Radèn Patah

(Kaelih saka Raden Patah)

Radèn Patah utawa Chen Jin Wen utawa Panembahan Tan Jin Bun iku putra pasangan Brawijaya V karo putri saka Cinten. Uga ana sing nyebut yèn Radèn Patah iku putra pasangan Brawijaya V karo Putri Anarawati (putri saka karajan Champa sing nganut agama Islam).Radèn Fatah kagolong tokoh ulama kapisan kang madegake karajan demak kang dipandegani déning walisanga kang ngayahi lan nderekake paperangan ing karajan Demak kang kapisanan uga pangendeg karajan.Kanthi sinengkelan Geni Mati Siniram Janmi kang tumuju ing taun saka 1403 utawa taun 1481 M karajan Demak dumadeg.Karajan Islam kapisanan ing jawa ngandeg kanthi pangestu lan gegayutan ing para walisanga kanthi irah-irah sakpungkasané ambruké Karajan Majapahit.Ing lajune jaman kang pungkasan, Demak ndadèkaké puser agama Islam lan pangetahuan lan perdangangan kang misuwur.

Masjid Paninggalan Radèn Patah

Paninggalan besut

Salah sijiné paninggalan karajan Demak kang wisa dipastekake kanthi seprene yaiku Masjid Agung Demak kang dumadeg kanthi keker.Karajan Demak iku awujud ing cikal bakalé karajan-karajan ing tlatah Jawa kanthi warna lan panganut Islam.Kabèh iku bisa kawujud kanthi jasané Radèn Patah

Riwayat besut

Lair ing Palembang wektu ibune diasingke saka Kraton Majapahit. Putri saka Cinten iki dititipake Brawijaya V ing Adipati Palembang yaiku Arya Sedamar. Radèn Patah nduwé putra 2 yaiku Pangeran Sekar Séda Lepen lan Pangeran Trenggana, uga nduwé mantu 2 yaiku Pati Unus lan Fatahillah. Radèn Patah tilar donya ing taun 1518 lan tahta Kasultanan Demak diserahke déning Pati Unus.

Ana sawatara vèrsi ngenani asal-usul pendhiri Kasultanan Demak. Miturut Babad Tanah Jawi, Radèn Patah iku putra Brawijaya raja pungkasan Majapait (vèrsi babad) saka selir Cina. Selir Cina iki putri saka Kyai Batong (Ma Hong Fu). Amarga Ratu Dwarawati sang permaisuri sing asal saka Campa ngrasa cemburu, Brawijaya kepeksa mènèhaké selir Cina marang putra sulungé, yaiku Arya Damar bupati Palembang. Sawisé nglairaké Radèn Patah, putri Cina dinikahi Arya Damar, nglairaké Radèn Kusèn.

Miturut kronik Cina saka kuil Sam Po Kong, jeneng undangan wektu Radèn Patah isih mudha yaiku Jin Bun, putra Kung-ta-bu-mi (alias Bhre Kertabhumi) raja Majapait (vèrsi Pararaton) saka selir Cina. Sabanjuré selir Cina diwènèhaké marang Swan Liong ing Palembang. Saka perkawinan kapindho iku lair Kin San. Kronik Cina iki mratélakaké taun kelairan Jin Bun yaiku taun 1455. Manawa Radèn Patah lair nalika Bhre Kertabhumi durung dadi raja (maréntah taun 1474-1478).

Miturut Purwaka Caruban Nagari, jeneng asli selir Cina yaiku Siu Ban Ci, putri Tan Go Hwat lan Siu Te Yo saka Gresik. Tan Go Hwat minangka saudagar lan uga ulama kanthi gelar Syaikh Bantong.

Miturut Sajarah Banten, Pendhiri Demak jenengé Cu Cu, putra mantan mahamantri Cina sing pindhah menyang Jawa. Cu Cu ngabdi ing Majapait lan kasil numpes pambrontakan Arya Dilah bupati Palembang. Warta iki cukup anèh amarga sajeroning Babad Tanah Jawi, Arya Dilah iku jeneng liya Arya Damar, bapak angkat Radèn Patah dhéwé. Sabanjuré, saka jasa-jasané, Cu Cu dadi mantu raja Majapait lan diangkat dadi bupati Demak kanthi gelar Arya Sumangsang.

Miturut Suma Oriental karya Tome Pires, pendhiri Demak jenengé Pate Rodin, putu saka masarakat kelas cendhèk ing Gresik.

Sanadyan ana sawatara vèrsi, nanging katon yèn pendhiri Kasultanan Demak duwé gayutan karo Majapait, Cina, Gresik, lan Palembang.

Silsilah besut

Silsilah Radèn Patah:

Deleng uga besut

Rujukan besut

Pranala njaba besut

Raden Patah > Pati Unus