Wong Mangkasar

salah siji suku saka Indonesia

Suku Makassar inggih punika satunggaling klompk ètnis ingkang dumunung ing pasisir kidul pulo Sulawesi. Ing Makassar nyebutipun Mangkasara' ateges" Tiyang-tiyang ingkang sipatipun kabikak."[1]

Sukus Makassar

Étnis Makassar punika minangka étnis ingkang jiwanipun penakluk nanging dhémokratis ing maréntah, remen perang lan jaya ing laut. Boten kagét nalika ing abad kaping 14-17, kanthi simbol Karajan Gowa, tiyang Makassar sukses mbentuk siji wewengkon krajan ingkang jembar kanthi kekiyatan armada laut ingkang ageng kasil wujud siji Imperium kanti napas Islam, wiwit saking sadaya wewengkon ing pulo Sulawesi, Kalimantan pérangan wétan, NTT, NTB, Maluku, Brunei, Papua lan Australia pérangan lèr. Tiyang-tiyagipun njalin Traktat kaliyan Bali, kerjasama kaliyan MAlaka lan Banten ugi sadaya karajan sanèsipun ingkang wonten ing ing Nuswantara punapa déné Internasional (mliginipun Portugis). Karajan punika ugi ngadhepi perang ingkang ageng kaliyan Walanda ngantos dumugi crahipun amargi adu dombanipun Walanda kaliyan krajan taklukanipun.

Hubungan Makassar kaliyan BugisBesut

Wonten ingkang ngira bilih Makassar punika identik lan satunggal rumpun kaliyan suku Bugis lan bilih istilah Bugis lan Makassar inggih punika istilah ingkang dipunciptakaken déning Walanda kanggé mecah belah. Dumugi Karajan Makassar kalah ing Walanda, sadaya potensi dipunmatikaken, mengeti suku punika misuwur panic nentang Walanda. Ing pundi kepanggih kaliyan Walanda,pesthi dipunerangi. Sapérangan tokoh sentral Gowa ingkang nolak nyerah kados déné Karaeng Galesong, ijrah ing Tanah Jawa. Sesarengan kaliyan armada lautipun ingkang perkasa, merangi saben kapal Walanda ingkang dipunpanggihi. Amargi punika, Walanda ingkang nalika punika ing ngandhap pimpinan Spellman njuluki kanthi nama "Si-Bajak-Laut"

Saking segi linguistik, basa Makassar lan basa Bugis bènten, déné kekalih basa punika kalebet ing Rumpun basa Sulawesi Selatan[2] ing cabang Melayu-Polinesia saking rumpun basa Austronesia. Ing kelompok punika, basa Makassar[3] kalebet ing sub-kelompok ingkang sami kaliyan basa Bentong, Konjo lan Selayar, déné basa Bugis[4] mlebet ing sub-kelompok ingkang sami kaliyan basa Campalagian lan kekalih basa ingkang dipuntuturaken ing pulo Kalimantan inggih punika basa Embaloh lan basa Taman. Béda antawisipun basa Bugis lan Makassar punika inggih salah satunggal ciri ingkang bedakaken kekalih suku punika.

Pamanggih bilih Bugis lan Makassar punika satunggal rumpun asalipun saking penaklukan karajan kados Bone lan Wajo déning Gowa.

Cathetan sukuBesut

  1. [repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/905/Tuwo%20dan%20Tresnati%20-%20The%20Bugis-Macassares.docx?sequence=1]
  2. "Austronesian, Malayo-Polynesian, South Sulawesi" dalam www.ethnologue.com
  3. Wong Mangkasar ing Ethnologue
  4. Wong Mangkasar ing Ethnologue

Uga delengenBesut