pras 00:28, 23 Maret 2009 (UTC)

Matur nuwun mbak. Pras 04:23, 23 Maret 2009 (UTC)
Sampun wangsul, namung taksih watuk-flu, dados saged aktif sakedhik-sakedhik rumiyin, maturnuwun.Pras 23:56, 1 April 2009 (UTC)

Nuwun sewu mbak, kula nembe kemawon wangsul saking mBlora, keng ibu kapundhut nalika dinten Senen dalu, nyuwun duka mboten sempat pamitan rumiyin. Pras wicara 22:03, 6 November 2009 (UTC)

Matur nuwun mbak, nyuwun duka wulan-wulan punika kula asring absen sawetawis amargi taksih wira-wiri. Salam Wikipedia.Pras wicara 23:02, 11 November 2009 (UTC)

Nuwun besut

Matur nuwun Mbak atas pangelingan soal napak asta kuwi. Alhamdulillah kulo tasih kelingan koq, khan kulo inggih aktif wonten Wikipedia Indonesia. Sakjane pengen nyunting soal Tintin dumateng Basa Jawi, tapi radha-radha bingung dumateng nerjemah-akeipun.. NaidNdeso 02:40, 25 Maret 2009 (UTC)

Wilujeng besut

Wilujeng Hari Tri Suci mbak Tres. Pras 15:09, 9 April 2009 (UTC)

Templat besut

Kalau Bahasa Jawanya apa ya? Mikhailov Kusserow (gunemanku) 05:56, 30 April 2009 (UTC)

Artikel lan gambar pilihan besut

Tibake wis sasi Mei, apa ya kanggo AP lan GP Mei 2009? Pras 23:29, 30 April 2009 (UTC)

Tak jajal pasang Buddha lan gambar Nebula ya mb. Nek kleru tolong dibenakna. Pras 11:57, 3 Mei 2009 (UTC)

Mbak Tres, punapa wonten wekdal ndandosi artikel Natal kangge AP Desember? Utawi wonten pilihan sanesipun? Pras wicara 01:54, 24 November 2009 (UTC)

Maturnuwun mbak, inggih leres sampun kedangon wonten ngajeng komputer, kuwatos bilih awon pengaruhipun dhumateng calon junior hehe. Pras wicara 13:29, 25 November 2009 (UTC)

Panulisan jeneng geografi besut

Nuwun séwu, panulisan nami artikel kados punika sampun leres punapa déréng?. Napa ngagem: "Pabéyan, Pekalongan Utara, Pekalongan"?. SuwunAli Munir 11:22, 6 Mei 2009 (UTC)

Mbak Tracy, Mas Ang, mas Revi, nyuwun pamrayoga ngenani dhiskusi jeneng Kecamatan Kudus. Matur nuwun. Pras wicara 11:29, 21 November 2009 (UTC)

Koneksi internet besut

Mbak, koneksi internet dari tempat saya sedang buruk sekali. Mohon maaf akhir-akhir ini agak jarang bisa nyambung. Mudah-mudahan cepat teratasi. Maturnuwun. Pras 20:51, 10 Mei 2009 (UTC)

Matur nuwun mbak, masih nunggu tukangnya belum bisa datang kerumah. Salam Wikipedia. Pras 23:44, 11 Mei 2009 (UTC)

AP & GP Juni 2009 besut

Mb Tres, punapa njih saenipun kangge AP & GP Juni 2009?. Pras 00:52, 4 Juni 2009 (UTC)

Mantun? besut

Sampun saras malih mbak? Salam! Meursault2004ngobrol 08:26, 29 Juli 2009 (UTC)

Puji sukur alhamdulillah! Mugi makarya malih. Wah nuwun sèwu ... kula mboten saged dhateng wonten INAICTA punika. Mbokmenawi taun ngajeng. Pungkasan kula dhateng ing taun 2007. Meursault2004ngobrol 13:31, 29 Juli 2009 (UTC)

Panyerbukan besut

Matur nuwun mbak, kula nggih bingung bareng kula pindhah kok sampun wonten. Sapunika sampun kula gentos dados kaca alih. Wilujeng nyunting malih mbak.--Pras 13:20, 7 Agustus 2009 (UTC)

Cithakan tapak asta besut

O enggih mb, wonten ing toolbar menu ing sanginggiling kotak suntingan punika perangan tapak asta asilipun kok boten pepak nggih (manawi wonten id pepak wonten wicaranipun). Kula dereng saged ngewahi nembe pados-pados rumiyin, ajar piyambak wong boten wonten gurunipun.--Pras 13:28, 7 Agustus 2009 (UTC)

Sampun saged mb, mangga dipun cobi:

  1. Ngangge sekawan tildha ~~~~
  2. Ngangge edit toolbar ingkang wonten ing sainggiling kothak suntingan


Kalih-kalihipun sampun medal nami, wicara, wekdal lan tanggal. Pras (wicara) 14:18, 7 Agustus 2009 (UTC)

Bintang Wiki besut

Wah matur nuwun kintunanipun "Bintang Wiki" hehe, tinimbang boten wonten ingkang ngintun, langkung sae kintun-kintunan piyambak njih mbak? Pras wicara 06:28, 12 Agustus 2009 (UTC)

Ambal warsa besut

Wilujeng ambal warsa 22 Agustus 2009, mugi Gusti ingkang murbeng ngagesang tansah maringi berkah lan pangestu dhumateng mbak Tres lan kita sedaya. Pras wicara 00:43, 22 Agustus 2009 (UTC)

Sugeng tanggap warsa. Mugi-mugi saged angsal kathah rejeki! Meursault2004ngobrol 09:39, 22 Agustus 2009 (UTC)

Dhiskusi basa besut

  • mempertahankan, bisa:
    • mbéla, conto mbéla negara
    • njaga, conto njaga ajining dhiri
    • ngukuhi, conto ngukuhi panemuné dhéwé.

Mugi rena. Pras wicara 02:37, 2 Oktober 2009 (UTC)

Magelang besut

Hello. Please translate Magelang to English because I want to create a new article on Polish Wiki. Thanks in advance Plati wicara 16:32, 3 Oktober 2009 (UTC)

Oops, in Polish Wiki Magelang is too. :) Pozdrowienia z Polski. Plati wicara 17:31, 3 Oktober 2009 (UTC)

Dhiskusi besut

Cobi mirsani Dhiskusi_Wikipedia:Vanitas. Suwun! Meursault2004ngobrol 21:52, 3 Oktober 2009 (UTC)

Bintang Wiki besut

Matur nuwun Bintang Wikinipun mbak Tracy! Meursault2004ngobrol 14:54, 11 Oktober 2009 (UTC)

Matur nuwun mbak, pen emasipun. (telat ki). he he he he ang wicara 04:24, 13 November 2009 (UTC)

Vote Check User besut

mBak, mangga tumut voting Ivan Lanin kangge check user. Ing ngriki

Translation request besut

Hi TracySurya! Would you be so kind to help me translate this article into the wonderful Javanese language? Please. If you think that article is too long, here is a short version: "Lu Xun was a Chinese short story writer, editor, translator, critic, essayist and poet. He was most famous for the novella The True Story of Ah Q." Thanks a lot and best regards:)--Amaqqut wicara 04:34, 4 November 2009 (UTC)

Thank you very much:)--Amaqqut wicara 07:29, 5 November 2009 (UTC)

Bali menyang kacané "TracySurya/arsip-2009".